Ticket #7979: sdl.diff

File sdl.diff, 4.6 KB (added by SF/cccp_99, 21 years ago)

diff for sdl.cpp

 • .cpp

  old new  
  153153
  154154        /* Keyboard mouse emulation */
  155155        struct KbdMouse {       
  156                 int16 x, y, xv, yv, xm, ym, xd, yd;
  157                 uint32 last, delay, xdown, ydown;
   156                int16 x, y, x_vel, y_vel, x_max, y_max, x_down_count, y_down_count;
   157                uint32 last_time, delay_time, x_down_time, y_down_time;
  158158        } km;
  159159
  160160        struct MousePos {
   
  371371        }
  372372
  373373        // keyboard cursor control, some other better place for it?
  374         km.xm = SCREEN_WIDTH * scaling;
  375         km.ym = SCREEN_HEIGHT * scaling;
  376         km.delay = 25;
  377         km.last = 0;
   374        km.x_max = SCREEN_WIDTH * scaling;
   375        km.y_max = SCREEN_HEIGHT * scaling;
   376        km.delay_time = 25;
   377        km.last_time = 0;
  378378
  379379}
  380380
   
  704704
  705705void OSystem_SDL::kbd_mouse() {
  706706        uint32 time = get_msecs();
  707         if (time >= km.last + km.delay) {
  708                 km.last = time;
  709                 if (km.xd == 1) {
  710                         km.xdown = time;
  711                         km.xd = 2;
  712                 }
  713                 if (km.yd == 1) {
  714                         km.ydown = time;     
  715                         km.yd = 2;
  716                 }
  717 
  718                 if (km.xv || km.yv) {
  719                         if (km.xd) {
  720                                 if (time > km.xdown + km.delay*12) {
  721                                         if (km.xv > 0)
  722                                                 km.xv++;
  723                                         else
  724                                                 km.xv--;
  725                                 } else if (time > km.xdown + km.delay*8) {
  726                                         if (km.xv > 0)
  727                                                 km.xv = 5;
  728                                         else
  729                                                 km.xv = -5;
  730                                 }
   707        if (time >= km.last_time + km.delay_time) {
   708                km.last_time = time;
   709
   710                if (km.x_down_count == 1) { // just pressed X direction
   711                        km.x_down_time = time;
   712                        km.x_down_count = 2;
   713                }
   714                if (km.y_down_count == 1) { // just pressed Y direction
   715                        km.y_down_time = time;
   716                        km.y_down_count = 2;
   717                }
   718
   719                if (km.x_vel || km.y_vel) {
   720                        if (km.x_down_count) {
   721                                if (time > km.x_down_time + km.delay_time*12)
   722                                        (km.x_vel > 0) ? km.x_vel++ : km.x_vel--;
   723                                else if (time > km.x_down_time + km.delay_time*8)
   724                                        (km.x_vel > 0) ? km.x_vel = 5 : km.x_vel = -5;
  731725                        }
  732                         if (km.yd) {
  733                                 if (time > km.ydown + km.delay*12) {
  734                                         if (km.yv > 0)
  735                                                 km.yv++;
  736                                         else
  737                                                 km.yv--;
  738                                 } else if (time > km.ydown + km.delay*8) {
  739                                         if (km.yv > 0)
  740                                                 km.yv = 5;
  741                                         else
  742                                                 km.yv = -5;
  743                                 }
   726
   727                        if (km.y_down_count) {
   728                                if (time > km.y_down_time + km.delay_time*12)
   729                                        (km.y_vel > 0) ? km.y_vel++ : km.y_vel--;
   730                                else if (time > km.y_down_time + km.delay_time*8)
   731                                        (km.y_vel > 0) ? km.y_vel = 5 : km.y_vel = -5;
  744732                        }
  745733
  746                         km.x += km.xv;
  747                         km.y += km.yv;
   734                        km.x += km.x_vel;
   735                        km.y += km.y_vel;
  748736
  749                         if (km.x <= 0) {
  750                                 km.x = 0;
  751                                 km.xv = -1;
  752                                 km.xd = 1;
  753                         } else if (km.x >= km.xm) {
  754                                 km.x = km.xm - 1;
  755                                 km.xv = 1;
  756                                 km.xd = 1;
   737                        if (km.x < 0)
   738                                km.x = km.x_vel = km.x_down_count = 0;
   739                        else if (km.x >= km.x_max) {
   740                                km.x = km.x_max - 1;
   741                                km.x_vel = km.x_down_count = 0;
  757742                        }
  758743
  759                         if (km.y <= 0) {
  760                                 km.y = 0;
  761                                 km.yv = -1;
  762                                 km.yd = 1;
  763                         } else if (km.y >= km.ym) {
  764                                 km.y = km.ym - 1;
  765                                 km.yv = 1;
  766                                 km.yd = 1;
   744                        if (km.y < 0)
   745                                km.y = km.y_vel = km.y_down_count = 0;
   746                        else if (km.y >= km.y_max) {
   747                                km.y = km.y_max - 1;
   748                                km.y_vel = km.y_down_count = 0;
  767749                        }
  768750
  769751                        SDL_WarpMouse(km.x, km.y);
   
  874856                                event->kbd.ascii = mapKey(ev.key.keysym.sym, ev.key.keysym.mod);
  875857                                switch(ev.key.keysym.sym) {
  876858                                        case SDLK_LEFT:
  877                                                 km.xv = -1;
  878                                                 km.xd = 1;
   859                                                km.x_vel = -1;
   860                                                km.x_down_count = 1;
  879861                                        break;
  880862                                        case SDLK_RIGHT:
  881                                                 km.xv =  1;
  882                                                 km.xd = 1;
   863                                                km.x_vel = km.x_down_count = 1;
  883864                                        break;
  884865                                        case SDLK_UP:
  885                                                 km.yv = -1;
  886                                                 km.yd = 1;
   866                                                km.y_vel = -1;
   867                                                km.y_down_count = 1;
  887868                                        break;
  888869                                        case SDLK_DOWN:
  889                                                 km.yv =  1;
  890                                                 km.yd = 1;
   870                                                km.y_vel = km.y_down_count = 1;
  891871                                        break;
  892872                                        default:
  893873                                        break;
   
  898878
  899879                        case SDL_KEYUP: {
  900880                                switch(ev.key.keysym.sym){
  901                                         case SDLK_LEFT:               
  902                                                 if (km.xv < 0) {
  903                                                         km.xv = 0;
  904                                                         km.xd = 0;
  905                                                 }
   881                                        case SDLK_LEFT:
   882                                                if (km.x_vel < 0)
   883                                                        km.x_vel = km.x_down_count = 0;
  906884                                        break;
  907885                                        case SDLK_RIGHT:
  908                                                 if (km.xv > 0) {
  909                                                         km.xv = 0;
  910                                                         km.xd = 0;
  911                                                 }
   886                                                if (km.x_vel > 0)
   887                                                        km.x_vel = km.x_down_count = 0;
  912888                                        break;
  913889                                        case SDLK_UP:
  914                                                 if (km.yv < 0) {
  915                                                         km.yv = 0;
  916                                                         km.yd = 0;
  917                                                 }
   890                                                if (km.y_vel < 0)
   891                                                        km.y_vel = km.y_down_count = 0;
  918892                                        break;
  919893                                        case SDLK_DOWN:
  920                                                 if (km.yv > 0) {
  921                                                         km.yv = 0;
  922                                                         km.yd = 0;
  923                                                 }
   894                                                if (km.y_vel > 0)
   895                                                        km.y_vel = km.y_down_count = 0;
  924896                                        break;
  925897                                        default:
  926898                                        break;