Ticket #9600: sv_SE.po

File sv_SE.po, 112.6 KB (added by hampusf, 4 years ago)

Swedish PO for version 1.9.0

Line 
1# Swedish translation for ScummVM.
2# Copyright (C) 2011-2016 The ScummVM Team
3# This file is distributed under the same license as the ScummVM package.
4# Hampus Flink <hampus.flink@gmail.com>, 2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: ScummVM 1.5.0svn\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.scummvm.org\n"
10"POT-Creation-Date: 2016-10-04 13:52+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2016-10-06 19:01+0200\n"
12"Last-Translator: Hampus Flink <hampus.flink@gmail.com>\n"
13"Language-Team: \n"
14"Language: Svenska\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
20"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
21
22#: gui/about.cpp:94
23#, c-format
24msgid "(built on %s)"
25msgstr "(byggt %s)"
26
27#: gui/about.cpp:101
28msgid "Features compiled in:"
29msgstr "Funktioner kompilerade i:"
30
31#: gui/about.cpp:110
32msgid "Available engines:"
33msgstr "Tillgängliga motorer:"
34
35#: gui/browser.cpp:68 gui/browser_osx.mm:104
36msgid "Show hidden files"
37msgstr "Visa gömda filer"
38
39#: gui/browser.cpp:68
40msgid "Show files marked with the hidden attribute"
41msgstr "Visa dolda filer"
42
43#: gui/browser.cpp:72 gui/remotebrowser.cpp:56
44msgid "Go up"
45msgstr "Uppåt"
46
47#: gui/browser.cpp:72 gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:56
48#: gui/remotebrowser.cpp:58
49msgid "Go to previous directory level"
50msgstr "Gå till föregående katalognivå"
51
52#: gui/browser.cpp:74 gui/remotebrowser.cpp:58
53msgctxt "lowres"
54msgid "Go up"
55msgstr "Uppåt"
56
57#: gui/browser.cpp:75 gui/chooser.cpp:46 gui/editgamedialog.cpp:292
58#: gui/editrecorddialog.cpp:67 gui/filebrowser-dialog.cpp:64
59#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:152 gui/KeysDialog.cpp:43 gui/massadd.cpp:95
60#: gui/options.cpp:1354 gui/predictivedialog.cpp:73 gui/recorderdialog.cpp:69
61#: gui/recorderdialog.cpp:155 gui/remotebrowser.cpp:59
62#: gui/saveload-dialog.cpp:383 gui/saveload-dialog.cpp:443
63#: gui/saveload-dialog.cpp:717 gui/saveload-dialog.cpp:1111
64#: gui/storagewizarddialog.cpp:68 gui/themebrowser.cpp:55
65#: gui/updates-dialog.cpp:113 engines/engine.cpp:549
66#: backends/events/default/default-events.cpp:196
67#: backends/events/default/default-events.cpp:218
68#: backends/platform/wii/options.cpp:48 engines/drascula/saveload.cpp:49
69#: engines/parallaction/saveload.cpp:271 engines/scumm/dialogs.cpp:187
70#: engines/sword1/control.cpp:865
71msgid "Cancel"
72msgstr "Avbryt"
73
74#: gui/browser.cpp:76 gui/browser_osx.mm:103 gui/chooser.cpp:47
75#: gui/filebrowser-dialog.cpp:65 gui/remotebrowser.cpp:60
76#: gui/themebrowser.cpp:56
77msgid "Choose"
78msgstr "Välj"
79
80#: gui/downloaddialog.cpp:48
81msgid "Select directory where to download game data"
82msgstr "Välj katalogen där du vill ladda ner speldata"
83
84#: gui/downloaddialog.cpp:49 gui/editgamedialog.cpp:472 gui/launcher.cpp:173
85msgid "Select directory with game data"
86msgstr "Välj katalog med speldata"
87
88#: gui/downloaddialog.cpp:51 gui/downloaddialog.cpp:263
89msgid "From: "
90msgstr "Från:"
91
92#: gui/downloaddialog.cpp:52 gui/downloaddialog.cpp:264
93msgid "To: "
94msgstr "Till:"
95
96#: gui/downloaddialog.cpp:63
97msgid "Cancel download"
98msgstr "Avbryt nedladdning"
99
100#: gui/downloaddialog.cpp:65
101msgctxt "lowres"
102msgid "Cancel download"
103msgstr "Avbryt nedladdning "
104
105#: gui/downloaddialog.cpp:67
106msgid "Hide"
107msgstr "Göm"
108
109#: gui/downloaddialog.cpp:117
110msgid ""
111"It looks like your connection is limited. Do you really want to download "
112"files with it?"
113msgstr ""
114"Det verkar som att din anslutning är begränsad. Vill du verkligen använda "
115"den för att ladda ner filer?"
116
117#: gui/downloaddialog.cpp:118 gui/downloaddialog.cpp:152
118#: gui/filebrowser-dialog.cpp:132 gui/fluidsynth-dialog.cpp:217
119#: gui/launcher.cpp:286 gui/launcher.cpp:394 gui/launcher.cpp:453
120#: gui/storagewizarddialog.cpp:112
121#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:186
122#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:326
123#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
124#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
125#: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
126msgid "Yes"
127msgstr "Ja"
128
129#: gui/downloaddialog.cpp:118 gui/downloaddialog.cpp:153
130#: gui/filebrowser-dialog.cpp:132 gui/fluidsynth-dialog.cpp:217
131#: gui/launcher.cpp:286 gui/launcher.cpp:394 gui/launcher.cpp:453
132#: gui/storagewizarddialog.cpp:112
133#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:186
134#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:326
135#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
136#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
137#: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557 engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
138msgid "No"
139msgstr "Nej"
140
141#: gui/downloaddialog.cpp:136 gui/launcher.cpp:544
142msgid "ScummVM couldn't open the specified directory!"
143msgstr "ScummVM kunde inte öppna den valda katalogen!"
144
145#: gui/downloaddialog.cpp:146
146msgid ""
147"Cannot create a directory to download - the specified directory has a file "
148"with the same name."
149msgstr ""
150"Kan inte skapa katalog för nedladdning - den angivna katalogen innehåller en "
151"fil med samma namn."
152
153#: gui/downloaddialog.cpp:146 gui/editgamedialog.cpp:293
154#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:153 gui/KeysDialog.cpp:42 gui/launcher.cpp:501
155#: gui/launcher.cpp:505 gui/massadd.cpp:92 gui/options.cpp:1355
156#: gui/saveload-dialog.cpp:1112 engines/engine.cpp:468 engines/engine.cpp:479
157#: backends/platform/wii/options.cpp:47
158#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
159#: engines/agos/animation.cpp:559 engines/drascula/saveload.cpp:49
160#: engines/groovie/script.cpp:407 engines/parallaction/saveload.cpp:271
161#: engines/scumm/dialogs.cpp:189 engines/scumm/scumm.cpp:1881
162#: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:130
163#: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:108 engines/sky/compact.cpp:131
164#: engines/sky/compact.cpp:141 engines/sword1/animation.cpp:524
165#: engines/sword1/animation.cpp:545 engines/sword1/animation.cpp:561
166#: engines/sword1/animation.cpp:569 engines/sword1/control.cpp:865
167#: engines/sword1/logic.cpp:1633 engines/sword2/animation.cpp:425
168#: engines/sword2/animation.cpp:445 engines/sword2/animation.cpp:461
169#: engines/sword2/animation.cpp:471
170msgid "OK"
171msgstr "OK"
172
173#: gui/downloaddialog.cpp:151
174#, c-format
175msgid ""
176"The \"%s\" already exists in the specified directory.\n"
177"Do you really want to download files into that directory?"
178msgstr ""
179"\"%s\" existerar redan i den angivna katalogen. Vill du verkligen ladda ner "
180"filer i den katalogen?"
