Ticket #9288: se_SE.po

File se_SE.po, 52.5 KB (added by SF/hampusf, 13 years ago)
Line 
1# Swedish translation for ScummVM.
2# Copyright (C) 2011 ScummVM Team
3# This file is distributed under the same license as the ScummVM package.
4# Hampus Flink <hampus.flink@gmail.com>, 2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.sf.net\n"
10"POT-Creation-Date: 2011-01-19 22:30+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-03-21 13:45+0100\n"
12"Last-Translator: Hampus Flink <hampus.flink@gmail.com>\n"
13"Language-Team: \n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Language: Swedish\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19"X-Poedit-Language: Swedish\n"
20"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
21"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
22
23#: gui/about.cpp:96
24#, c-format
25msgid "(built on %s)"
26msgstr ""
27
28#: gui/about.cpp:103
29msgid "Features compiled in:"
30msgstr ""
31
32#: gui/about.cpp:112
33msgid "Available engines:"
34msgstr ""
35
36#: gui/browser.cpp:70
37msgid "Go up"
38msgstr "Uppåt"
39
40#: gui/browser.cpp:70
41#: gui/browser.cpp:72
42msgid "Go to previous directory level"
43msgstr "Gå till föregående katalognivå"
44
45#: gui/browser.cpp:72
46msgctxt "lowres"
47msgid "Go up"
48msgstr "Uppåt"
49
50#: gui/browser.cpp:73
51#: gui/chooser.cpp:49
52#: gui/KeysDialog.cpp:46
53#: gui/launcher.cpp:319
54#: gui/massadd.cpp:95
55#: gui/options.cpp:1116
56#: gui/saveload.cpp:66
57#: gui/saveload.cpp:158
58#: gui/themebrowser.cpp:57
59#: backends/platform/wii/options.cpp:48
60msgid "Cancel"
61msgstr "Avbryt"
62
63#: gui/browser.cpp:74
64#: gui/chooser.cpp:50
65#: gui/themebrowser.cpp:58
66msgid "Choose"
67msgstr "Välj"
68
69#: gui/gui-manager.cpp:106
70#: engines/scumm/help.cpp:128
71#: engines/scumm/help.cpp:143
72#: engines/scumm/help.cpp:168
73#: engines/scumm/help.cpp:193
74#: engines/scumm/help.cpp:211
75#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:54
76msgid "Close"
77msgstr "Stäng"
78
79#: gui/gui-manager.cpp:109
80msgid "Mouse click"
81msgstr "Musklick"
82
83#: gui/gui-manager.cpp:112
84#: base/main.cpp:287
85msgid "Display keyboard"
86msgstr "Visa tangentbord"
87
88#: gui/gui-manager.cpp:115
89#: base/main.cpp:290
90msgid "Remap keys"
91msgstr "Ställ in tangenter"
92
93#: gui/KeysDialog.h:39
94#: gui/KeysDialog.cpp:148
95msgid "Choose an action to map"
96msgstr "Välj en handling att ställa in"
97
98#: gui/KeysDialog.cpp:44
99msgid "Map"
100msgstr "Ställ in"
101
102#: gui/KeysDialog.cpp:45
103#: gui/launcher.cpp:320
104#: gui/launcher.cpp:945
105#: gui/launcher.cpp:949
106#: gui/massadd.cpp:92
107#: gui/options.cpp:1117
108#: backends/platform/wii/options.cpp:47
109#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:58
110msgid "OK"
111msgstr "OK"
112
113#: gui/KeysDialog.cpp:52
114msgid "Select an action and click 'Map'"
115msgstr "Välj en handling och klicka på \"Ställ in\""
116
117#: gui/KeysDialog.cpp:83
118#: gui/KeysDialog.cpp:105
119#: gui/KeysDialog.cpp:144
120#, c-format
121msgid "Associated key : %s"
122msgstr "Inställd tangent: %s"
123
124#: gui/KeysDialog.cpp:85
125#: gui/KeysDialog.cpp:107
126#: gui/KeysDialog.cpp:146
127#, c-format
128msgid "Associated key : none"
129msgstr "Inställd tangent: Ingen"
130
131#: gui/KeysDialog.cpp:93
132msgid "Please select an action"
133msgstr "Var god välj en handling"
134
135#: gui/KeysDialog.cpp:109
136msgid "Press the key to associate"
137msgstr "Tryck på en tangent för att ställa in"
138
139#: gui/launcher.cpp:172
140msgid "Game"
141msgstr "Spel"
142
143#: gui/launcher.cpp:176
144msgid "ID:"
145msgstr "ID:"
146
147#: gui/launcher.cpp:176
148#: gui/launcher.cpp:178
149#: gui/launcher.cpp:179
150msgid "Short game identifier used for referring to savegames and running the game from the command line"
151msgstr "Kortnamn för spel. Används för att hänvisa till spardata och att starta spelet från kommandoraden"
152
153#: gui/launcher.cpp:178
154msgctxt "lowres"
155msgid "ID:"
156msgstr "ID:"
157
158#: gui/launcher.cpp:183
159msgid "Name:"
160msgstr "Namn:"
161
162#: gui/launcher.cpp:183
163#: gui/launcher.cpp:185
164#: gui/launcher.cpp:186
165msgid "Full title of the game"
166msgstr "Spelets fullständiga titel"
167
168#: gui/launcher.cpp:185
169msgctxt "lowres"
170msgid "Name:"
171msgstr "Namn:"
172
173#: gui/launcher.cpp:189
174msgid "Language:"
175msgstr "Språk:"
176
177#: gui/launcher.cpp:189
178#: gui/launcher.cpp:190
179msgid "Language of the game. This will not turn your Spanish game version into English"
180msgstr "Spelets språk. Den här inställningen omvandlar inte din spanska spelversion till en engelsk"
181
182#: gui/launcher.cpp:191
183#: gui/launcher.cpp:205
184#: gui/options.cpp:80
185#: gui/options.cpp:646
186#: gui/options.cpp:656
187#: gui/options.cpp:1087
188#: audio/null.cpp:42
189msgid "<default>"
190msgstr "<standard>"
191
192#: gui/launcher.cpp:201
193msgid "Platform:"
194msgstr "Plattform:"
195
196#: gui/launcher.cpp:201
197#: gui/launcher.cpp:203
198#: gui/launcher.cpp:204
199msgid "Platform the game was originally designed for"
200msgstr "Plattformen spelet ursprungligen tillverkades för"
201
202#: gui/launcher.cpp:203
203msgctxt "lowres"
204msgid "Platform:"
205msgstr "Plattform:"
206
207#: gui/launcher.cpp:215
208#: gui/options.cpp:956
209#: gui/options.cpp:973
210msgid "Graphics"
211msgstr "Grafik"
212
213#: gui/launcher.cpp:215
214#: gui/options.cpp:956
215#: gui/options.cpp:973
216msgid "GFX"
217msgstr "GFX"
218
219#: gui/launcher.cpp:218
220msgid "Override global graphic settings"
221msgstr "Överskrid globala grafikinställningar"
222
223#: gui/launcher.cpp:220
224msgctxt "lowres"
225msgid "Override global graphic settings"
226msgstr "Överskrid globala grafikinställningar"
227
228#: gui/launcher.cpp:227
229#: gui/options.cpp:979
230msgid "Audio"
231msgstr "Ljud"
232
233#: gui/launcher.cpp:230
234msgid "Override global audio settings"
235msgstr "Överskrid globala ljudinställningar"
236
237#: gui/launcher.cpp:232
238msgctxt "lowres"
239msgid "Override global audio settings"
240msgstr "Överskrid globala ljudinställningar"
241
242#: gui/launcher.cpp:241
243#: gui/options.cpp:984
244msgid "Volume"
245msgstr "Volym"
246
247#: gui/launcher.cpp:243
248#: gui/options.cpp:986
249msgctxt "lowres"
250msgid "Volume"
251msgstr "Volym"
252
253#: gui/launcher.cpp:246
254msgid "Override global volume settings"
255msgstr "Överskrid globala volyminställningar"
256
257#: gui/launcher.cpp:248
258msgctxt "lowres"
259msgid "Override global volume settings"
260msgstr "Överskrid globala volyminställningar"
261
262#: gui/launcher.cpp:255
263#: gui/options.cpp:994
264msgid "MIDI"
265msgstr "MIDI"
266
267#: gui/launcher.cpp:258
268msgid "Override global MIDI settings"
269msgstr "Överskrid globala MIDI-inställningar"
270
271#: gui/launcher.cpp:260
272msgctxt "lowres"
273msgid "Override global MIDI settings"
274msgstr "Överskrid globala MIDI-inställningar"
275
276#: gui/launcher.cpp:270
277#: gui/options.cpp:1000
278msgid "MT-32"
279msgstr "MT-32"
280
281#: gui/launcher.cpp:273
282msgid "Override global MT-32 settings"
283msgstr "Överskrid globala MT-32 inställningar"
284
285#: gui/launcher.cpp:275
286msgctxt "lowres"
287msgid "Override global MT-32 settings"
288msgstr "Överskrid globala MT-32 inställningar"
289
290#: gui/launcher.cpp:286
291#: gui/options.cpp:1007
292msgid "Paths"
293msgstr "Sökvägar"
294
295#: gui/launcher.cpp:288
296#: gui/options.cpp:1009
297msgctxt "lowres"
298msgid "Paths"
299msgstr "Sökvägar"
300
301#: gui/launcher.cpp:295
302msgid "Game Path:"
303msgstr "Sökv. spel:"
304
305#: gui/launcher.cpp:297
306msgctxt "lowres"
307msgid "Game Path:"
308msgstr "Sökv. spel:"
309
310#: gui/launcher.cpp:302