181
182#: gui/downloaddialog.cpp:251
183#, c-format
184msgid "Downloaded %s %s / %s %s"
185msgstr "Laddar ner %s %s / %s %s"
186
187#: gui/downloaddialog.cpp:258
188#, c-format
189msgid "Download speed: %s %s"
190msgstr "Nedladdningshastighet: %s %s"
191
192#: gui/editgamedialog.cpp:132
193msgid "Game"
194msgstr "Spel"
195
196#: gui/editgamedialog.cpp:136
197msgid "ID:"
198msgstr "ID:"
199
200#: gui/editgamedialog.cpp:136 gui/editgamedialog.cpp:138
201#: gui/editgamedialog.cpp:139
202msgid ""
203"Short game identifier used for referring to saved games and running the game "
204"from the command line"
205msgstr ""
206"Kortnamn för spel. Används för att hänvisa till spardata och att starta "
207"spelet från kommandoraden"
208
209#: gui/editgamedialog.cpp:138
210msgctxt "lowres"
211msgid "ID:"
212msgstr "ID:"
213
214#: gui/editgamedialog.cpp:143 gui/editrecorddialog.cpp:59
215msgid "Name:"
216msgstr "Namn:"
217
218#: gui/editgamedialog.cpp:143 gui/editgamedialog.cpp:145
219#: gui/editgamedialog.cpp:146
220msgid "Full title of the game"
221msgstr "Spelets fullständiga titel"
222
223#: gui/editgamedialog.cpp:145
224msgctxt "lowres"
225msgid "Name:"
226msgstr "Namn:"
227
228#: gui/editgamedialog.cpp:149
229msgid "Language:"
230msgstr "Språk:"
231
232#: gui/editgamedialog.cpp:149 gui/editgamedialog.cpp:150
233msgid ""
234"Language of the game. This will not turn your Spanish game version into "
235"English"
236msgstr ""
237"Spelets språk. Den här inställningen omvandlar inte din spanska spelversion "
238"till en engelsk"
239
240#: gui/editgamedialog.cpp:151 gui/editgamedialog.cpp:165 gui/options.cpp:114
241#: gui/options.cpp:766 gui/options.cpp:779 gui/options.cpp:1239
242#: audio/null.cpp:41
243msgid "<default>"
244msgstr "<standard>"
245
246#: gui/editgamedialog.cpp:161
247msgid "Platform:"
248msgstr "Plattform:"
249
250#: gui/editgamedialog.cpp:161 gui/editgamedialog.cpp:163
251#: gui/editgamedialog.cpp:164
252msgid "Platform the game was originally designed for"
253msgstr "Plattformen spelet ursprungligen tillverkades för"
254
255#: gui/editgamedialog.cpp:163
256msgctxt "lowres"
257msgid "Platform:"
258msgstr "Plattform:"
259
260#: gui/editgamedialog.cpp:176
261msgid "Engine"
262msgstr "Motor"
263
264#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1098 gui/options.cpp:1115
265msgid "Graphics"
266msgstr "Grafik"
267
268#: gui/editgamedialog.cpp:184 gui/options.cpp:1098 gui/options.cpp:1115
269msgid "GFX"
270msgstr "GFX"
271
272#: gui/editgamedialog.cpp:187
273msgid "Override global graphic settings"
274msgstr "Överskrid globala grafikinställningar"
275
276#: gui/editgamedialog.cpp:189
277msgctxt "lowres"
278msgid "Override global graphic settings"
279msgstr "Överskrid globala grafikinställningar"
280
281#: gui/editgamedialog.cpp:196 gui/options.cpp:1121
282msgid "Audio"
283msgstr "Ljud"
284
285#: gui/editgamedialog.cpp:199
286msgid "Override global audio settings"
287msgstr "Överskrid globala ljudinställningar"
288
289#: gui/editgamedialog.cpp:201
290msgctxt "lowres"
291msgid "Override global audio settings"
292msgstr "Överskrid globala ljudinställningar"
293
294#: gui/editgamedialog.cpp:210 gui/options.cpp:1126
295msgid "Volume"
296msgstr "Volym"
297
298#: gui/editgamedialog.cpp:212 gui/options.cpp:1128
299msgctxt "lowres"
300msgid "Volume"
301msgstr "Volym"
302
303#: gui/editgamedialog.cpp:215
304msgid "Override global volume settings"
305msgstr "Överskrid globala volyminställningar"
306
307#: gui/editgamedialog.cpp:217
308msgctxt "lowres"
309msgid "Override global volume settings"
310msgstr "Överskrid globala volyminställningar"
311
312#: gui/editgamedialog.cpp:226 gui/options.cpp:1136
313msgid "MIDI"
314msgstr "MIDI"
315
316#: gui/editgamedialog.cpp:229
317msgid "Override global MIDI settings"
318msgstr "Överskrid globala MIDI-inställningar"
319
320#: gui/editgamedialog.cpp:231
321msgctxt "lowres"
322msgid "Override global MIDI settings"
323msgstr "Överskrid globala MIDI-inställningar"
324
325#: gui/editgamedialog.cpp:241 gui/options.cpp:1146
326msgid "MT-32"
327msgstr "MT-32"
328
329#: gui/editgamedialog.cpp:244
330msgid "Override global MT-32 settings"
331msgstr "Överskrid globala MT-32 inställningar"
332
333#: gui/editgamedialog.cpp:246
334msgctxt "lowres"
335msgid "Override global MT-32 settings"
336msgstr "Överskrid globala MT-32 inställningar"
337
338#: gui/editgamedialog.cpp:255 gui/options.cpp:1153
339msgid "Paths"
340msgstr "Sökvägar"
341
342#: gui/editgamedialog.cpp:257 gui/options.cpp:1155
343msgctxt "lowres"
344msgid "Paths"
345msgstr "Sökvägar"
346
347#: gui/editgamedialog.cpp:264
348msgid "Game Path:"
349msgstr "Sökv. spel:"
350
351#: gui/editgamedialog.cpp:266
352msgctxt "lowres"
353msgid "Game Path:"
354msgstr "Sökv. spel:"
355
356#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/options.cpp:1179
357msgid "Extra Path:"
358msgstr "Sökv. extra:"
359
360#: gui/editgamedialog.cpp:271 gui/editgamedialog.cpp:273
361#: gui/editgamedialog.cpp:274
362msgid "Specifies path to additional data used by the game"
363msgstr "Bestämmer sökvägen till ytterligare data som spelet använder"
364
365#: gui/editgamedialog.cpp:273 gui/options.cpp:1181
366msgctxt "lowres"
367msgid "Extra Path:"
368msgstr "Sökv. extra:"
369
370#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/options.cpp:1163
371msgid "Save Path:"
372msgstr "Sökv. sparat:"
373
374#: gui/editgamedialog.cpp:280 gui/editgamedialog.cpp:282
375#: gui/editgamedialog.cpp:283 gui/options.cpp:1163 gui/options.cpp:1165
376#: gui/options.cpp:1166
377msgid "Specifies where your saved games are put"
378msgstr "Bestämmer var dina spardata lagras"
379
380#: gui/editgamedialog.cpp:282 gui/options.cpp:1165
381msgctxt "lowres"
382msgid "Save Path:"
383msgstr "Sökv. sparat:"
384
385#: gui/editgamedialog.cpp:301 gui/editgamedialog.cpp:400
386#: gui/editgamedialog.cpp:459 gui/editgamedialog.cpp:520 gui/options.cpp:1174
387#: gui/options.cpp:1182 gui/options.cpp:1191 gui/options.cpp:1392
388#: gui/options.cpp:1398 gui/options.cpp:1406 gui/options.cpp:1429
389#: gui/options.cpp:1445 gui/options.cpp:1451 gui/options.cpp:1458
390#: gui/options.cpp:1466 gui/options.cpp:1618 gui/options.cpp:1621
391#: gui/options.cpp:1628 gui/options.cpp:1638
392msgctxt "path"
393msgid "None"
394msgstr "Ingen"
395
396#: gui/editgamedialog.cpp:306 gui/editgamedialog.cpp:406
397#: gui/editgamedialog.cpp:524 gui/options.cpp:1386 gui/options.cpp:1439
398#: gui/options.cpp:1624 backends/platform/wii/options.cpp:56
399msgid "Default"
400msgstr "Standard"
401
402#: gui/editgamedialog.cpp:452 gui/options.cpp:1632
403msgid "Select SoundFont"
404msgstr "Välj SoundFont"
405
406#: gui/editgamedialog.cpp:491
407msgid "Select additional game directory"
408msgstr "Välj en ytterligare spelkatalog"
409
410#: gui/editgamedialog.cpp:504 gui/options.cpp:1555
411msgid "Select directory for saved games"
412msgstr "Välj katalog för spardata"
413
414#: gui/editgamedialog.cpp:510
415msgid ""
416"Saved games sync feature doesn't work with non-default directories. If you "
417"want your saved games to sync, use default directory."
418msgstr ""
419"Synkfunktionen för sparade data fungerar endast med standardkataloger. Om du "
420"vill synka dina sparade data måste du använda standardkatalogen."
421
422#: gui/editgamedialog.cpp:536
423msgid "This game ID is already taken. Please choose another one."
424msgstr "Detta ID-namn är upptaget. Var god välj ett annat."
425
426#: gui/editrecorddialog.cpp:58
427msgid "Author:"
428msgstr "Skapare:"
429
430#: gui/editrecorddialog.cpp:60
431msgid "Notes:"
432msgstr "Anteckningar:"
433
434#: gui/editrecorddialog.cpp:68 gui/predictivedialog.cpp:74
435msgid "Ok"
436msgstr "OK"
437
438#: gui/filebrowser-dialog.cpp:49
439msgid "Choose file for loading"
440msgstr "Välj en fil att ladda"
441
442#: gui/filebrowser-dialog.cpp:49
443msgid "Enter filename for saving"
444msgstr "Ange ett filnamn för att spara"
445
446#: gui/filebrowser-dialog.cpp:132
447msgid "Do you really want to overwrite the file?"
448msgstr "Vill du verkligen skriva över filen?"
449
450#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:68
451msgid "Reverb"
452msgstr "Reverb"
453
454#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:70 gui/fluidsynth-dialog.cpp:102
455msgid "Active"
456msgstr "Aktiv"
457
458#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:72
459msgid "Room:"
460msgstr "Rum:"
461
462#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:79
463msgid "Damp:"
464msgstr "Dämpa:"
465
466#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:86
467msgid "Width:"
468msgstr "Bredd:"
469
470#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:93 gui/fluidsynth-dialog.cpp:111
471msgid "Level:"
472msgstr "Nivå:"
473
474#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:100
475msgid "Chorus"
476msgstr "Chorus"
477
478#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:104
479msgid "N:"
480msgstr "N:"
481
482#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:118
483msgid "Speed:"
484msgstr "Hastighet:"
485
486#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:125
487msgid "Depth:"
488msgstr "Djup:"
489
490#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:132
491msgid "Type:"
492msgstr "Typ:"
493
494#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:135
495msgid "Sine"
496msgstr "Sinus"
497
498#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:136
499msgid "Triangle"
500msgstr "Triangel"
501
502#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:138 gui/options.cpp:1199
503msgid "Misc"
504msgstr "Diverse"
505
506#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:140
507msgid "Interpolation:"
508msgstr "Interpolering:"
509
510#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:143
511msgid "None (fastest)"
512msgstr "Ingen (snabbast)"
513
514#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:144
515msgid "Linear"
516msgstr "Linjär"
517
518#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:145
519msgid "Fourth-order"
520msgstr "Fjärde ordningen"
521
522#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:146
523msgid "Seventh-order"
524msgstr "Sjunde ordningen"
525
526#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:150
527msgid "Reset"
528msgstr "Återställ"
529
530#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:150
531msgid "Reset all FluidSynth settings to their default values."
532msgstr ""
533"Återställ alla FluidSynth-inställningar till deras ursprungliga värden."
534
535#: gui/fluidsynth-dialog.cpp:217
536msgid ""
537"Do you really want to reset all FluidSynth settings to their default values?"
538msgstr ""
539"Vill du verkligen återställa alla FluidSynth-inställningar till deras "
540"ursprungliga värden?"
541
542#: gui/gui-manager.cpp:119 backends/keymapper/remap-dialog.cpp:53
543#: engines/scumm/help.cpp:126 engines/scumm/help.cpp:141
544#: engines/scumm/help.cpp:166 engines/scumm/help.cpp:192
545#: engines/scumm/help.cpp:210
546msgid "Close"
547msgstr "Stäng"
548
549#: gui/gui-manager.cpp:122
550msgid "Mouse click"
551msgstr "Musklick"
552
553#: gui/gui-manager.cpp:126 base/main.cpp:335
554msgid "Display keyboard"
555msgstr "Visa tangentbord"
556
557#: gui/gui-manager.cpp:130 base/main.cpp:339
558msgid "Remap keys"
559msgstr "Ställ in tangenter"
560
561#: gui/gui-manager.cpp:133 base/main.cpp:342 engines/scumm/help.cpp:87
562msgid "Toggle fullscreen"
563msgstr "Fullskärmsläge"
564
565#: gui/KeysDialog.cpp:41
566msgid "Map"
567msgstr "Ställ in"
568
569#: gui/KeysDialog.cpp:49
570msgid "Select an action and click 'Map'"
571msgstr "Välj en handling och klicka på \"Ställ in\""
572
573#: gui/KeysDialog.cpp:80 gui/KeysDialog.cpp:102 gui/KeysDialog.cpp:141
574#, c-format
575msgid "Associated key : %s"
576msgstr "Inställd tangent: %s"
577
578#: gui/KeysDialog.cpp:82 gui/KeysDialog.cpp:104 gui/KeysDialog.cpp:143
579#, c-format
580msgid "Associated key : none"
581msgstr "Inställd tangent: Ingen"
582
583#: gui/KeysDialog.cpp:90
584msgid "Please select an action"
585msgstr "Var god välj en handling"
586
587#: gui/KeysDialog.cpp:106
588msgid "Press the key to associate"
589msgstr "Tryck på en tangent för att ställa in"
590
591#: gui/KeysDialog.cpp:145 gui/KeysDialog.h:36
592msgid "Choose an action to map"
593msgstr "Välj en handling att ställa in"
594
595#: gui/launcher.cpp:117 engines/dialogs.cpp:111 engines/mohawk/dialogs.cpp:98
596msgid "~Q~uit"
597msgstr "~A~vsluta"
598
599#: gui/launcher.cpp:117 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:106
600msgid "Quit ScummVM"
601msgstr "Avsluta ScummVM"
602
603#: gui/launcher.cpp:118
604msgid "A~b~out..."
605msgstr "O~m~..."
606
607#: gui/launcher.cpp:118 backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:80
608msgid "About ScummVM"
609msgstr "Om ScummVM"
610
611#: gui/launcher.cpp:119
612msgid "~O~ptions..."
613msgstr "~I~nställningar..."
614
615#: gui/launcher.cpp:119
616msgid "Change global ScummVM options"
617msgstr "Redigera globala ScummVM-inställningar"
618
619#: gui/launcher.cpp:121
620msgid "~S~tart"
621msgstr "~S~tarta"
622
623#: gui/launcher.cpp:121
624msgid "Start selected game"
625msgstr "Starta det valda spelet"
626
627#: gui/launcher.cpp:124
628msgid "~L~oad..."
629msgstr "~L~adda..."
630
631#: gui/launcher.cpp:124
632msgid "Load saved game for selected game"
633msgstr "Ladda spardata för det valda spelet"
634
635#: gui/launcher.cpp:129
636msgid "~A~dd Game..."
637msgstr "Lä~g~g till spel..."
638
639#: gui/launcher.cpp:129 gui/launcher.cpp:136
640msgid "Hold Shift for Mass Add"
641msgstr "Håll ned Skift för masstillägg"
642
643#: gui/launcher.cpp:131
644msgid "~E~dit Game..."
645msgstr "R~e~digera spel..."
646
647#: gui/launcher.cpp:131 gui/launcher.cpp:138
648msgid "Change game options"
649msgstr "Redigera spelinställningarna"
650
651#: gui/launcher.cpp:133
652msgid "~R~emove Game"
653msgstr "~R~adera spel"
654
655#: gui/launcher.cpp:133 gui/launcher.cpp:140
656msgid "Remove game from the list. The game data files stay intact"
657msgstr "Radera spelet från listan. Spelets datafiler påverkas inte."
658
659#: gui/launcher.cpp:136
660msgctxt "lowres"
661msgid "~A~dd Game..."
662msgstr "Lä~g~g till spel..."
663
664#: gui/launcher.cpp:138
665msgctxt "lowres"
666msgid "~E~dit Game..."
667msgstr "R~e~digera spel..."
668
669#: gui/launcher.cpp:140
670msgctxt "lowres"
671msgid "~R~emove Game"
672msgstr "~R~adera spel"
673
674#: gui/launcher.cpp:148
675msgid "Search in game list"
676msgstr "Sök i spellistan"
677
678#: gui/launcher.cpp:152 gui/launcher.cpp:750
679msgid "Search:"
680msgstr "Sök:"
681
682#: gui/launcher.cpp:176 engines/dialogs.cpp:115 engines/cruise/menu.cpp:214
683#: engines/mohawk/dialogs.cpp:103 engines/mohawk/riven.cpp:733
684#: engines/pegasus/pegasus.cpp:353 engines/tsage/scenes.cpp:601
685msgid "Load game:"
686msgstr "Ladda spel:"
687
688#: gui/launcher.cpp:176 engines/dialogs.cpp:115
689#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:267
690#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:231
691#: engines/cruise/menu.cpp:214 engines/mohawk/dialogs.cpp:103
692#: engines/mohawk/riven.cpp:733 engines/parallaction/saveload.cpp:194
693#: engines/pegasus/pegasus.cpp:353 engines/scumm/dialogs.cpp:185
694#: engines/tsage/scenes.cpp:601
695msgid "Load"
696msgstr "Ladda"
697
698#: gui/launcher.cpp:285
699msgid ""
700"Do you really want to run the mass game detector? This could potentially add "
701"a huge number of games."
702msgstr ""
703"Vill du verkligen använda mass-speldetektorn? Processen kan potentiellt "
704"lägga till ett enormt antal spel."
705
706#: gui/launcher.cpp:344
707msgid "This directory cannot be used yet, it is being downloaded into!"
708msgstr ""
709"Den här katalogen kan inte användas än, eftersom något laddas ner i den!"
710
711#: gui/launcher.cpp:394
712msgid "Do you really want to remove this game configuration?"
713msgstr "Vill du verkligen radera den här spelkonfigurationen?"
714
715#: gui/launcher.cpp:452
716msgid "Do you want to load saved game?"
717msgstr "Vill du ladda sparat spel?"
718
719#: gui/launcher.cpp:501
720msgid "This game does not support loading games from the launcher."
721msgstr "Det här spelet stöder inte laddning av spardata från launchern."
722
723#: gui/launcher.cpp:505
724msgid "ScummVM could not find any engine capable of running the selected game!"
725msgstr ""
726"ScummVM kunde inte hitta en motor kapabel till att köra det valda spelet!"
727
728#: gui/launcher.cpp:556
729msgid "ScummVM could not find any game in the specified directory!"
730msgstr "ScummVM kunde inte hitta några spel i den valda katalogen!"
731
732#: gui/launcher.cpp:569
733msgid "Pick the game:"
734msgstr "Välj spel:"
735
736#: gui/launcher.cpp:687
737msgid "Mass Add..."
738msgstr "Masstillägg..."
739
740#: gui/launcher.cpp:689
741msgid "Record..."
742msgstr "Spela in..."
743
744#: gui/massadd.cpp:79 gui/massadd.cpp:82
745msgid "... progress ..."
746msgstr "... progression ..."
747
748#: gui/massadd.cpp:259
749msgid "Scan complete!"
750msgstr "Scanning färdig!"
751
752#: gui/massadd.cpp:262
753#, c-format
754msgid "Discovered %d new games, ignored %d previously added games."
755msgstr "Upptäckte %d nya spel. Ignorerade %d tidigare tillagda spel."
756
757#: gui/massadd.cpp:266
758#, c-format
759msgid "Scanned %d directories ..."
760msgstr "Kataloger scannade: %d ..."
761
762#: gui/massadd.cpp:269
763#, c-format
764msgid "Discovered %d new games, ignored %d previously added games ..."
765msgstr "Upptäckte %d nya spel, ignorerade %d tidigare tillagda spel ..."
766
767#: gui/onscreendialog.cpp:101 gui/onscreendialog.cpp:103
768msgid "Stop"
769msgstr "Stopp"
770
771#: gui/onscreendialog.cpp:106
772msgid "Edit record description"
773msgstr "Redigera beskrivning av inspelning"
774
775#: gui/onscreendialog.cpp:108
776msgid "Switch to Game"
777msgstr "Växla till spelet"
778
779#: gui/onscreendialog.cpp:110
780msgid "Fast replay"
781msgstr "Snabb uppspelning"
782
783#: gui/options.cpp:112 common/updates.cpp:56
784msgid "Never"
785msgstr "Aldrig"
786
787#: gui/options.cpp:112
788msgid "every 5 mins"
789msgstr "var 5:e minut"
790
791#: gui/options.cpp:112
792msgid "every 10 mins"
793msgstr "var 10:e minut"
794
795#: gui/options.cpp:112
796msgid "every 15 mins"
797msgstr "var 15:e minut"
798
799#: gui/options.cpp:112
800msgid "every 30 mins"
801msgstr "var 30:e minut"
802
803#: gui/options.cpp:114
804msgid "8 kHz"
805msgstr "8 kHz"
806
807#: gui/options.cpp:114
808msgid "11 kHz"
809msgstr "11 kHz"
810
811#: gui/options.cpp:114
812msgid "22 kHz"
813msgstr "22 kHz"
814
815#: gui/options.cpp:114
816msgid "44 kHz"
817msgstr "44 kHz"
818
819#: gui/options.cpp:114
820msgid "48 kHz"
821msgstr "48 kHz"
822
823#: gui/options.cpp:286 gui/options.cpp:510 gui/options.cpp:611
824#: gui/options.cpp:680 gui/options.cpp:888
825msgctxt "soundfont"
826msgid "None"
827msgstr "Ingen"
828
829#: gui/options.cpp:420
830msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
831msgstr "Kunde inte verkställa några av grafikinställningarna:"
832
833#: gui/options.cpp:432
834msgid "the video mode could not be changed."