311#: gui/options.cpp:1029
312msgid "Extra Path:"
313msgstr "Sökv. extra:"
314
315#: gui/launcher.cpp:302
316#: gui/launcher.cpp:304
317#: gui/launcher.cpp:305
318msgid "Specifies path to additional data used the game"
319msgstr "Bestämmer sökvägen till ytterligare data som spelet använder"
320
321#: gui/launcher.cpp:304
322#: gui/options.cpp:1031
323msgctxt "lowres"
324msgid "Extra Path:"
325msgstr "Sökv. extra:"
326
327#: gui/launcher.cpp:309
328#: gui/options.cpp:1017
329msgid "Save Path:"
330msgstr "Sökv. sparat:"
331
332#: gui/launcher.cpp:309
333#: gui/launcher.cpp:311
334#: gui/launcher.cpp:312
335#: gui/options.cpp:1017
336#: gui/options.cpp:1019
337#: gui/options.cpp:1020
338msgid "Specifies where your savegames are put"
339msgstr "Bestämmer var dina spardata lagras"
340
341#: gui/launcher.cpp:311
342#: gui/options.cpp:1019
343msgctxt "lowres"
344msgid "Save Path:"
345msgstr "Sökv. sparat:"
346
347#: gui/launcher.cpp:328
348#: gui/launcher.cpp:411
349#: gui/launcher.cpp:460
350#: gui/options.cpp:1026
351#: gui/options.cpp:1032
352#: gui/options.cpp:1039
353#: gui/options.cpp:1140
354#: gui/options.cpp:1146
355#: gui/options.cpp:1152
356#: gui/options.cpp:1160
357#: gui/options.cpp:1184
358#: gui/options.cpp:1188
359#: gui/options.cpp:1194
360#: gui/options.cpp:1201
361#: gui/options.cpp:1300
362msgctxt "path"
363msgid "None"
364msgstr "Ingen"
365
366#: gui/launcher.cpp:333
367#: gui/launcher.cpp:415
368#: backends/platform/wii/options.cpp:56
369msgid "Default"
370msgstr "Standard"
371
372#: gui/launcher.cpp:453
373#: gui/options.cpp:1294
374msgid "Select SoundFont"
375msgstr "Välj SoundFont"
376
377#: gui/launcher.cpp:472
378#: gui/launcher.cpp:619
379msgid "Select directory with game data"
380msgstr "Välj katalog med speldata"
381
382#: gui/launcher.cpp:490
383msgid "Select additional game directory"
384msgstr "Välj en ytterligare spelkatalog"
385
386#: gui/launcher.cpp:502
387msgid "Select directory for saved games"
388msgstr "Välj katalog för spardata"
389
390#: gui/launcher.cpp:521
391msgid "This game ID is already taken. Please choose another one."
392msgstr "Detta ID-namn är upptaget. Var god välj ett annat."
393
394#: gui/launcher.cpp:562
395#: engines/dialogs.cpp:113
396msgid "~Q~uit"
397msgstr "~A~vsluta"
398
399#: gui/launcher.cpp:562
400msgid "Quit ScummVM"
401msgstr "Avsluta ScummVM"
402
403#: gui/launcher.cpp:563
404msgid "A~b~out..."
405msgstr "O~m~..."
406
407#: gui/launcher.cpp:563
408msgid "About ScummVM"
409msgstr "Om ScummVM"
410
411#: gui/launcher.cpp:564
412msgid "~O~ptions..."
413msgstr "~I~nställningar..."
414
415#: gui/launcher.cpp:564
416msgid "Change global ScummVM options"
417msgstr "Redigera globala ScummVM-inställningar"
418
419#: gui/launcher.cpp:566
420msgid "~S~tart"
421msgstr "~S~tarta"
422
423#: gui/launcher.cpp:566
424msgid "Start selected game"
425msgstr "Starta det valda spelet"
426
427#: gui/launcher.cpp:569
428msgid "~L~oad..."
429msgstr "~L~adda..."
430
431#: gui/launcher.cpp:569
432msgid "Load savegame for selected game"
433msgstr "Ladda spardata för det valda spelet"
434
435#: gui/launcher.cpp:574
436msgid "~A~dd Game..."
437msgstr "Lä~g~g till spel..."
438
439#: gui/launcher.cpp:574
440#: gui/launcher.cpp:581
441msgid "Hold Shift for Mass Add"
442msgstr "Håll ned Skift för masstillägg"
443
444#: gui/launcher.cpp:576
445msgid "~E~dit Game..."
446msgstr "R~e~digera spel..."
447
448#: gui/launcher.cpp:576
449#: gui/launcher.cpp:583
450msgid "Change game options"
451msgstr "Redigera spelinställningarna"
452
453#: gui/launcher.cpp:578
454msgid "~R~emove Game"
455msgstr "~R~adera spel"
456
457#: gui/launcher.cpp:578
458#: gui/launcher.cpp:585
459msgid "Remove game from the list. The game data files stay intact"
460msgstr "Radera spelet från listan. Spelets datafiler påverkas inte."
461
462#: gui/launcher.cpp:581
463msgctxt "lowres"
464msgid "~A~dd Game..."
465msgstr "Lä~g~g till spel..."
466
467#: gui/launcher.cpp:583
468msgctxt "lowres"
469msgid "~E~dit Game..."
470msgstr "R~e~digera spel..."
471
472#: gui/launcher.cpp:585
473msgctxt "lowres"
474msgid "~R~emove Game"
475msgstr "~R~adera spel"
476
477#: gui/launcher.cpp:593
478msgid "Search in game list"
479msgstr "Sök i spellistan"
480
481#: gui/launcher.cpp:597
482#: gui/launcher.cpp:1111
483msgid "Search:"
484msgstr "Sök:"
485
486#: gui/launcher.cpp:600
487#: gui/options.cpp:764
488msgid "Clear value"
489msgstr "Töm sökfältet"
490
491#: gui/launcher.cpp:622
492#: engines/dialogs.cpp:117
493#: engines/mohawk/myst.cpp:258
494#: engines/mohawk/riven.cpp:669
495#: engines/cruise/menu.cpp:218
496msgid "Load game:"
497msgstr "Ladda spel:"
498
499#: gui/launcher.cpp:622
500#: engines/dialogs.cpp:117
501#: engines/mohawk/myst.cpp:258
502#: engines/mohawk/riven.cpp:669
503#: engines/cruise/menu.cpp:218
504#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:266
505#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:229
506msgid "Load"
507msgstr "Ladda"
508
509#: gui/launcher.cpp:731
510msgid "Do you really want to run the mass game detector? This could potentially add a huge number of games."
511msgstr "Vill du verkligen använda mass-speldetektorn? Processen kan potentiellt lägga till ett enormt antal spel."
512
513#: gui/launcher.cpp:732
514#: gui/launcher.cpp:881
515#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:187
516#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:316
517#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:276
518#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:106
519msgid "Yes"
520msgstr "Ja"
521
522#: gui/launcher.cpp:732
523#: gui/launcher.cpp:881
524#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:187
525#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:316
526#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:276
527#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:106
528msgid "No"
529msgstr "Nej"
530
531#: gui/launcher.cpp:779
532msgid "ScummVM couldn't open the specified directory!"
533msgstr "ScummVM kunde inte öppna den valda katalogen!"
534
535#: gui/launcher.cpp:791
536msgid "ScummVM could not find any game in the specified directory!"
537msgstr "ScummVM kunde inte hitta några spel i den valda katalogen!"
538
539#: gui/launcher.cpp:805
540msgid "Pick the game:"
541msgstr "Välj spel:"
542
543#: gui/launcher.cpp:881
544msgid "Do you really want to remove this game configuration?"
545msgstr "Vill du verkligen radera den här spelkonfigurationen?"
546
547#: gui/launcher.cpp:945
548msgid "This game does not support loading games from the launcher."
549msgstr "Det här spelet stöder inte laddning av spardata från launchern."
550
551#: gui/launcher.cpp:949
552msgid "ScummVM could not find any engine capable of running the selected game!"
553msgstr "ScummVM kunde inte hitta en motor kapabel till att köra det valda spelet!"
554
555#: gui/launcher.cpp:1063
556msgctxt "lowres"
557msgid "Mass Add..."
558msgstr "Masstillägg..."
559
560#: gui/launcher.cpp:1063
561msgid "Mass Add..."
562msgstr "Masstillägg..."
563
564#: gui/launcher.cpp:1064
565msgctxt "lowres"
566msgid "Add Game..."
567msgstr "Lägg till spel..."
568
569#: gui/launcher.cpp:1064
570msgid "Add Game..."
571msgstr "Lägg till spel..."
572
573#: gui/massadd.cpp:79
574#: gui/massadd.cpp:82
575msgid "... progress ..."
576msgstr "... progression ..."
577
578#: gui/massadd.cpp:244
579msgid "Scan complete!"
580msgstr "Scanning färdig!"
581
582#: gui/massadd.cpp:247
583#, c-format
584msgid "Discovered %d new games."
585msgstr "Nya spel upptäckta: %d."
586
587#: gui/massadd.cpp:251
588#, c-format
589msgid "Scanned %d directories ..."
590msgstr "Kataloger scannade: %d ..."
591
592#: gui/massadd.cpp:254
593#, c-format
594msgid "Discovered %d new games ..."