835msgstr "videoläget kunde inte ändras."
836
837#: gui/options.cpp:438
838msgid "the fullscreen setting could not be changed"
839msgstr "fullskärmsinställningen kunde inte ändras."
840
841#: gui/options.cpp:444
842msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
843msgstr "inställningen för bildförhållandet kunde inte ändras."
844
845#: gui/options.cpp:763
846msgid "Graphics mode:"
847msgstr "Grafikläge:"
848
849#: gui/options.cpp:777
850msgid "Render mode:"
851msgstr "Renderingsläge:"
852
853#: gui/options.cpp:777 gui/options.cpp:778
854msgid "Special dithering modes supported by some games"
855msgstr "Speciella gitterlägen stödda av vissa spel"
856
857#: gui/options.cpp:789
858#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2389
859msgid "Fullscreen mode"
860msgstr "Fullskärmsläge"
861
862#: gui/options.cpp:792
863msgid "Aspect ratio correction"
864msgstr "Korrektion av bildförhållande"
865
866#: gui/options.cpp:792
867msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
868msgstr "Korrigerar bildförhållanden för 320x200-spel"
869
870#: gui/options.cpp:800
871msgid "Preferred Device:"
872msgstr "Föredragen enhet:"
873
874#: gui/options.cpp:800
875msgid "Music Device:"
876msgstr "Musikenhet:"
877
878#: gui/options.cpp:800 gui/options.cpp:802
879msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
880msgstr "Bestämmer din föredragna emulator för ljudenhet eller ljudkort"
881
882#: gui/options.cpp:800 gui/options.cpp:802 gui/options.cpp:803
883msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
884msgstr "Bestämmer emulator för ljudenhet eller ljudkort"
885
886#: gui/options.cpp:802
887msgctxt "lowres"
888msgid "Preferred Dev.:"
889msgstr "Föredr. enhet:"
890
891#: gui/options.cpp:802
892msgctxt "lowres"
893msgid "Music Device:"
894msgstr "Musikenhet:"
895
896#: gui/options.cpp:829
897msgid "AdLib emulator:"
898msgstr "AdLib-emulator:"
899
900#: gui/options.cpp:829 gui/options.cpp:830
901msgid "AdLib is used for music in many games"
902msgstr "AdLib används för musik i många spel"
903
904#: gui/options.cpp:840
905msgid "Output rate:"
906msgstr "Ljudfrekvens:"
907
908#: gui/options.cpp:840 gui/options.cpp:841
909msgid ""
910"Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your "
911"soundcard"
912msgstr ""
913"Ett högre värde betecknar bättre ljudkvalitet men stöds kanske inte av ditt "
914"ljudkort"
915
916#: gui/options.cpp:851
917msgid "GM Device:"
918msgstr "GM-enhet:"
919
920#: gui/options.cpp:851
921msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
922msgstr "Bestämmer standardenheten för General MIDI-uppspelning"
923
924#: gui/options.cpp:862
925msgid "Don't use General MIDI music"
926msgstr "Använd inte General MIDI-musik"
927
928#: gui/options.cpp:873 gui/options.cpp:935
929msgid "Use first available device"
930msgstr "Använd första tillgängliga enhet"
931
932#: gui/options.cpp:885
933msgid "SoundFont:"
934msgstr "SoundFont:"
935
936#: gui/options.cpp:885 gui/options.cpp:887 gui/options.cpp:888
937msgid "SoundFont is supported by some audio cards, FluidSynth and Timidity"
938msgstr "SoundFont stöds endast av vissa ljudkort, FluidSynth och Timidity"
939
940#: gui/options.cpp:887
941msgctxt "lowres"
942msgid "SoundFont:"
943msgstr "SoundFont:"
944
945#: gui/options.cpp:893
946msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
947msgstr "Blandat AdLib/MIDI-läge"
948
949#: gui/options.cpp:893
950msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
951msgstr "Använd både MIDI och AdLib för ljudgeneration"
952
953#: gui/options.cpp:896
954msgid "MIDI gain:"
955msgstr "MIDI gain:"
956
957#: gui/options.cpp:906
958msgid "MT-32 Device:"
959msgstr "MT-32 enhet:"
960
961#: gui/options.cpp:906
962msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
963msgstr ""
964"Bestämmer standardenheten för Roland MT-32/LAPC1/CM32I/CM64-uppspelning"
965
966#: gui/options.cpp:911
967msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
968msgstr "Äkta Roland MT-32 (inaktivera GM-emulation)"
969
970#: gui/options.cpp:911 gui/options.cpp:913
971msgid ""
972"Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device "
973"connected to your computer"
974msgstr ""
975"Aktivera om du vill använda din verkliga Roland-kompatibla och dator-"
976"anslutna ljudenhet"
977
978#: gui/options.cpp:913
979msgctxt "lowres"
980msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
981msgstr "Äkta Roland MT-32 (ingen GM-emulation)"
982
983#: gui/options.cpp:916
984msgid "Roland GS Device (enable MT-32 mappings)"
985msgstr "Roland GS-enhet (aktivera MT-32 mappings)"
986
987#: gui/options.cpp:916
988msgid ""
989"Check if you want to enable patch mappings to emulate an MT-32 on a Roland "
990"GS device"
991msgstr ""
992"Aktivera om du vill använda patch mapping för att emulera en MT-32 på en "
993"Roland GS-enhet"
994
995#: gui/options.cpp:925
996msgid "Don't use Roland MT-32 music"
997msgstr "Använd inte Roland MT-32 musik"
998
999#: gui/options.cpp:952
1000msgid "Text and Speech:"
1001msgstr "Undertext och tal:"
1002
1003#: gui/options.cpp:956 gui/options.cpp:966
1004msgid "Speech"
1005msgstr "Tal"
1006
1007#: gui/options.cpp:957 gui/options.cpp:967
1008msgid "Subtitles"
1009msgstr "Undertexter"
1010
1011#: gui/options.cpp:958
1012msgid "Both"
1013msgstr "Båda"
1014
1015#: gui/options.cpp:960
1016msgid "Subtitle speed:"
1017msgstr "Texthastighet:"
1018
1019#: gui/options.cpp:962
1020msgctxt "lowres"
1021msgid "Text and Speech:"
1022msgstr "Text och tal:"
1023
1024#: gui/options.cpp:966
1025msgid "Spch"
1026msgstr "Tal"
1027
1028#: gui/options.cpp:967
1029msgid "Subs"
1030msgstr "Text"
1031
1032#: gui/options.cpp:968
1033msgctxt "lowres"
1034msgid "Both"
1035msgstr "Båda"
1036
1037#: gui/options.cpp:968
1038msgid "Show subtitles and play speech"
1039msgstr "Visa undertexter och spela upp tal"
1040
1041#: gui/options.cpp:970
1042msgctxt "lowres"
1043msgid "Subtitle speed:"
1044msgstr "Texthastighet:"
1045
1046#: gui/options.cpp:986
1047msgid "Music volume:"
1048msgstr "Musikvolym:"
1049
1050#: gui/options.cpp:988
1051msgctxt "lowres"
1052msgid "Music volume:"
1053msgstr "Musikvolym:"
1054
1055#: gui/options.cpp:995
1056msgid "Mute All"
1057msgstr "Ljud av"
1058
1059#: gui/options.cpp:998
1060msgid "SFX volume:"
1061msgstr "SFX-volym:"
1062
1063#: gui/options.cpp:998 gui/options.cpp:1000 gui/options.cpp:1001
1064msgid "Special sound effects volume"
1065msgstr "Volym för specialeffekter"
1066
1067#: gui/options.cpp:1000
1068msgctxt "lowres"
1069msgid "SFX volume:"
1070msgstr "SFX-volym:"
1071
1072#: gui/options.cpp:1008
1073msgid "Speech volume:"
1074msgstr "Talvolym:"
1075
1076#: gui/options.cpp:1010
1077msgctxt "lowres"
1078msgid "Speech volume:"
1079msgstr "Talvolym:"
1080
1081#: gui/options.cpp:1140
1082msgid "FluidSynth Settings"
1083msgstr "FluidSynth inställningar"
1084
1085#: gui/options.cpp:1171
1086msgid "Theme Path:"
1087msgstr "Sökv. tema:"
1088
1089#: gui/options.cpp:1173
1090msgctxt "lowres"
1091msgid "Theme Path:"
1092msgstr "Sökv. tema:"
1093
1094#: gui/options.cpp:1179 gui/options.cpp:1181 gui/options.cpp:1182
1095msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
1096msgstr ""
1097"Bestämmer sökväg till andra data som används av alla spel eller ScummVM"
1098
1099#: gui/options.cpp:1188
1100msgid "Plugins Path:"
1101msgstr "Sökv. tillägg:"
1102
1103#: gui/options.cpp:1190
1104msgctxt "lowres"
1105msgid "Plugins Path:"
1106msgstr "Sökv. tillägg:"
1107
1108#: gui/options.cpp:1201
1109msgctxt "lowres"
1110msgid "Misc"
1111msgstr "Diverse"
1112
1113#: gui/options.cpp:1203
1114msgid "Theme:"
1115msgstr "Tema:"
1116
1117#: gui/options.cpp:1207
1118msgid "GUI Renderer:"