595msgstr "Nya spel upptäckta: %d ..."
596
597#: gui/options.cpp:78
598msgid "Never"
599msgstr "Aldrig"
600
601#: gui/options.cpp:78
602msgid "every 5 mins"
603msgstr "var 5:e minut"
604
605#: gui/options.cpp:78
606msgid "every 10 mins"
607msgstr "var 10:e minut"
608
609#: gui/options.cpp:78
610msgid "every 15 mins"
611msgstr "var 15:e minut"
612
613#: gui/options.cpp:78
614msgid "every 30 mins"
615msgstr "var 30:e minut"
616
617#: gui/options.cpp:80
618msgid "8 kHz"
619msgstr "8 kHz"
620
621#: gui/options.cpp:80
622msgid "11kHz"
623msgstr "11 kHz"
624
625#: gui/options.cpp:80
626msgid "22 kHz"
627msgstr "22 kHz"
628
629#: gui/options.cpp:80
630msgid "44 kHz"
631msgstr "44 kHz"
632
633#: gui/options.cpp:80
634msgid "48 kHz"
635msgstr "48 kHz"
636
637#: gui/options.cpp:241
638#: gui/options.cpp:406
639#: gui/options.cpp:504
640#: gui/options.cpp:563
641#: gui/options.cpp:763
642msgctxt "soundfont"
643msgid "None"
644msgstr "Ingen"
645
646#: gui/options.cpp:643
647msgid "Graphics mode:"
648msgstr "Grafikläge:"
649
650#: gui/options.cpp:654
651msgid "Render mode:"
652msgstr "Renderingsläge:"
653
654#: gui/options.cpp:654
655#: gui/options.cpp:655
656msgid "Special dithering modes supported by some games"
657msgstr "Speciella gitterlägen stödda av vissa spel"
658
659#: gui/options.cpp:664
660msgid "Fullscreen mode"
661msgstr "Fullskärmsläge"
662
663#: gui/options.cpp:667
664msgid "Aspect ratio correction"
665msgstr "Korrektion av bildförhållande"
666
667#: gui/options.cpp:667
668msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
669msgstr "Korrigerar bildförhållanden för 320x200-spel"
670
671#: gui/options.cpp:668
672msgid "EGA undithering"
673msgstr "EGA anti-gitter"
674
675#: gui/options.cpp:668
676msgid "Enable undithering in EGA games that support it"
677msgstr "Aktiverar anti-gitter i EGA spel som stöder det"
678
679#: gui/options.cpp:676
680msgid "Preferred Device:"
681msgstr "Föredragen enhet:"
682
683#: gui/options.cpp:676
684msgid "Music Device:"
685msgstr "Musikenhet:"
686
687#: gui/options.cpp:676
688#: gui/options.cpp:678
689msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
690msgstr "Bestämmer din föredragna emulator för ljudenhet eller ljudkort"
691
692#: gui/options.cpp:676
693#: gui/options.cpp:678
694#: gui/options.cpp:679
695msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
696msgstr "Bestämmer emulator för ljudenhet eller ljudkort"
697
698#: gui/options.cpp:678
699msgctxt "lowres"
700msgid "Preferred Dev.:"
701msgstr "Föredr. enhet:"
702
703#: gui/options.cpp:678
704msgctxt "lowres"
705msgid "Music Device:"
706msgstr "Musikenhet:"
707
708#: gui/options.cpp:704
709msgid "AdLib emulator:"
710msgstr "AdLib-emulator:"
711
712#: gui/options.cpp:704
713#: gui/options.cpp:705
714msgid "AdLib is used for music in many games"
715msgstr "AdLib används för musik i många spel"
716
717#: gui/options.cpp:715
718msgid "Output rate:"
719msgstr "Ljudfrekvens:"
720
721#: gui/options.cpp:715
722#: gui/options.cpp:716
723msgid "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your soundcard"
724msgstr "Ett högre värde betecknar bättre ljudkvalitet men stöds kanske inte av ditt ljudkort"
725
726#: gui/options.cpp:726
727msgid "GM Device:"
728msgstr "GM-enhet:"
729
730#: gui/options.cpp:726
731msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
732msgstr "Bestämmer standardenheten för General MIDI-uppspelning"
733
734#: gui/options.cpp:737
735msgid "Don't use General MIDI music"
736msgstr "Använd inte General MIDI-musik"
737
738#: gui/options.cpp:748
739#: gui/options.cpp:809
740msgid "Use first available device"
741msgstr "Använd första tillgängliga enhet"
742
743#: gui/options.cpp:760
744msgid "SoundFont:"
745msgstr "SoundFont:"
746
747#: gui/options.cpp:760
748#: gui/options.cpp:762
749#: gui/options.cpp:763
750msgid "SoundFont is supported by some audio cards, Fluidsynth and Timidity"
751msgstr "SoundFont stöds endast av vissa ljudkort, Fluidsynth och Timidity"
752
753#: gui/options.cpp:762
754msgctxt "lowres"
755msgid "SoundFont:"
756msgstr "SoundFont:"
757
758#: gui/options.cpp:767
759msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
760msgstr "Blandat AdLib/MIDI-läge"
761
762#: gui/options.cpp:767
763msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
764msgstr "Använd både MIDI och AdLib för ljudgeneration"
765
766#: gui/options.cpp:770
767msgid "MIDI gain:"
768msgstr "MIDI gain:"
769
770#: gui/options.cpp:780
771msgid "MT-32 Device:"
772msgstr "MT-32 enhet:"
773
774#: gui/options.cpp:780
775msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
776msgstr "Bestämmer standardenheten för Roland MT-32/LAPC1/CM32I/CM64-uppspelning"
777
778#: gui/options.cpp:785
779msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
780msgstr "Äkta Roland MT-32 (inaktivera GM-emulation)"
781
782#: gui/options.cpp:785
783#: gui/options.cpp:787
784msgid "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device connected to your computer"
785msgstr "Aktivera om du vill använda din verkliga Roland-kompatibla och dator-anslutna ljudenhet"
786
787#: gui/options.cpp:787
788msgctxt "lowres"
789msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
790msgstr "Äkta Roland MT-32 (ingen GM-emulation)"
791
792#: gui/options.cpp:790
793msgid "Enable Roland GS Mode"
794msgstr "Aktivera Roland GS-läge"
795
796#: gui/options.cpp:790
797msgid "Turns off General MIDI mapping for games with Roland MT-32 soundtrack"
798msgstr "Stänger av General MIDI-kartläggning för spel med Roland MT-32 soundtrack"
799
800#: gui/options.cpp:799
801msgid "Don't use Roland MT-32 music"
802msgstr "Använd inte Roland MT-32 musik"
803
804#: gui/options.cpp:826
805msgid "Text and Speech:"
806msgstr "Undertext och tal:"
807
808#: gui/options.cpp:830
809#: gui/options.cpp:840
810msgid "Speech"
811msgstr "Tal"
812
813#: gui/options.cpp:831
814#: gui/options.cpp:841
815msgid "Subtitles"
816msgstr "Undertexter"
817
818#: gui/options.cpp:832
819msgid "Both"
820msgstr "Båda"
821
822#: gui/options.cpp:834
823msgid "Subtitle speed:"
824msgstr "Texthastighet:"
825
826#: gui/options.cpp:836
827msgctxt "lowres"
828msgid "Text and Speech:"
829msgstr "Text och tal:"
830
831#: gui/options.cpp:840
832msgid "Spch"
833msgstr "Tal"
834
835#: gui/options.cpp:841
836msgid "Subs"
837msgstr "Text"
838
839#: gui/options.cpp:842
840msgctxt "lowres"
841msgid "Both"
842msgstr "Båda"
843
844#: gui/options.cpp:842
845msgid "Show subtitles and play speech"
846msgstr "Visa undertexter och spela upp tal"
847
848#: gui/options.cpp:844
849msgctxt "lowres"
850msgid "Subtitle speed:"
851msgstr "Texthastighet:"
852
853#: gui/options.cpp:860
854msgid "Music volume:"
855msgstr "Musikvolym:"
856
857#: gui/options.cpp:862
858msgctxt "lowres"
859msgid "Music volume:"
860msgstr "Musikvolym:"
861
862#: gui/options.cpp:869
863msgid "Mute All"
864msgstr "Ljud av"
865
866#: gui/options.cpp:872
867msgid "SFX volume:"
868msgstr "SFX-volym:"
869
870#: gui/options.cpp:872
871#: gui/options.cpp:874
872#: gui/options.cpp:875
873msgid "Special sound effects volume"
874msgstr "Volym för specialeffekter"
875
876#: gui/options.cpp:874
877msgctxt "lowres"
878msgid "SFX volume:"
879msgstr "SFX-volym:"
880
881#: gui/options.cpp:882
882msgid "Speech volume:"
883msgstr "Talvolym:"
884
885#: gui/options.cpp:884
886msgctxt "lowres"
887msgid "Speech volume:"
888msgstr "Talvolym:"
889
890#: gui/options.cpp:1023
891msgid "Theme Path:"
892msgstr "Sökv. tema:"
893
894#: gui/options.cpp:1025
895msgctxt "lowres"
896msgid "Theme Path:"
897msgstr "Sökv. tema:"
898
899#: gui/options.cpp:1029
900#: gui/options.cpp:1031
901#: gui/options.cpp:1032
902msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
903msgstr "Bestämmer sökväg till andra data som används av alla spel eller ScummVM"
904
905#: gui/options.cpp:1036
906msgid "Plugins Path:"
907msgstr "Sökv. tillägg:"
908
909#: gui/options.cpp:1038
910msgctxt "lowres"
911msgid "Plugins Path:"
912msgstr "Sökv. tillägg:"
913
914#: gui/options.cpp:1047
915msgid "Misc"
916msgstr "Diverse"
917
918#: gui/options.cpp:1049
919msgctxt "lowres"
920msgid "Misc"
921msgstr "Diverse"
922
923#: gui/options.cpp:1051
924msgid "Theme:"
925msgstr "Tema:"
926
927#: gui/options.cpp:1055
928msgid "GUI Renderer:"
929msgstr "GUI-rendering:"
930
931#: gui/options.cpp:1067
932msgid "Autosave:"
933msgstr "Autospara:"
934
935#: gui/options.cpp:1069
936msgctxt "lowres"
937msgid "Autosave:"
938msgstr "Autospara:"
939
940#: gui/options.cpp:1077
941msgid "Keys"
942msgstr "Tangenter"
943
944#: gui/options.cpp:1084
945msgid "GUI Language:"
946msgstr "GUI-språk:"
947
948#: gui/options.cpp:1084
949msgid "Language of ScummVM GUI"
950msgstr "Språk för ScummVM:s användargränssnitt"
951
952#: gui/options.cpp:1233
953msgid "You have to restart ScummVM to take the effect."
954msgstr "Du måste starta om ScummVM för att ändringarna ska få effekt."
955
956#: gui/options.cpp:1246
957msgid "Select directory for savegames"
958msgstr "Välj katalog för spardata"
959
960#: gui/options.cpp:1253
961msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
962msgstr "Det går inte att skriva till den valda katalogen. Var god välj en annan."
963
964#: gui/options.cpp:1262
965msgid "Select directory for GUI themes"
966msgstr "Välj katalog för GUI-teman"
967
968#: gui/options.cpp:1272
969msgid "Select directory for extra files"
970msgstr "Välj katalog för extra filer"
971
972#: gui/options.cpp:1283
973msgid "Select directory for plugins"
974msgstr "Välj katalog för tillägg"
975
976#: gui/options.cpp:1328
977msgid "The theme you selected does not support your current language. If you want to use this theme you need to switch to another language first."
978msgstr "Temat du valde stöder inte ditt språk. Om du vill använda det här temat måste först byta till ett annat språk."
979
980#: gui/saveload.cpp:61
981#: gui/saveload.cpp:242
982msgid "No date saved"
983msgstr "Inget datum sparat"
984
985#: gui/saveload.cpp:62
986#: gui/saveload.cpp:243
987msgid "No time saved"
988msgstr "Ingen tid sparad"
989
990#: gui/saveload.cpp:63
991#: gui/saveload.cpp:244
992msgid "No playtime saved"
993msgstr "Ingen speltid sparad"
994
995#: gui/saveload.cpp:70
996#: gui/saveload.cpp:158
997msgid "Delete"
998msgstr "Radera"
999
1000#: gui/saveload.cpp:157
1001msgid "Do you really want to delete this savegame?"
1002msgstr "Vill du verkligen radera den här spardatan?"
1003
1004#: gui/saveload.cpp:266
1005msgid "Date: "
1006msgstr "Datum:"
1007
1008#: gui/saveload.cpp:269
1009msgid "Time: "
1010msgstr "Tid:"
1011
1012#: gui/saveload.cpp:274
1013msgid "Playtime: "
1014msgstr "Speltid:"
1015
1016#: gui/saveload.cpp:287
1017#: gui/saveload.cpp:354
1018msgid "Untitled savestate"
1019msgstr "Namnlös spardata"
1020
1021#: gui/themebrowser.cpp:47
1022msgid "Select a Theme"
1023msgstr "Välj ett tema"
1024
1025#: gui/ThemeEngine.cpp:332
1026msgid "Disabled GFX"
1027msgstr "Inaktiverad GFX"
1028
1029#: gui/ThemeEngine.cpp:332
1030msgctxt "lowres"
1031msgid "Disabled GFX"
1032msgstr "Inaktiverad GFX"
1033
1034#: gui/ThemeEngine.cpp:333
1035msgid "Standard Renderer (16bpp)"
1036msgstr "Standard rendering (16 bpp)"
1037
1038#: gui/ThemeEngine.cpp:333
1039msgid "Standard (16bpp)"
1040msgstr "Standard (16 bpp)"
1041
1042#: gui/ThemeEngine.cpp:335
1043msgid "Antialiased Renderer (16bpp)"
1044msgstr "Antialiserad rendering (16 bpp)"
1045
1046#: gui/ThemeEngine.cpp:335
1047msgid "Antialiased (16bpp)"
1048msgstr "Antialiserad (16 bpp)"
1049
1050#: base/main.cpp:207
1051#, c-format
1052msgid "Engine does not support debug level '%s'"
1053msgstr "Motorn stöder inte debug-nivå '%s'"
1054
1055#: base/main.cpp:275
1056msgid "Menu"
1057msgstr "Meny"
1058
1059#: base/main.cpp:278
1060#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:48
1061#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:48
1062#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:49
1063msgid "Skip"
1064msgstr "Skippa"
1065
1066#: base/main.cpp:281
1067#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:53
1068#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:45
1069msgid "Pause"
1070msgstr "Paus"
1071
1072#: base/main.cpp:284
1073msgid "Skip line"
1074msgstr "Skippa rad"
1075
1076#: base/main.cpp:436
1077msgid "Error running game:"
1078msgstr "Fel under körning av spel:"
1079
1080#: base/main.cpp:460
1081msgid "Could not find any engine capable of running the selected game"
1082msgstr "Kunde inte hitta en motor kapabel till att köra det valda spelet"
1083
1084#: common/error.cpp:43
1085msgid "Invalid Path"
1086msgstr "Ogiltig sökväg"
1087
1088#: common/error.cpp:44
1089msgid "Game Data not found"
1090msgstr "Kunde inte hitta speldata"
1091
1092#: common/error.cpp:45
1093msgid "Game Id not supported"
1094msgstr "Spel-ID stöds inte"
1095
1096#: common/error.cpp:46
1097msgid "Unsupported Color Mode"
1098msgstr "Ej stött färgläge"
1099
1100#: common/error.cpp:48
1101msgid "Read permission denied"
1102msgstr "Lästillbehörighet nekad"
1103
1104#: common/error.cpp:49
1105msgid "Write permission denied"
1106msgstr "Skrivtillbehörighet nekad"
1107
1108#: common/error.cpp:52
1109msgid "Path not exists"
1110msgstr "Sökvägen existerar inte"
1111
1112#: common/error.cpp:53
1113msgid "Path not a directory"
1114msgstr "Sökvägen är inte en katalog"
1115
1116#: common/error.cpp:54
1117msgid "Path not a file"
1118msgstr "Sökvägen är inte en fil"
1119
1120#: common/error.cpp:56
1121msgid "Cannot create file"
1122msgstr "Kan inte skapa fil"
1123
1124#: common/error.cpp:57
1125msgid "Reading failed"
1126msgstr "Inläsning misslyckades"
1127
1128#: common/error.cpp:58
1129msgid "Writing data failed"
1130msgstr "Skriva data misslyckades"
1131
1132#: common/error.cpp:60
1133#: common/error.cpp:71
1134msgid "Unknown Error"
1135msgstr "Okänt fel"
1136
1137#: common/util.cpp:276
1138msgid "Hercules Green"
1139msgstr "Herkules grön"
1140
1141#: common/util.cpp:277
1142msgid "Hercules Amber"
1143msgstr "Herkules bärnsten"
1144
1145#: common/util.cpp:284
1146msgctxt "lowres"
1147msgid "Hercules Green"
1148msgstr "Herkules grön"
1149
1150#: common/util.cpp:285
1151msgctxt "lowres"
1152msgid "Hercules Amber"
1153msgstr "Herkules bärnsten"
1154
1155#: engines/dialogs.cpp:87
1156msgid "~R~esume"
1157msgstr "~F~ortsätt"
1158
1159#: engines/dialogs.cpp:89
1160msgid "~L~oad"
1161msgstr "~L~adda"
1162
1163#: engines/dialogs.cpp:93
1164msgid "~S~ave"
1165msgstr "~S~para"
1166
1167#: engines/dialogs.cpp:97
1168msgid "~O~ptions"
1169msgstr "~I~nställningar"
1170
1171#: engines/dialogs.cpp:102
1172msgid "~H~elp"
1173msgstr "~H~jälp"
1174
1175#: engines/dialogs.cpp:104
1176msgid "~A~bout"
1177msgstr "O~m~..."