1119msgstr "GUI-rendering:"
1120
1121#: gui/options.cpp:1219
1122msgid "Autosave:"
1123msgstr "Autospara:"
1124
1125#: gui/options.cpp:1221
1126msgctxt "lowres"
1127msgid "Autosave:"
1128msgstr "Autospara:"
1129
1130#: gui/options.cpp:1229
1131msgid "Keys"
1132msgstr "Tangenter"
1133
1134#: gui/options.cpp:1236
1135msgid "GUI Language:"
1136msgstr "GUI-språk:"
1137
1138#: gui/options.cpp:1236
1139msgid "Language of ScummVM GUI"
1140msgstr "Språk för ScummVM:s användargränssnitt"
1141
1142#: gui/options.cpp:1264
1143msgid "Update check:"
1144msgstr "Uppdateringskoll:"
1145
1146#: gui/options.cpp:1264
1147msgid "How often to check ScummVM updates"
1148msgstr "Hur ofta ScummVM kollar efter uppdateringar"
1149
1150#: gui/options.cpp:1276
1151msgid "Check now"
1152msgstr "Kolla nu"
1153
1154#: gui/options.cpp:1284
1155msgid "Cloud"
1156msgstr "Moln"
1157
1158#: gui/options.cpp:1286
1159msgctxt "lowres"
1160msgid "Cloud"
1161msgstr "Moln"
1162
1163#: gui/options.cpp:1297
1164msgid "Storage:"
1165msgstr "Lager:"
1166
1167#: gui/options.cpp:1297
1168msgid "Active cloud storage"
1169msgstr "Aktivera molnlagring"
1170
1171#: gui/options.cpp:1304 gui/options.cpp:1855
1172msgid "<none>"
1173msgstr "<ingen>"
1174
1175#: gui/options.cpp:1308 backends/platform/wii/options.cpp:114
1176msgid "Username:"
1177msgstr "Anv. namn:"
1178
1179#: gui/options.cpp:1308
1180msgid "Username used by this storage"
1181msgstr "Användarnamn som används av detta lager"
1182
1183#: gui/options.cpp:1311
1184msgid "Used space:"
1185msgstr "Utnyttjat utrymme:"
1186
1187#: gui/options.cpp:1311
1188msgid "Space used by ScummVM's saved games on this storage"
1189msgstr "Utrymme som används av ScummVM:s sparade data på det här lagret"
1190
1191#: gui/options.cpp:1314
1192msgid "Last sync time:"
1193msgstr "Senast synkad:"
1194
1195#: gui/options.cpp:1314
1196msgid "When the last saved games sync for this storage occured"
1197msgstr "När sparade data synkades senast för det här lagret"
1198
1199#: gui/options.cpp:1317 gui/storagewizarddialog.cpp:71
1200msgid "Connect"
1201msgstr "Anslut"
1202
1203#: gui/options.cpp:1317
1204msgid "Open wizard dialog to connect your cloud storage account"
1205msgstr "Öppna anslutningsguiden för att ansluta ditt molnlagerkonto"
1206
1207#: gui/options.cpp:1318
1208msgid "Refresh"
1209msgstr "Uppdatera"
1210
1211#: gui/options.cpp:1318
1212msgid "Refresh current cloud storage information (username and usage)"
1213msgstr ""
1214"Uppdaterar informationen om aktuellt molnlager (användarnamn och användning)"
1215
1216#: gui/options.cpp:1319
1217msgid "Download"
1218msgstr "Nedladdning"
1219
1220#: gui/options.cpp:1319
1221msgid "Open downloads manager dialog"
1222msgstr "Öppna fönstret för nedladdningshantering"
1223
1224#: gui/options.cpp:1321
1225msgid "Run server"
1226msgstr "Starta server"
1227
1228#: gui/options.cpp:1321
1229msgid "Run local webserver"
1230msgstr "Starta lokal webbserver"
1231
1232#: gui/options.cpp:1322 gui/options.cpp:1965
1233msgid "Not running"
1234msgstr "Ej aktiv"
1235
1236#: gui/options.cpp:1326
1237msgid "/root/ Path:"
1238msgstr "/root/-sökväg:"
1239
1240#: gui/options.cpp:1326 gui/options.cpp:1328 gui/options.cpp:1329
1241msgid "Specifies which directory the Files Manager can access"
1242msgstr "Bestämmer vilken katalog filhanteraren har åtkomst till"
1243
1244#: gui/options.cpp:1328
1245msgctxt "lowres"
1246msgid "/root/ Path:"
1247msgstr "/root/-sökväg:"
1248
1249#: gui/options.cpp:1338
1250msgid "Server's port:"
1251msgstr "Serverport:"
1252
1253#: gui/options.cpp:1338
1254msgid ""
1255"Which port is used by the server\n"
1256"Auth with server is not available with non-default port"
1257msgstr ""
1258"Vilken port används av servern\n"
1259"Serverautorisering är endast tillgänglig med standardporten"
1260
1261#: gui/options.cpp:1498
1262msgid "You have to restart ScummVM before your changes will take effect."
1263msgstr "Du måste starta om ScummVM för att ändringarna ska få effekt."
1264
1265#: gui/options.cpp:1521
1266msgid "Failed to change cloud storage!"
1267msgstr "Kunde inte ändra molnlager!"
1268
1269#: gui/options.cpp:1524
1270msgid "Another cloud storage is already active."
1271msgstr "Ett annat molnlager är redan aktivt."
1272
1273#: gui/options.cpp:1562
1274msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
1275msgstr ""
1276"Det går inte att skriva till den valda katalogen. Var god välj en annan."
1277
1278#: gui/options.cpp:1571
1279msgid "Select directory for GUI themes"
1280msgstr "Välj katalog för GUI-teman"
1281
1282#: gui/options.cpp:1581
1283msgid "Select directory for extra files"
1284msgstr "Välj katalog för extra filer"
1285
1286#: gui/options.cpp:1592
1287msgid "Select directory for plugins"
1288msgstr "Välj katalog för tillägg"
1289
1290#: gui/options.cpp:1604
1291msgid "Select directory for Files Manager /root/"
1292msgstr "Välj katalog för filhanterarens /root/"
1293
1294#: gui/options.cpp:1666
1295msgid ""
1296"The theme you selected does not support your current language. If you want "
1297"to use this theme you need to switch to another language first."
1298msgstr ""
1299"Temat du valde stöder inte ditt språk. Om du vill använda det här temat "
1300"måste först byta till ett annat språk."
1301
1302#: gui/options.cpp:1862
1303#, c-format
1304msgid "%llu bytes"
1305msgstr "%llu bytes"
1306
1307#: gui/options.cpp:1870
1308msgid "<right now>"
1309msgstr "<nu direkt>"
1310
1311#: gui/options.cpp:1872
1312msgid "<never>"
1313msgstr "<aldrig>"
1314
1315#: gui/options.cpp:1956
1316msgid "Stop server"
1317msgstr "Stoppa server"
1318
1319#: gui/options.cpp:1957
1320msgid "Stop local webserver"
1321msgstr "Stoppa lokal webbserver"
1322
1323#: gui/options.cpp:2046
1324msgid ""
1325"Request failed.\n"
1326"Check your Internet connection."
1327msgstr ""
1328"Försöket misslyckades.\n"
1329"Kontrollera din internetanslutning."
1330
1331#. I18N: You must leave "#" as is, only word 'next' is translatable
1332#: gui/predictivedialog.cpp:86
1333msgid "# next"
1334msgstr "# nästa"
1335
1336#: gui/predictivedialog.cpp:87
1337msgid "add"
1338msgstr "Lägg till"
1339
1340#: gui/predictivedialog.cpp:92 gui/predictivedialog.cpp:167
1341msgid "Delete char"
1342msgstr "Radera tecken"
1343
1344#: gui/predictivedialog.cpp:97 gui/predictivedialog.cpp:171
1345msgid "<"
1346msgstr "<"
1347
1348#. I18N: Pre means 'Predictive', leave '*' as is
1349#: gui/predictivedialog.cpp:99 gui/predictivedialog.cpp:575
1350msgid "* Pre"
1351msgstr "* Pre."
1352
1353#. I18N: 'Num' means Numbers
1354#: gui/predictivedialog.cpp:578
1355msgid "* Num"
1356msgstr "* 123"
1357
1358#. I18N: 'Abc' means Latin alphabet input
1359#: gui/predictivedialog.cpp:581
1360msgid "* Abc"
1361msgstr "* ABC"
1362
1363#: gui/recorderdialog.cpp:63
1364msgid "Recorder or Playback Gameplay"
1365msgstr "Inspelare eller återuppspelning"
1366
1367#: gui/recorderdialog.cpp:68 gui/recorderdialog.cpp:155
1368#: gui/saveload-dialog.cpp:387 gui/saveload-dialog.cpp:443
1369msgid "Delete"
1370msgstr "Radera"
1371
1372#: gui/recorderdialog.cpp:70
1373msgid "Record"
1374msgstr "Spela in"
1375
1376#: gui/recorderdialog.cpp:71
1377msgid "Playback"
1378msgstr "Spela upp"
1379
1380#: gui/recorderdialog.cpp:73
1381msgid "Edit"
1382msgstr "Redigera"
1383
1384#: gui/recorderdialog.cpp:85 gui/recorderdialog.cpp:242
1385#: gui/recorderdialog.cpp:252
1386msgid "Author: "
1387msgstr "Skapare: "
1388
1389#: gui/recorderdialog.cpp:86 gui/recorderdialog.cpp:243
1390#: gui/recorderdialog.cpp:253
1391msgid "Notes: "
1392msgstr "Anteckningar: "
1393
1394#: gui/recorderdialog.cpp:154
1395msgid "Do you really want to delete this record?"