1178
1179#: engines/dialogs.cpp:107
1180#: engines/dialogs.cpp:185
1181msgid "~R~eturn to Launcher"
1182msgstr "Åte~r~vänd till launcher"
1183
1184#: engines/dialogs.cpp:109
1185#: engines/dialogs.cpp:187
1186msgctxt "lowres"
1187msgid "~R~eturn to Launcher"
1188msgstr "Åte~r~vänd till launcher"
1189
1190#: engines/dialogs.cpp:119
1191#: engines/cruise/menu.cpp:216
1192#: engines/sci/engine/kfile.cpp:576
1193msgid "Save game:"
1194msgstr "Spara spelet:"
1195
1196#: engines/dialogs.cpp:119
1197#: engines/cruise/menu.cpp:216
1198#: engines/sci/engine/kfile.cpp:576
1199#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:47
1200#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:46
1201#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:266
1202#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:48
1203#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:229
1204msgid "Save"
1205msgstr "Spara"
1206
1207#: engines/dialogs.cpp:315
1208#: engines/mohawk/dialogs.cpp:84
1209#: engines/mohawk/dialogs.cpp:118
1210msgid "~O~K"
1211msgstr "~O~K"
1212
1213#: engines/dialogs.cpp:316
1214#: engines/mohawk/dialogs.cpp:85
1215#: engines/mohawk/dialogs.cpp:119
1216msgid "~C~ancel"
1217msgstr "A~v~bryt"
1218
1219#: engines/dialogs.cpp:319
1220msgid "~K~eys"
1221msgstr "~T~angenter"
1222
1223#: engines/scumm/dialogs.cpp:284
1224msgid "~P~revious"
1225msgstr "~F~öregående"
1226
1227#: engines/scumm/dialogs.cpp:285
1228msgid "~N~ext"
1229msgstr "~N~ästa"
1230
1231#: engines/scumm/dialogs.cpp:286
1232#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:59
1233msgid "~C~lose"
1234msgstr "~S~täng"
1235
1236#: engines/scumm/help.cpp:76
1237msgid "Common keyboard commands:"
1238msgstr "Vanliga kortkommandon:"
1239
1240#: engines/scumm/help.cpp:77
1241msgid "Save / Load dialog"
1242msgstr "Spara / Ladda-fönster"
1243
1244#: engines/scumm/help.cpp:79
1245msgid "Skip line of text"
1246msgstr "Skippa textrad"
1247
1248#: engines/scumm/help.cpp:80
1249msgid "Esc"
1250msgstr "Esc"
1251
1252#: engines/scumm/help.cpp:80
1253msgid "Skip cutscene"
1254msgstr "Skippa scen"
1255
1256#: engines/scumm/help.cpp:81
1257msgid "Space"
1258msgstr "Mellanslag"
1259
1260#: engines/scumm/help.cpp:81
1261msgid "Pause game"
1262msgstr "Pausa spelet"
1263
1264#: engines/scumm/help.cpp:82
1265msgid "Ctrl 0-9"
1266msgstr "Ctrl 0-9"
1267
1268#: engines/scumm/help.cpp:82
1269msgid "Load game state 1-10"
1270msgstr "Ladda spardata 1-10"
1271
1272#: engines/scumm/help.cpp:83
1273msgid "Alt 0-9"
1274msgstr "Alt 0-9"
1275
1276#: engines/scumm/help.cpp:83
1277msgid "Save game state 1-10"
1278msgstr "Spara speldata 1-10"
1279
1280#: engines/scumm/help.cpp:85
1281#: engines/scumm/help.cpp:87
1282#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:55
1283#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:47
1284#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:55
1285msgid "Quit"
1286msgstr "Avsluta"
1287
1288#: engines/scumm/help.cpp:87
1289msgid "Alt x, Ctrl z"
1290msgstr "Alt x, Ctrl z"
1291
1292#: engines/scumm/help.cpp:89
1293msgid "Alt Enter"
1294msgstr "Alt Enter"
1295
1296#: engines/scumm/help.cpp:89
1297msgid "Toggle fullscreen"
1298msgstr "Fullskärmsläge"
1299
1300#: engines/scumm/help.cpp:90
1301msgid "Music volume up / down"
1302msgstr "Musikvolym höj / sänk"
1303
1304#: engines/scumm/help.cpp:91
1305msgid "Text speed slower / faster"
1306msgstr "Texthastighet sänk / öka"
1307
1308#: engines/scumm/help.cpp:92
1309msgid "Enter"
1310msgstr "Enter"
1311
1312#: engines/scumm/help.cpp:92
1313msgid "Simulate left mouse button"
1314msgstr "Simulera vänster musknapp"
1315
1316#: engines/scumm/help.cpp:93
1317msgid "Tab"
1318msgstr "Tab"
1319
1320#: engines/scumm/help.cpp:93
1321msgid "Simulate right mouse button"
1322msgstr "Simulera höger musknapp"
1323
1324#: engines/scumm/help.cpp:96
1325msgid "Special keyboard commands:"
1326msgstr "Specialkortkommandon:"
1327
1328#: engines/scumm/help.cpp:97
1329msgid "Show / Hide console"
1330msgstr "Visa / göm konsol"
1331
1332#: engines/scumm/help.cpp:98
1333msgid "Ctrl d"
1334msgstr "Ctrl d"
1335
1336#: engines/scumm/help.cpp:98
1337msgid "Start the debugger"
1338msgstr "Öppna debug-konsolen"
1339
1340#: engines/scumm/help.cpp:99
1341msgid "Ctrl s"
1342msgstr "Ctrl s"
1343
1344#: engines/scumm/help.cpp:99
1345msgid "Show memory consumption"
1346msgstr "Visa minnesförbrukning"
1347
1348#: engines/scumm/help.cpp:100
1349msgid "Ctrl f"
1350msgstr "Ctrl f"
1351
1352#: engines/scumm/help.cpp:100
1353msgid "Run in fast mode (*)"
1354msgstr "Kör i snabbläge (*)"
1355
1356#: engines/scumm/help.cpp:101
1357msgid "Ctrl g"
1358msgstr "Ctrl g"
1359
1360#: engines/scumm/help.cpp:101
1361msgid "Run in really fast mode (*)"
1362msgstr "Kör i extra snabbt läge (*)"
1363
1364#: engines/scumm/help.cpp:102
1365msgid "Ctrl m"
1366msgstr "Ctrl m"
1367
1368#: engines/scumm/help.cpp:102
1369msgid "Toggle mouse capture"
1370msgstr "Musrestriktion av/på"
1371
1372#: engines/scumm/help.cpp:103
1373msgid "Ctrl Alt 1-8"
1374msgstr "Ctrl Alt 1-8"
1375
1376#: engines/scumm/help.cpp:103
1377msgid "Switch between graphics filters"
1378msgstr "Växla grafikfilter"
1379
1380#: engines/scumm/help.cpp:104
1381msgid "Ctrl Alt +, -"
1382msgstr "Ctrl Alt +, -"
1383
1384#: engines/scumm/help.cpp:104
1385msgid "Increase / Decrease scale factor"
1386msgstr "Öka / sänk skalningsfaktor"
1387
1388#: engines/scumm/help.cpp:105
1389msgid "Ctrl Alt a"
1390msgstr "Ctrl Alt a"
1391
1392#: engines/scumm/help.cpp:105
1393msgid "Toggle aspect-ratio correction"
1394msgstr "Korrektion av bildförhållande på/av"
1395
1396#: engines/scumm/help.cpp:110
1397msgid "* Note that using ctrl-f and"
1398msgstr "* Observera att användning av ctrl-f"
1399
1400#: engines/scumm/help.cpp:111
1401msgid " ctrl-g are not recommended"
1402msgstr "och ctrl-g inte rekommenderas"
1403
1404#: engines/scumm/help.cpp:112
1405msgid " since they may cause crashes"
1406msgstr "då detta kan orsaka krascher"
1407
1408#: engines/scumm/help.cpp:113
1409msgid " or incorrect game behaviour."
1410msgstr "eller felaktigt spelbeteende."