1396msgstr "Vill du verkligen radera den här inspelningen?"
1397
1398#: gui/recorderdialog.cpp:173
1399msgid "Unknown Author"
1400msgstr "Okänd skapare"
1401
1402#: gui/remotebrowser.cpp:128
1403msgid "ScummVM could not access the directory!"
1404msgstr "ScummVM kunde inte öppna katalogen!"
1405
1406#: gui/saveload-dialog.cpp:334
1407msgid "List view"
1408msgstr "Visa som lista"
1409
1410#: gui/saveload-dialog.cpp:335
1411msgid "Grid view"
1412msgstr "Visa som rutnät"
1413
1414#: gui/saveload-dialog.cpp:378 gui/saveload-dialog.cpp:528
1415msgid "No date saved"
1416msgstr "Inget datum sparat"
1417
1418#: gui/saveload-dialog.cpp:379 gui/saveload-dialog.cpp:529
1419msgid "No time saved"
1420msgstr "Ingen tid sparad"
1421
1422#: gui/saveload-dialog.cpp:380 gui/saveload-dialog.cpp:530
1423msgid "No playtime saved"
1424msgstr "Ingen speltid sparad"
1425
1426#: gui/saveload-dialog.cpp:442
1427msgid "Do you really want to delete this saved game?"
1428msgstr "Vill du verkligen radera den här spardatan?"
1429
1430#: gui/saveload-dialog.cpp:554 gui/saveload-dialog.cpp:1060
1431msgid "Date: "
1432msgstr "Datum:"
1433
1434#: gui/saveload-dialog.cpp:558 gui/saveload-dialog.cpp:1066
1435msgid "Time: "
1436msgstr "Tid:"
1437
1438#: gui/saveload-dialog.cpp:564 gui/saveload-dialog.cpp:1074
1439msgid "Playtime: "
1440msgstr "Speltid:"
1441
1442#: gui/saveload-dialog.cpp:577 gui/saveload-dialog.cpp:665
1443msgid "Untitled savestate"
1444msgstr "Namnlös spardata"
1445
1446#: gui/saveload-dialog.cpp:718
1447msgid "Next"
1448msgstr "Nästa"
1449
1450#: gui/saveload-dialog.cpp:721
1451msgid "Prev"
1452msgstr "Bakåt"
1453
1454#: gui/saveload-dialog.cpp:924
1455msgid "New Save"
1456msgstr "Ny sparning"
1457
1458#: gui/saveload-dialog.cpp:924
1459msgid "Create a new saved game"
1460msgstr "Skapa ett nytt sparat spel"
1461
1462#: gui/saveload-dialog.cpp:1053
1463msgid "Name: "
1464msgstr "Namn:"
1465
1466#: gui/saveload-dialog.cpp:1131
1467#, c-format
1468msgid "Enter a description for slot %d:"
1469msgstr "Ange en beskrivning för position %d:"
1470
1471#: gui/storagewizarddialog.cpp:55
1472#, c-format
1473msgid "%s Storage Connection Wizard"
1474msgstr "%s lageranslutningsguide"
1475
1476#: gui/storagewizarddialog.cpp:58
1477msgid "Navigate to the following URL:"
1478msgstr "Navigera till följande webbadress:"
1479
1480#: gui/storagewizarddialog.cpp:61
1481msgid "Obtain the code from the storage, enter it"
1482msgstr "Hämta koden från lagret, ange den"
1483
1484#: gui/storagewizarddialog.cpp:62
1485msgid "in the following field and press 'Connect':"
1486msgstr "i följande fält och tryck på \"Anslut\":"
1487
1488#: gui/storagewizarddialog.cpp:69
1489msgid "Open URL"
1490msgstr "Öppna adress"
1491
1492#: gui/storagewizarddialog.cpp:70
1493msgid "Paste"
1494msgstr "Klistra in"
1495
1496#: gui/storagewizarddialog.cpp:70
1497msgid "Pastes clipboard contents into fields"
1498msgstr "Klistrar in innehållet från urklipp i fälten"
1499
1500#: gui/storagewizarddialog.cpp:78
1501msgid "You will be directed to ScummVM's page where"
1502msgstr "Du kommer att föras till ScummVM:s sida"
1503
1504#: gui/storagewizarddialog.cpp:79
1505msgid "you should allow it to access your storage."
1506msgstr "där du borde kunna komma åt ditt lager."
1507
1508#: gui/storagewizarddialog.cpp:112
1509msgid "Another Storage is active. Do you want to interrupt it?"
1510msgstr "Ett annat lager är aktivt. Vill du avbryta det?"
1511
1512#: gui/storagewizarddialog.cpp:121
1513msgid "Wait until current Storage finishes up and try again."
1514msgstr "Vänta tills det nuvarande lagret är färdigt och försök igen."
1515
1516#: gui/storagewizarddialog.cpp:182
1517#, c-format
1518msgid "Field %s has a mistake in it."
1519msgstr "%s-fältet innehåller ett misstag."
1520
1521#: gui/storagewizarddialog.cpp:184
1522#, c-format
1523msgid "Fields %s have mistakes in them."
1524msgstr "Följande fält innehåller misstag: %s."
1525
1526#: gui/storagewizarddialog.cpp:199
1527msgid "All OK!"
1528msgstr "Allt okej!"
1529
1530#: gui/storagewizarddialog.cpp:201
1531msgid "Invalid code"
1532msgstr "Ogiltig kod"
1533
1534#: gui/storagewizarddialog.cpp:209
1535msgid ""
1536"Failed to open URL!\n"
1537"Please navigate to this page manually."
1538msgstr ""
1539"Kunde inte öppna adressen!\n"
1540"Var god navigera till sidan manuellt."
1541
1542#: gui/themebrowser.cpp:45
1543msgid "Select a Theme"
1544msgstr "Välj ett tema"
1545
1546#: gui/ThemeEngine.cpp:452
1547msgid "Disabled GFX"
1548msgstr "Inaktiverad GFX"
1549
1550#: gui/ThemeEngine.cpp:452
1551msgctxt "lowres"
1552msgid "Disabled GFX"
1553msgstr "Inaktiverad GFX"
1554
1555#: gui/ThemeEngine.cpp:453
1556msgid "Standard Renderer"
1557msgstr "Standard rendering"
1558
1559#: gui/ThemeEngine.cpp:453 engines/scumm/dialogs.cpp:659
1560msgid "Standard"
1561msgstr "Standard"
1562
1563#: gui/ThemeEngine.cpp:455
1564msgid "Antialiased Renderer"
1565msgstr "Antialiserad rendering"
1566
1567#: gui/ThemeEngine.cpp:455
1568msgid "Antialiased"
1569msgstr "Antialiserad"
1570
1571#: gui/updates-dialog.cpp:51
1572msgid ""
1573"ScummVM now supports automatic check for updates\n"
1574"which requires access to the Internet.\n"
1575"\n"
1576"Would you like to enable this feature?"
1577msgstr ""
1578"ScummVM stöder nu automatisk uppdateringskontroll,\n"
1579"vilket kräver en internetanslutning.\n"
1580"\n"
1581"Vill du aktivera den här funktionen?"