1411
1412#: engines/scumm/help.cpp:117
1413msgid "Spinning drafts on the keyboard:"
1414msgstr "Väva melodier med tangentbordet:"
1415
1416#: engines/scumm/help.cpp:119
1417msgid "Main game controls:"
1418msgstr "Huvudkontroller:"
1419
1420#: engines/scumm/help.cpp:124
1421#: engines/scumm/help.cpp:139
1422#: engines/scumm/help.cpp:164
1423msgid "Push"
1424msgstr "Tryck"
1425
1426#: engines/scumm/help.cpp:125
1427#: engines/scumm/help.cpp:140
1428#: engines/scumm/help.cpp:165
1429msgid "Pull"
1430msgstr "Dra"
1431
1432#: engines/scumm/help.cpp:126
1433#: engines/scumm/help.cpp:141
1434#: engines/scumm/help.cpp:166
1435#: engines/scumm/help.cpp:199
1436#: engines/scumm/help.cpp:209
1437msgid "Give"
1438msgstr "Ge"
1439
1440#: engines/scumm/help.cpp:127
1441#: engines/scumm/help.cpp:142
1442#: engines/scumm/help.cpp:167
1443#: engines/scumm/help.cpp:192
1444#: engines/scumm/help.cpp:210
1445msgid "Open"
1446msgstr "Öppna"
1447
1448#: engines/scumm/help.cpp:129
1449msgid "Go to"
1450msgstr "Gå till"
1451
1452#: engines/scumm/help.cpp:130
1453msgid "Get"
1454msgstr "Ta emot"
1455
1456#: engines/scumm/help.cpp:131
1457#: engines/scumm/help.cpp:155
1458#: engines/scumm/help.cpp:173
1459#: engines/scumm/help.cpp:200
1460#: engines/scumm/help.cpp:215
1461#: engines/scumm/help.cpp:226
1462#: engines/scumm/help.cpp:251
1463msgid "Use"
1464msgstr "Använd"
1465
1466#: engines/scumm/help.cpp:132
1467#: engines/scumm/help.cpp:144
1468msgid "Read"
1469msgstr "Läs"
1470
1471#: engines/scumm/help.cpp:133
1472#: engines/scumm/help.cpp:150
1473msgid "New kid"
1474msgstr "Ny unge"
1475
1476#: engines/scumm/help.cpp:134
1477#: engines/scumm/help.cpp:156
1478#: engines/scumm/help.cpp:174
1479msgid "Turn on"
1480msgstr "Sätt på"
1481
1482#: engines/scumm/help.cpp:135
1483#: engines/scumm/help.cpp:157
1484#: engines/scumm/help.cpp:175
1485msgid "Turn off"
1486msgstr "Stäng av"
1487
1488#: engines/scumm/help.cpp:145
1489#: engines/scumm/help.cpp:170
1490#: engines/scumm/help.cpp:196
1491msgid "Walk to"
1492msgstr "Gå till"
1493
1494#: engines/scumm/help.cpp:146
1495#: engines/scumm/help.cpp:171
1496#: engines/scumm/help.cpp:197
1497#: engines/scumm/help.cpp:212
1498#: engines/scumm/help.cpp:229
1499msgid "Pick up"
1500msgstr "Ta"
1501
1502#: engines/scumm/help.cpp:147
1503#: engines/scumm/help.cpp:172
1504msgid "What is"
1505msgstr "Vad är"
1506
1507#: engines/scumm/help.cpp:149
1508msgid "Unlock"
1509msgstr "Lås upp"
1510
1511#: engines/scumm/help.cpp:152
1512msgid "Put on"
1513msgstr "Ta på"
1514
1515#: engines/scumm/help.cpp:153
1516msgid "Take off"
1517msgstr "Ta av"
1518
1519#: engines/scumm/help.cpp:159
1520msgid "Fix"
1521msgstr "Laga"
1522
1523#: engines/scumm/help.cpp:161
1524msgid "Switch"
1525msgstr "Byt"
1526
1527#: engines/scumm/help.cpp:169
1528#: engines/scumm/help.cpp:230
1529msgid "Look"
1530msgstr "Titta"
1531
1532#: engines/scumm/help.cpp:176
1533#: engines/scumm/help.cpp:225
1534msgid "Talk"
1535msgstr "Tala"
1536
1537#: engines/scumm/help.cpp:177
1538msgid "Travel"
1539msgstr "Res"
1540
1541#: engines/scumm/help.cpp:178
1542msgid "To Henry / To Indy"
1543msgstr "Till Henry / Till Indy"
1544
1545#: engines/scumm/help.cpp:181
1546msgid "play C minor on distaff"
1547msgstr "spela C-moll på staven"
1548
1549#: engines/scumm/help.cpp:182
1550msgid "play D on distaff"
1551msgstr "spela D på staven"
1552
1553#: engines/scumm/help.cpp:183
1554msgid "play E on distaff"
1555msgstr "spela E på staven"
1556
1557#: engines/scumm/help.cpp:184
1558msgid "play F on distaff"
1559msgstr "spela F på staven"
1560
1561#: engines/scumm/help.cpp:185
1562msgid "play G on distaff"
1563msgstr "spela G på staven"
1564
1565#: engines/scumm/help.cpp:186
1566msgid "play A on distaff"
1567msgstr "spela A på staven"
1568
1569#: engines/scumm/help.cpp:187
1570msgid "play B on distaff"
1571msgstr "spela H på staven"
1572
1573#: engines/scumm/help.cpp:188
1574msgid "play C major on distaff"
1575msgstr "spela C-dur på staven"
1576
1577#: engines/scumm/help.cpp:194
1578#: engines/scumm/help.cpp:216
1579msgid "puSh"
1580msgstr "Tryck"
1581
1582#: engines/scumm/help.cpp:195
1583#: engines/scumm/help.cpp:217
1584msgid "pull (Yank)"
1585msgstr "Dra"
1586
1587#: engines/scumm/help.cpp:198
1588#: engines/scumm/help.cpp:214
1589#: engines/scumm/help.cpp:249
1590msgid "Talk to"
1591msgstr "Tala med"
1592
1593#: engines/scumm/help.cpp:201
1594#: engines/scumm/help.cpp:213
1595msgid "Look at"
1596msgstr "Titta på"
1597
1598#: engines/scumm/help.cpp:202
1599msgid "turn oN"
1600msgstr "Sätt på"
1601
1602#: engines/scumm/help.cpp:203
1603msgid "turn oFf"
1604msgstr "Stäng av"
1605
1606#: engines/scumm/help.cpp:219
1607msgid "KeyUp"
1608msgstr "Piltangent upp"
1609
1610#: engines/scumm/help.cpp:219
1611msgid "Highlight prev dialogue"
1612msgstr "Markera föreg. dialog"
1613
1614#: engines/scumm/help.cpp:220
1615msgid "KeyDown"
1616msgstr "Piltangent ned"
1617
1618#: engines/scumm/help.cpp:220
1619msgid "Highlight next dialogue"
1620msgstr "Markera nästa dialog"
1621
1622#: engines/scumm/help.cpp:224
1623msgid "Walk"
1624msgstr "Gå"
1625
1626#: engines/scumm/help.cpp:227
1627#: engines/scumm/help.cpp:236
1628#: engines/scumm/help.cpp:243
1629#: engines/scumm/help.cpp:250
1630msgid "Inventory"
1631msgstr "Inventarie"
1632
1633#: engines/scumm/help.cpp:228
1634msgid "Object"
1635msgstr "Objekt"
1636
1637#: engines/scumm/help.cpp:231
1638msgid "Black and White / Color"
1639msgstr "Svartvitt / Färg"
1640
1641#: engines/scumm/help.cpp:234
1642msgid "Eyes"
1643msgstr "Ögon"
1644
1645#: engines/scumm/help.cpp:235
1646msgid "Tongue"
1647msgstr "Tunga"
1648
1649#: engines/scumm/help.cpp:237
1650msgid "Punch"
1651msgstr "Slå"
1652
1653#: engines/scumm/help.cpp:238
1654msgid "Kick"
1655msgstr "Sparka"
1656
1657#: engines/scumm/help.cpp:241
1658#: engines/scumm/help.cpp:248
1659msgid "Examine"
1660msgstr "Undersök"
1661
1662#: engines/scumm/help.cpp:242
1663msgid "Regular cursor"
1664msgstr "Vanlig pekare"
1665
1666#: engines/scumm/help.cpp:244
1667msgid "Comm"
1668msgstr "Comm"
1669
1670#: engines/scumm/help.cpp:247
1671msgid "Save / Load / Options"
1672msgstr "Spara / Ladda / Inst."
1673
1674#: engines/scumm/help.cpp:256
1675msgid "Other game controls:"
1676msgstr "Övriga spelkontroller:"
1677
1678#: engines/scumm/help.cpp:258
1679#: engines/scumm/help.cpp:268
1680msgid "Inventory:"
1681msgstr "Inventarie:"
1682
1683#: engines/scumm/help.cpp:259
1684#: engines/scumm/help.cpp:275
1685msgid "Scroll list up"
1686msgstr "Bläddra listan uppåt"
1687
1688#: engines/scumm/help.cpp:260
1689#: engines/scumm/help.cpp:276
1690msgid "Scroll list down"
1691msgstr "Bläddra listan nedåt"
1692
1693#: engines/scumm/help.cpp:261
1694#: engines/scumm/help.cpp:269
1695msgid "Upper left item"
1696msgstr "Övre vänstra föremålet"
1697
1698#: engines/scumm/help.cpp:262
1699#: engines/scumm/help.cpp:271
1700msgid "Lower left item"
1701msgstr "Nedre vänstra föremålet"
1702
1703#: engines/scumm/help.cpp:263
1704#: engines/scumm/help.cpp:272
1705msgid "Upper right item"
1706msgstr "Övre högra föremålet"
1707
1708#: engines/scumm/help.cpp:264
1709#: engines/scumm/help.cpp:274
1710msgid "Lower right item"
1711msgstr "Nedre högra föremålet"
1712
1713#: engines/scumm/help.cpp:270
1714msgid "Middle left item"
1715msgstr "Mellersta vänstra föremålet"
1716
1717#: engines/scumm/help.cpp:273
1718msgid "Middle right item"
1719msgstr "Mellersta högra föremålet"
1720
1721#: engines/scumm/help.cpp:280
1722#: engines/scumm/help.cpp:285
1723msgid "Switching characters:"
1724msgstr "Byta karaktärer:"
1725
1726#: engines/scumm/help.cpp:282
1727msgid "Second kid"
1728msgstr "Andra ungen"
1729
1730#: engines/scumm/help.cpp:283
1731msgid "Third kid"
1732msgstr "Tredje ungen"
1733
1734#: engines/scumm/help.cpp:295
1735msgid "Fighting controls (numpad):"
1736msgstr "Slagsmålskontroller (nr. tangenter)"
1737
1738#: engines/scumm/help.cpp:296
1739#: engines/scumm/help.cpp:297
1740#: engines/scumm/help.cpp:298
1741msgid "Step back"
1742msgstr "Steg bakåt"
1743
1744#: engines/scumm/help.cpp:299
1745msgid "Block high"
1746msgstr "Blockera högt"
1747
1748#: engines/scumm/help.cpp:300
1749msgid "Block middle"
1750msgstr "Blockera midjehöjd"
1751
1752#: engines/scumm/help.cpp:301
1753msgid "Block low"
1754msgstr "Blockera lågt"
1755
1756#: engines/scumm/help.cpp:302
1757msgid "Punch high"
1758msgstr "Slå högt"
1759
1760#: engines/scumm/help.cpp:303
1761msgid "Punch middle"
1762msgstr "Slå midjehöjd"
1763
1764#: engines/scumm/help.cpp:304
1765msgid "Punch low"
1766msgstr "Slå lågt"
1767
1768#: engines/scumm/help.cpp:307
1769msgid "These are for Indy on left."