1582
1583#: gui/updates-dialog.cpp:55
1584msgid "(You can always enable it in the options dialog on the Misc tab)"
1585msgstr ""
1586"(Du kan alltid aktivera den under \"Diverse\"-fliken i inställningarna)"
1587
1588#: gui/updates-dialog.cpp:92
1589msgid "Check for updates automatically"
1590msgstr "Kolla efter uppdateringar automatiskt"
1591
1592#: gui/updates-dialog.cpp:111
1593msgid "Proceed"
1594msgstr "Fortsätt"
1595
1596#: gui/widget.cpp:366 gui/widget.cpp:368 gui/widget.cpp:374 gui/widget.cpp:376
1597msgid "Clear value"
1598msgstr "Töm sökfältet"
1599
1600#: base/main.cpp:250
1601#, c-format
1602msgid "Engine does not support debug level '%s'"
1603msgstr "Motorn stöder inte debug-nivå '%s'"
1604
1605#: base/main.cpp:322
1606msgid "Menu"
1607msgstr "Meny"
1608
1609#: base/main.cpp:325 backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:45
1610#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:45
1611#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:46
1612msgid "Skip"
1613msgstr "Skippa"
1614
1615#: base/main.cpp:328 backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:50
1616#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:42
1617msgid "Pause"
1618msgstr "Paus"
1619
1620#: base/main.cpp:331
1621msgid "Skip line"
1622msgstr "Skippa rad"
1623
1624#: base/main.cpp:540
1625msgid "Error running game:"
1626msgstr "Fel under körning av spel:"
1627
1628#: base/main.cpp:587
1629msgid "Could not find any engine capable of running the selected game"
1630msgstr "Kunde inte hitta en motor kapabel till att köra det valda spelet"
1631
1632#: common/error.cpp:38
1633msgid "No error"
1634msgstr "Inget fel"
1635
1636#: common/error.cpp:40
1637msgid "Game data not found"
1638msgstr "Kunde inte hitta speldata"
1639
1640#: common/error.cpp:42
1641msgid "Game id not supported"
1642msgstr "Spel-ID stöds inte"
1643
1644#: common/error.cpp:44
1645msgid "Unsupported color mode"
1646msgstr "Ej stött färgläge"
1647
1648#: common/error.cpp:47
1649msgid "Read permission denied"
1650msgstr "Lästillbehörighet nekad"
1651
1652#: common/error.cpp:49
1653msgid "Write permission denied"
1654msgstr "Skrivtillbehörighet nekad"
1655
1656#: common/error.cpp:52
1657msgid "Path does not exist"
1658msgstr "Sökvägen existerar inte"
1659
1660#: common/error.cpp:54
1661msgid "Path not a directory"
1662msgstr "Sökvägen är inte en katalog"
1663
1664#: common/error.cpp:56
1665msgid "Path not a file"
1666msgstr "Sökvägen är inte en fil"
1667
1668#: common/error.cpp:59
1669msgid "Cannot create file"
1670msgstr "Kan inte skapa fil"
1671
1672#: common/error.cpp:61
1673msgid "Reading data failed"
1674msgstr "Inläsning misslyckades"
1675
1676#: common/error.cpp:63
1677msgid "Writing data failed"
1678msgstr "Skriva data misslyckades"
1679
1680#: common/error.cpp:66
1681msgid "Could not find suitable engine plugin"
1682msgstr "Kunde inte hitta lämpligt motortillägg"
1683
1684#: common/error.cpp:68
1685msgid "Engine plugin does not support save states"
1686msgstr "Motortillägget stöder inte spardata"
1687
1688#: common/error.cpp:71
1689msgid "User canceled"
1690msgstr "Avbrutit av användaren"
1691
1692#: common/error.cpp:75
1693msgid "Unknown error"
1694msgstr "Okänt fel"
1695
1696#. I18N: Hercules is graphics card name
1697#: common/rendermode.cpp:35
1698msgid "Hercules Green"
1699msgstr "Herkules grön"
1700
1701#: common/rendermode.cpp:36
1702msgid "Hercules Amber"
1703msgstr "Herkules bärnsten"
1704
1705#: common/rendermode.cpp:42
1706msgid "PC-9821 (256 Colors)"
1707msgstr "PC-9821 (256 färger)"
1708
1709#: common/rendermode.cpp:43
1710msgid "PC-9801 (16 Colors)"
1711msgstr "PC-9801 (16 färger)"
1712
1713#: common/rendermode.cpp:73
1714msgctxt "lowres"
1715msgid "Hercules Green"
1716msgstr "Herkules grön"
1717
1718#: common/rendermode.cpp:74
1719msgctxt "lowres"
1720msgid "Hercules Amber"
1721msgstr "Herkules bärnsten"
1722
1723#: common/updates.cpp:58
1724msgid "Daily"
1725msgstr "Dagligen"
1726
1727#: common/updates.cpp:60
1728msgid "Weekly"
1729msgstr "Varje vecka"
1730
1731#: common/updates.cpp:62
1732msgid "Monthly"
1733msgstr "Varje månad"
1734
1735#: common/updates.cpp:64
1736msgid "<Bad value>"
1737msgstr "<Dåligt värde>"
1738
1739#: engines/advancedDetector.cpp:334
1740#, c-format
1741msgid "The game in '%s' seems to be unknown."
1742msgstr "Spelet i '%s' verkar vara okänt."
1743
1744#: engines/advancedDetector.cpp:335
1745msgid "Please, report the following data to the ScummVM team along with name"
1746msgstr ""
1747"Var god rapportera följande data till ScummVM-teamet tillsammans med namnet"
1748
1749#: engines/advancedDetector.cpp:337
1750msgid "of the game you tried to add and its version/language/etc.:"
1751msgstr "på spelet du försökte lägga till och dess version/språk/etc.:"
1752
1753#: engines/dialogs.cpp:85
1754msgid "~R~esume"
1755msgstr "~F~ortsätt"
1756
1757#: engines/dialogs.cpp:87 engines/mohawk/dialogs.cpp:96
1758msgid "~L~oad"
1759msgstr "~L~adda"
1760
1761#: engines/dialogs.cpp:91 engines/mohawk/dialogs.cpp:97
1762msgid "~S~ave"
1763msgstr "~S~para"
1764
1765#: engines/dialogs.cpp:95
1766msgid "~O~ptions"
1767msgstr "~I~nställningar"
1768
1769#: engines/dialogs.cpp:100
1770msgid "~H~elp"
1771msgstr "~H~jälp"
1772
1773#: engines/dialogs.cpp:102
1774msgid "~A~bout"
1775msgstr "O~m~..."
1776
1777#: engines/dialogs.cpp:105 engines/dialogs.cpp:181
1778msgid "~R~eturn to Launcher"
1779msgstr "Åte~r~vänd till launcher"
1780
1781#: engines/dialogs.cpp:107 engines/dialogs.cpp:183
1782msgctxt "lowres"
1783msgid "~R~eturn to Launcher"
1784msgstr "Åte~r~vänd till launcher"
1785
1786#: engines/dialogs.cpp:116 engines/agi/saveload.cpp:761
1787#: engines/avalanche/parser.cpp:1900 engines/cge/events.cpp:72
1788#: engines/cge2/events.cpp:65 engines/cruise/menu.cpp:212
1789#: engines/drascula/saveload.cpp:364 engines/dreamweb/saveload.cpp:262
1790#: engines/hugo/file.cpp:298 engines/mohawk/dialogs.cpp:104
1791#: engines/neverhood/menumodule.cpp:880 engines/pegasus/pegasus.cpp:377
1792#: engines/sci/engine/kfile.cpp:887 engines/sci/engine/kfile.cpp:1163
1793#: engines/sherlock/scalpel/scalpel.cpp:1250
1794#: engines/sherlock/tattoo/widget_files.cpp:75 engines/toltecs/menu.cpp:291
1795#: engines/toon/toon.cpp:3340 engines/tsage/scenes.cpp:599
1796msgid "Save game:"
1797msgstr "Spara spelet:"
1798
1799#: engines/dialogs.cpp:116 backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:44
1800#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:43
1801#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:267
1802#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:45
1803#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:231
1804#: engines/agi/saveload.cpp:761 engines/avalanche/parser.cpp:1900
1805#: engines/cge/events.cpp:72 engines/cge2/events.cpp:65
1806#: engines/cruise/menu.cpp:212 engines/drascula/saveload.cpp:364
1807#: engines/dreamweb/saveload.cpp:262 engines/hugo/file.cpp:298
1808#: engines/mohawk/dialogs.cpp:104 engines/neverhood/menumodule.cpp:880
1809#: engines/parallaction/saveload.cpp:209 engines/pegasus/pegasus.cpp:377
1810#: engines/sci/engine/kfile.cpp:887 engines/sci/engine/kfile.cpp:1163
1811#: engines/scumm/dialogs.cpp:184 engines/sherlock/scalpel/scalpel.cpp:1250
1812#: engines/sherlock/tattoo/widget_files.cpp:75 engines/toltecs/menu.cpp:291
1813#: engines/toon/toon.cpp:3340 engines/tsage/scenes.cpp:599
1814msgid "Save"
1815msgstr "Spara"
1816
1817#: engines/dialogs.cpp:145
1818msgid ""
1819"Sorry, this engine does not currently provide in-game help. Please consult "
1820"the README for basic information, and for instructions on how to obtain "
1821"further assistance."
1822msgstr ""
1823"Tyvärr stöder för tillfället inte den här motorn hjälp-funktionen. Var god "
1824"hänvisa till README-filen för information och instruktioner för att få "
1825"ytterligare assistens."
1826
1827#: engines/dialogs.cpp:234 engines/pegasus/pegasus.cpp:393
1828#, c-format
1829msgid ""
1830"Gamestate save failed (%s)! Please consult the README for basic information, "
1831"and for instructions on how to obtain further assistance."
1832msgstr ""
1833"Kunde inte spara data (%s)! Var god läs README-filen för grundläggande "
1834"information och instruktioner för hur du kan få mer hjälp."
1835
1836#: engines/dialogs.cpp:307 engines/mohawk/dialogs.cpp:100
1837#: engines/tsage/dialogs.cpp:112
1838msgid "~O~K"
1839msgstr "~O~K"
1840
1841#: engines/dialogs.cpp:308 engines/mohawk/dialogs.cpp:101
1842#: engines/tsage/dialogs.cpp:113
1843msgid "~C~ancel"
1844msgstr "A~v~bryt"
1845
1846#: engines/dialogs.cpp:311
1847msgid "~K~eys"
1848msgstr "~T~angenter"
1849
1850#: engines/engine.cpp:342
1851msgid "Could not initialize color format."
1852msgstr "Kunde inte initialisera färgformat."
1853
1854#: engines/engine.cpp:350
1855msgid "Could not switch to video mode: '"
1856msgstr "Kunde inte byta till videoläget: '"
1857
1858#: engines/engine.cpp:359
1859msgid "Could not apply aspect ratio setting."
1860msgstr "Kunde inte ändra inställningen för bildförhållanden."
1861
1862#: engines/engine.cpp:364
1863msgid "Could not apply fullscreen setting."
1864msgstr "Kunde inte applicera fullskärmsinställning."
1865
1866#: engines/engine.cpp:464
1867msgid ""
1868"You appear to be playing this game directly\n"
1869"from the CD. This is known to cause problems,\n"
1870"and it is therefore recommended that you copy\n"
1871"the data files to your hard disk instead.\n"
1872"See the README file for details."
1873msgstr ""
1874"Det verkar som att du spelar det här spelet direkt\n"
1875"från CD:n. Detta har en tendens att orsaka problem.\n"
1876"Det är därför rekommenderat att du kopierar\n"
1877"datafilerna till din hårddisk istället.\n"
1878"Se README-filen för detaljer."
1879
1880#: engines/engine.cpp:475
1881msgid ""
1882"This game has audio tracks in its disk. These\n"
1883"tracks need to be ripped from the disk using\n"
1884"an appropriate CD audio extracting tool in\n"
1885"order to listen to the game's music.\n"
1886"See the README file for details."
1887msgstr ""
1888"Det här spelet har ljudspår på sin skiva. Dessa\n"
1889"spår måste rippas från skivan med hjälp av\n"
1890"ett lämpligt program för extraktion av CD-ljud\n"
1891"för att kunna lyssna på spelets musik.\n"
1892"Se README-filen för detaljer."