1770msgstr "Gäller när Indy står till vänster."
1771
1772#: engines/scumm/help.cpp:308
1773msgid "When Indy is on the right,"
1774msgstr "När Indy står till höger byter"
1775
1776#: engines/scumm/help.cpp:309
1777msgid "7, 4, and 1 are switched with"
1778msgstr "7, 4 och 1 plats med"
1779
1780#: engines/scumm/help.cpp:310
1781msgid "9, 6, and 3, respectively."
1782msgstr "9, 6 och 3."
1783
1784#: engines/scumm/help.cpp:317
1785msgid "Biplane controls (numpad):"
1786msgstr "Biplanskontroller (nr. tangenter)"
1787
1788#: engines/scumm/help.cpp:318
1789msgid "Fly to upper left"
1790msgstr "Flyg åt övre vänster"
1791
1792#: engines/scumm/help.cpp:319
1793msgid "Fly to left"
1794msgstr "Flyg åt vänster"
1795
1796#: engines/scumm/help.cpp:320
1797msgid "Fly to lower left"
1798msgstr "Flyg åt nedre vänster"
1799
1800#: engines/scumm/help.cpp:321
1801msgid "Fly upwards"
1802msgstr "Flyg uppåt"
1803
1804#: engines/scumm/help.cpp:322
1805msgid "Fly straight"
1806msgstr "Flyg rakt fram"
1807
1808#: engines/scumm/help.cpp:323
1809msgid "Fly down"
1810msgstr "Flyg nedåt"
1811
1812#: engines/scumm/help.cpp:324
1813msgid "Fly to upper right"
1814msgstr "Flyg åt övre höger"
1815
1816#: engines/scumm/help.cpp:325
1817msgid "Fly to right"
1818msgstr "Flyg åt höger"
1819
1820#: engines/scumm/help.cpp:326
1821msgid "Fly to lower right"
1822msgstr "Flyg åt nedre höger"
1823
1824#: engines/scumm/scumm.cpp:2260
1825#: engines/agos/saveload.cpp:192
1826#, c-format
1827msgid ""
1828"Failed to save game state to file:\n"
1829"\n"
1830"%s"
1831msgstr ""
1832"Kunde inte skriva spardata till file:\n"
1833"\n"
1834"%s"
1835
1836#: engines/scumm/scumm.cpp:2267
1837#: engines/agos/saveload.cpp:157
1838#, c-format
1839msgid ""
1840"Failed to load game state from file:\n"
1841"\n"
1842"%s"
1843msgstr ""
1844"Kunde inte läsa spardata från file:\n"
1845"\n"
1846"%s"
1847
1848#: engines/scumm/scumm.cpp:2279
1849#: engines/agos/saveload.cpp:200
1850#, c-format
1851msgid ""
1852"Successfully saved game state in file:\n"
1853"\n"
1854"%s"
1855msgstr ""
1856"Sparade framgångsrikt spardata i file\n"
1857"\n"
1858"%s"
1859
1860#: engines/mohawk/dialogs.cpp:81
1861#: engines/mohawk/dialogs.cpp:115
1862msgid "~Z~ip Mode Activated"
1863msgstr "~Z~ipläge aktiverat"
1864
1865#: engines/mohawk/dialogs.cpp:82
1866msgid "~T~ransitions Enabled"
1867msgstr "Öv~e~rgångar aktiverade"
1868
1869#: engines/mohawk/dialogs.cpp:116
1870msgid "~W~ater Effect Enabled"
1871msgstr "~V~atteneffekt aktiverad"
1872
1873#: engines/sci/engine/kfile.cpp:676
1874msgid "Restore game:"
1875msgstr "Återställ spel:"
1876
1877#: engines/sci/engine/kfile.cpp:676
1878msgid "Restore"
1879msgstr "Återställ"
1880
1881#: audio/fmopl.cpp:51
1882msgid "MAME OPL emulator"
1883msgstr "MAME OPL-emulator"
1884
1885#: audio/fmopl.cpp:53
1886msgid "DOSBox OPL emulator"
1887msgstr "DOSBox OPL-emulator"
1888
1889#: audio/null.h:45
1890msgid "No music"
1891msgstr "Ingen musik"
1892
1893#: audio/mods/paula.cpp:192
1894msgid "Amiga Audio Emulator"
1895msgstr "Amiga ljudemulator"
1896
1897#: audio/softsynth/adlib.cpp:1590
1898msgid "AdLib Emulator"
1899msgstr "AdLib-emulator"
1900
1901#: audio/softsynth/appleiigs.cpp:36
1902msgid "Apple II GS Emulator (NOT IMPLEMENTED)"
1903msgstr "Apple II GS-emulator (INTE IMPLEMENTERAD)"
1904
1905#: audio/softsynth/sid.cpp:1434
1906msgid "C64 Audio Emulator"
1907msgstr "C64 ljudemulator"
1908
1909#: audio/softsynth/mt32.cpp:327
1910msgid "Initialising MT-32 Emulator"
1911msgstr "Initialiserar MT-32 emulator"
1912
1913#: audio/softsynth/mt32.cpp:541
1914msgid "MT-32 Emulator"
1915msgstr "MT-32 emulator"
1916
1917#: audio/softsynth/pcspk.cpp:142
1918msgid "PC Speaker Emulator"
1919msgstr "PC Speaker-emulator"
1920
1921#: audio/softsynth/pcspk.cpp:161
1922msgid "IBM PCjr Emulator"
1923msgstr "IBM PCjr-emulator"
1924
1925#: audio/softsynth/ym2612.cpp:762
1926msgid "FM Towns Emulator"
1927msgstr "FM Towns-emulator"
1928
1929#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:49
1930msgid "Keymap:"
1931msgstr "Tangenter:"
1932
1933#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:66
1934msgid " (Active)"
1935msgstr "(Aktiv)"
1936
1937#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:100
1938msgid " (Global)"
1939msgstr "(Global)"
1940
1941#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:110
1942msgid " (Game)"
1943msgstr "(Spel)"
1944
1945#: backends/midi/windows.cpp:162
1946msgid "Windows MIDI"
1947msgstr "Windows MIDI"
1948
1949#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:60
1950msgid "ScummVM Main Menu"
1951msgstr "ScummVM huvudmeny"
1952
1953#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:66
1954msgid "~L~eft handed mode"
1955msgstr "~V~änsterhänt läge"
1956
1957#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:67
1958msgid "~I~ndy fight controls"
1959msgstr "~I~ndy slagsmålskontroller"
1960
1961#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:68
1962msgid "Show mouse cursor"
1963msgstr "Visa muspekare"
1964
1965#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:69
1966msgid "Snap to edges"
1967msgstr "Lägg till kant"
1968
1969#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:71
1970msgid "Touch X Offset"
1971msgstr "Gå till X-position"
1972
1973#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:78
1974msgid "Touch Y Offset"
1975msgstr "Gå till Y-position"
1976
1977#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:90
1978msgid "Use laptop trackpad-style cursor control"
1979msgstr "Använd bärbar trackpad-stil för pekarkontroll"
1980
1981#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:91
1982msgid "Tap for left click, double tap right click"
1983msgstr "Tappa för vänsterklick, dubbel-tappa för högerklick"
1984
1985#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:93
1986msgid "Sensitivity"
1987msgstr "Känslighet"
1988
1989#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:102
1990msgid "Initial top screen scale:"
1991msgstr "Standardskala för övre skärm:"
1992
1993#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:108
1994msgid "Main screen scaling:"
1995msgstr "Skalning huvudskärm:"
1996
1997#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:110
1998msgid "Hardware scale (fast, but low quality)"
1999msgstr "Hårdvaruskalning (snabbt, men låg kvalitet)"
2000
2001#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:111
2002msgid "Software scale (good quality, but slower)"
2003msgstr "Mjukvaruskalning (bra kvalitet, men långsamt)"
2004
2005#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:112
2006msgid "Unscaled (you must scroll left and right)"
2007msgstr "Oskalat (du måste bläddra till vänster och höger)"
2008
2009#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:114
2010msgid "Brightness:"
2011msgstr "Ljusstyrka:"
2012
2013#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:124
2014msgid "High quality audio (slower) (reboot)"
2015msgstr "Hög ljudkvalitet (långsammare) (omstart)"
2016
2017#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:125
2018msgid "Disable power off"
2019msgstr "Inaktivera strömsparning"
2020
2021#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:360
2022msgid "Touchpad mode enabled."
2023msgstr "Touchpad-läge aktiverat."
2024
2025#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:362
2026msgid "Touchpad mode disabled."
2027msgstr "Touchpad-läge inaktiverat."
2028
2029#: backends/graphics/sdl/sdl-graphics.cpp:47
2030#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:114
2031#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:121
2032msgid "Normal (no scaling)"
2033msgstr "Normalt (ingen skalning)"
2034
2035#: backends/graphics/sdl/sdl-graphics.cpp:66
2036msgctxt "lowres"
2037msgid "Normal (no scaling)"
2038msgstr "Normalt (ingen skalning)"
2039
2040#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:117
2041msgid "OpenGL Normal"
2042msgstr "OpenGL normal"
2043
2044#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:118
2045msgid "OpenGL Conserve"
2046msgstr "OpenGL konservation"
2047
2048#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:119
2049msgid "OpenGL 4/3"
2050msgstr "OpenGL 4/3"
2051
2052#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:120
2053msgid "OpenGL Original"
2054msgstr "OpenGL original"
2055
2056#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:41
2057#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:42
2058msgid "Up"
2059msgstr "Upp"
2060
2061#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:42
2062#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:43
2063msgid "Down"
2064msgstr "Ned"
2065
2066#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:43
2067#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:44
2068msgid "Left"
2069msgstr "Vänster"
2070
2071#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:44
2072#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:45
2073msgid "Right"
2074msgstr "Höger"
2075
2076#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:45
2077#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:63
2078#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:46
2079msgid "Left Click"
2080msgstr "Vänsterklick"
2081
2082#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:46
2083#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:47
2084msgid "Right Click"
2085msgstr "Högerklick"
2086
2087#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:49
2088#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:50
2089msgid "Zone"
2090msgstr "Zon"
2091
2092#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:50
2093#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:57
2094#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:51
2095msgid "Multi Function"
2096msgstr "Multifunktion"
2097
2098#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:51
2099msgid "Swap character"
2100msgstr "Byt karaktär"
2101
2102#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:52
2103msgid "Skip text"
2104msgstr "Skippa text"
2105
2106#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:54
2107msgid "Fast mode"
2108msgstr "Snabbläge"
2109
2110#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:56
2111msgid "Debugger"
2112msgstr "Debug-konsol"
2113
2114#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:57
2115msgid "Global menu"
2116msgstr "Global meny"
2117
2118#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:58
2119msgid "Virtual keyboard"
2120msgstr "Virtuellt tangentbord"
2121
2122#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:59
2123msgid "Key mapper"
2124msgstr "Tangentinst."
2125
2126#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:187
2127msgid "Do you want to quit ?"
2128msgstr "Vill du avsluta?"
2129
2130#: backends/platform/wii/options.cpp:51
2131msgid "Video"
2132msgstr "Video"
2133
2134#: backends/platform/wii/options.cpp:54
2135msgid "Current video mode:"
2136msgstr "Aktivt videoläge:"
2137
2138#: backends/platform/wii/options.cpp:56
2139msgid "Double-strike"
2140msgstr "Ej sammanflätad"
2141
2142#: backends/platform/wii/options.cpp:60
2143msgid "Horizontal underscan:"
2144msgstr "Vågrät underskanning:"
2145
2146#: backends/platform/wii/options.cpp:66
2147msgid "Vertical underscan:"
2148msgstr "Lodrät underskanning:"
2149
2150#: backends/platform/wii/options.cpp:71
2151msgid "Input"
2152msgstr "Ingång"
2153
2154#: backends/platform/wii/options.cpp:74
2155msgid "GC Pad sensitivity:"
2156msgstr "GC Pad känslighet:"
2157
2158#: backends/platform/wii/options.cpp:80
2159msgid "GC Pad acceleration:"
2160msgstr "GC Pad acceleration:"
2161
2162#: backends/platform/wii/options.cpp:86
2163msgid "DVD"
2164msgstr "DVD"
2165
2166#: backends/platform/wii/options.cpp:89
2167#: backends/platform/wii/options.cpp:101
2168msgid "Status:"
2169msgstr "Status:"
2170
2171#: backends/platform/wii/options.cpp:90
2172#: backends/platform/wii/options.cpp:102
2173msgid "Unknown"
2174msgstr "Okänd"
2175
2176#: backends/platform/wii/options.cpp:93
2177msgid "Mount DVD"
2178msgstr "Montera DVD"
2179
2180#: backends/platform/wii/options.cpp:94
2181msgid "Unmount DVD"
2182msgstr "Mata ut DVD"
2183
2184#: backends/platform/wii/options.cpp:98
2185msgid "SMB"
2186msgstr "SMB"
2187
2188#: backends/platform/wii/options.cpp:106
2189msgid "Server:"
2190msgstr "Server:"
2191
2192#: backends/platform/wii/options.cpp:110
2193msgid "Share:"
2194msgstr "Delad:"
2195
2196#: backends/platform/wii/options.cpp:114
2197msgid "Username:"
2198msgstr "Anv. namn:"
2199
2200#: backends/platform/wii/options.cpp:118
2201msgid "Password:"
2202msgstr "Lösenord:"
2203
2204#: backends/platform/wii/options.cpp:121
2205msgid "Init network"
2206msgstr "Init. nätverk"
2207
2208#: backends/platform/wii/options.cpp:123
2209msgid "Mount SMB"
2210msgstr "Montera SMB"
2211
2212#: backends/platform/wii/options.cpp:124
2213msgid "Unmount SMB"
2214msgstr "Mata ut SMB"
2215
2216#: backends/platform/wii/options.cpp:143
2217msgid "DVD Mounted successfully"
2218msgstr "Montering av DVD lyckades"
2219
2220#: backends/platform/wii/options.cpp:146
2221msgid "Error while mounting the DVD"
2222msgstr "Fel vid montering av DVD"
2223
2224#: backends/platform/wii/options.cpp:148
2225msgid "DVD not mounted"
2226msgstr "DVD ej monterad"
2227
2228#: backends/platform/wii/options.cpp:161
2229msgid "Network up, share mounted"
2230msgstr "Nätverk aktivt, delade kataloger monterade"
2231
2232#: backends/platform/wii/options.cpp:163
2233msgid "Network up"
2234msgstr "Nätverk aktivt"
2235
2236#: backends/platform/wii/options.cpp:166
2237msgid ", error while mounting the share"
2238msgstr ", fel under montering av delade kataloger"
2239
2240#: backends/platform/wii/options.cpp:168
2241msgid ", share not mounted"
2242msgstr ", delade kataloger ej monterade"
2243
2244#: backends/platform/wii/options.cpp:174
2245msgid "Network down"
2246msgstr "Nätverk inaktivt"
2247
2248#: backends/platform/wii/options.cpp:178
2249msgid "Initialising network"
2250msgstr "Initialiserar nätverk"
2251
2252#: backends/platform/wii/options.cpp:182
2253msgid "Timeout while initialising network"
2254msgstr "Timeout under initialisering av nätverk"
2255
2256#: backends/platform/wii/options.cpp:186
2257#, c-format
2258msgid "Network not initialised (%d)"
2259msgstr "Nätverk ej initialiserat (%d)"
2260
2261#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:49
2262msgid "Hide Toolbar"
2263msgstr "Göm verktygsrad"
2264
2265#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:50
2266msgid "Show Keyboard"
2267msgstr "Visa tangentbord"
2268
2269#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:51
2270msgid "Sound on/off"
2271msgstr "Ljud av/på"
2272
2273#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:52
2274msgid "Right click"
2275msgstr "Högerklick"
2276
2277#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:53
2278msgid "Show/Hide Cursor"
2279msgstr "Göm/visa pekare"
2280
2281#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:54
2282msgid "Free look"
2283msgstr "Frititt"
2284
2285#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:55
2286msgid "Zoom up"
2287msgstr "Zooma upp"
2288
2289#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:56
2290msgid "Zoom down"
2291msgstr "Zooma ned"
2292
2293#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:58
2294#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:52
2295msgid "Bind Keys"
2296msgstr "Förbind tangenter"
2297
2298#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:59
2299msgid "Cursor Up"
2300msgstr "Pekare upp"
2301
2302#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:60
2303msgid "Cursor Down"
2304msgstr "Pekare ned"
2305
2306#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:61
2307msgid "Cursor Left"
2308msgstr "Pekare vänster"
2309
2310#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:62
2311msgid "Cursor Right"
2312msgstr "Pekare höger"
2313
2314#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:266
2315#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:229
2316msgid "Do you want to load or save the game?"
2317msgstr "Vill du ladda eller spara spelet?"
2318
2319#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:316
2320#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:276
2321msgid " Are you sure you want to quit ? "
2322msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
2323
2324#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:53
2325msgid "Keyboard"
2326msgstr "Tangentbord"
2327
2328#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:54
2329msgid "Rotate"
2330msgstr "Rotera"
2331
2332#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:60
2333msgid "Using SDL driver "
2334msgstr "Använd SDL-driver"
2335
2336#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:64
2337msgid "Display "
2338msgstr "Skärm"
2339
2340#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:106
2341msgid "Do you want to perform an automatic scan ?"
2342msgstr "Vill du utföra en automatisk scan?"
2343
2344#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:981
2345msgid "Map right click action"
2346msgstr "Ställ in högerklick"
2347
2348#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:985
2349msgid "You must map a key to the 'Right Click' action to play this game"
2350msgstr "Du måste välja en tangent för \"Högerklick\" för att spela det här spelet"
2351
2352#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:994
2353msgid "Map hide toolbar action"
2354msgstr "Ställ in göm verktygsrad"
2355
2356#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:998
2357msgid "You must map a key to the 'Hide toolbar' action to play this game"
2358msgstr "Du måste välja en tangent för \"Göm verktygsrad\" för att spela det här spelet"
2359
2360#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:1007
2361msgid "Map Zoom Up action (optional)"
2362msgstr "Ställ in Zooma up (valfritt)"
2363
2364#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:1010
2365msgid "Map Zoom Down action (optional)"
2366msgstr "Ställ in Zooma ned (valfritt)"
2367
2368#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:1018
2369msgid "Don't forget to map a key to 'Hide Toolbar' action to see the whole inventory"
2370msgstr "Glöm inte att välja en tangent för \"Göm verktygsrad\" för att se hela inventariet"
2371