1893
1894#: engines/engine.cpp:533
1895#, c-format
1896msgid ""
1897"Gamestate load failed (%s)! Please consult the README for basic information, "
1898"and for instructions on how to obtain further assistance."
1899msgstr ""
1900"Kunde inte ladda spardata (%s)! Hänvisa till README-filen för grundläggande "
1901"information och instruktioner för ytterligare assistans."
1902
1903#: engines/engine.cpp:546
1904msgid ""
1905"WARNING: The game you are about to start is not yet fully supported by "
1906"ScummVM. As such, it is likely to be unstable, and any saved game you make "
1907"might not work in future versions of ScummVM."
1908msgstr ""
1909"VARNING: Spelet du är på väg att starta stöds inte ännu till fullo av "
1910"ScummVM. Därför är det troligtvis instabilt och om du skapar spardata kan de "
1911"möjligtvis vara inkompatibla med framtida versioner av ScummVM."
1912
1913#: engines/engine.cpp:549
1914msgid "Start anyway"
1915msgstr "Starta ändå"
1916
1917#: audio/adlib.cpp:2290
1918msgid "AdLib Emulator"
1919msgstr "AdLib-emulator"
1920
1921#: audio/fmopl.cpp:62
1922msgid "MAME OPL emulator"
1923msgstr "MAME OPL-emulator"
1924
1925#: audio/fmopl.cpp:64
1926msgid "DOSBox OPL emulator"
1927msgstr "DOSBox OPL-emulator"
1928
1929#: audio/fmopl.cpp:67
1930msgid "ALSA Direct FM"
1931msgstr "ALSA Direct FM"
1932
1933#: audio/mididrv.cpp:209
1934#, c-format
1935msgid ""
1936"The selected audio device '%s' was not found (e.g. might be turned off or "
1937"disconnected)."
1938msgstr ""
1939"Den valda ljudenheten '%s' kunde inte hittas (möjligtvis avstängd eller "
1940"frånkopplad)."
1941
1942#: audio/mididrv.cpp:209 audio/mididrv.cpp:221 audio/mididrv.cpp:257
1943#: audio/mididrv.cpp:272
1944msgid "Attempting to fall back to the next available device..."
1945msgstr "Försöker använda nästa tillgängliga ljudenhet..."
1946
1947#: audio/mididrv.cpp:221
1948#, c-format
1949msgid ""
1950"The selected audio device '%s' cannot be used. See log file for more "
1951"information."
1952msgstr ""
1953"Den valda ljudenheten '%s' kan inte användas. Se loggfilen för mer "
1954"information."
1955
1956#: audio/mididrv.cpp:257
1957#, c-format
1958msgid ""
1959"The preferred audio device '%s' was not found (e.g. might be turned off or "
1960"disconnected)."
1961msgstr ""
1962"Den föredragna ljudenheten '%s' kunde inte hittas (möjligtvis avstängd eller "
1963"frånkopplad)."
1964
1965#: audio/mididrv.cpp:272
1966#, c-format
1967msgid ""
1968"The preferred audio device '%s' cannot be used. See log file for more "
1969"information."
1970msgstr ""
1971"Den föredragna ljudenheten '%s' kan inte användas. Se loggfilen för mer "
1972"information."
1973
1974#: audio/mods/paula.cpp:196
1975msgid "Amiga Audio Emulator"
1976msgstr "Amiga ljudemulator"
1977
1978#: audio/null.h:44
1979msgid "No music"
1980msgstr "Ingen musik"
1981
1982#: audio/softsynth/appleiigs.cpp:33
1983msgid "Apple II GS Emulator (NOT IMPLEMENTED)"
1984msgstr "Apple II GS-emulator (INTE IMPLEMENTERAD)"
1985
1986#: audio/softsynth/cms.cpp:350
1987msgid "Creative Music System Emulator"
1988msgstr "Creative Music System-emulator"
1989
1990#: audio/softsynth/fmtowns_pc98/towns_pc98_plugins.cpp:33
1991msgid "FM-Towns Audio"
1992msgstr "FM Towns-ljud"
1993
1994#: audio/softsynth/fmtowns_pc98/towns_pc98_plugins.cpp:58
1995msgid "PC-98 Audio"
1996msgstr "PC-98 ljud"
1997
1998#: audio/softsynth/mt32.cpp:196
1999msgid "Initializing MT-32 Emulator"
2000msgstr "Initialiserar MT-32 emulator"
2001
2002#: audio/softsynth/mt32.cpp:434
2003msgid "MT-32 Emulator"
2004msgstr "MT-32 emulator"
2005
2006#: audio/softsynth/pcspk.cpp:139
2007msgid "PC Speaker Emulator"
2008msgstr "PC Speaker-emulator"
2009
2010#: audio/softsynth/pcspk.cpp:158
2011msgid "IBM PCjr Emulator"
2012msgstr "IBM PCjr-emulator"
2013
2014#: audio/softsynth/sid.cpp:1430
2015msgid "C64 Audio Emulator"
2016msgstr "C64 ljudemulator"
2017
2018#: backends/cloud/storage.cpp:210
2019msgid "Saved games sync complete."
2020msgstr "Synkningen av sparade speldata är färdig."
2021
2022#: backends/cloud/storage.cpp:221
2023msgid "Saved games sync was cancelled."
2024msgstr "Synkningen av sparade speldata avbröts."
2025
2026#: backends/cloud/storage.cpp:223
2027msgid ""
2028"Saved games sync failed.\n"
2029"Check your Internet connection."
2030msgstr ""
2031"Synkningen av sparade speldata misslyckades. Kontrollera din "
2032"internetanslutning."
2033
2034#: backends/cloud/storage.cpp:327
2035#, c-format
2036msgid ""
2037"Download complete.\n"
2038"Failed to download %u files."
2039msgstr "Nedladdningen är färdig. Kunde inte ladda ner %u filer."
2040
2041#: backends/cloud/storage.cpp:329
2042msgid "Download complete."
2043msgstr "Nedladdning färdig!"
2044
2045#: backends/cloud/storage.cpp:339
2046msgid "Download failed."
2047msgstr "Nedladdningen misslyckades."
2048
2049#: backends/events/default/default-events.cpp:196
2050msgid "Do you really want to return to the Launcher?"
2051msgstr "Vill du verkligen återgå till launchern?"
2052
2053#: backends/events/default/default-events.cpp:196
2054msgid "Launcher"
2055msgstr "Launcher"
2056
2057#: backends/events/default/default-events.cpp:218
2058msgid "Do you really want to quit?"
2059msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
2060
2061#: backends/events/default/default-events.cpp:218
2062#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:52
2063#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:44
2064#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:52
2065#: engines/scumm/dialogs.cpp:188 engines/scumm/help.cpp:83
2066#: engines/scumm/help.cpp:85
2067msgid "Quit"
2068msgstr "Avsluta"
2069
2070#: backends/events/gph/gph-events.cpp:385
2071#: backends/events/gph/gph-events.cpp:428
2072#: backends/events/openpandora/op-events.cpp:168
2073msgid "Touchscreen 'Tap Mode' - Left Click"
2074msgstr "Touchscreen \"Tap-läge\" - Vänsterklick"
2075
2076#: backends/events/gph/gph-events.cpp:387
2077#: backends/events/gph/gph-events.cpp:430
2078#: backends/events/openpandora/op-events.cpp:170
2079msgid "Touchscreen 'Tap Mode' - Right Click"
2080msgstr "Touchscren \"Tap-läge\" - Högerklick"
2081
2082#: backends/events/gph/gph-events.cpp:389
2083#: backends/events/gph/gph-events.cpp:432
2084#: backends/events/openpandora/op-events.cpp:172
2085msgid "Touchscreen 'Tap Mode' - Hover (No Click)"
2086msgstr "Touchscreen \"Tap-läge\" - Hover (utan klick)"
2087
2088#: backends/events/gph/gph-events.cpp:409
2089msgid "Maximum Volume"
2090msgstr "Max. volym"
2091
2092#: backends/events/gph/gph-events.cpp:411
2093msgid "Increasing Volume"
2094msgstr "Höja volymen"
2095
2096#: backends/events/gph/gph-events.cpp:417
2097msgid "Minimal Volume"
2098msgstr "Min. volym"
2099
2100#: backends/events/gph/gph-events.cpp:419
2101msgid "Decreasing Volume"
2102msgstr "Sänka volymen"
2103
2104#: backends/events/maemosdl/maemosdl-events.cpp:180
2105msgid "Clicking Enabled"
2106msgstr "Klickning aktiverad"
2107
2108#: backends/events/maemosdl/maemosdl-events.cpp:180
2109msgid "Clicking Disabled"
2110msgstr "Klickning deaktiverad"
2111
2112#: backends/events/openpandora/op-events.cpp:174
2113msgid "Touchscreen 'Tap Mode' - Hover (DPad Clicks)"
2114msgstr "Touchscreen 'Tap-läge' - Hover (DPad klick)"
2115
2116#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:186
2117msgid "Do you want to quit ?"
2118msgstr "Vill du avsluta?"
2119
2120#. I18N: Trackpad mode toggle status.
2121#: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:308
2122msgid "Trackpad mode is now"
2123msgstr "Trackpad-läge "
2124
2125#. I18N: Trackpad mode on or off.
2126#. I18N: Auto-drag on or off.
2127#: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:311
2128#: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:338
2129msgid "ON"
2130msgstr "PÅ"
2131
2132#: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:311
2133#: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:338
2134msgid "OFF"
2135msgstr "AV"
2136
2137#: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:315
2138msgid "Swipe two fingers to the right to toggle."
2139msgstr "Svep åt höger med två fingrar för att byta läge."
2140
2141#. I18N: Auto-drag toggle status.
2142#: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:335
2143msgid "Auto-drag mode is now"
2144msgstr "Automatiskt dragläge "
2145
2146#: backends/events/webossdl/webossdl-events.cpp:342
2147msgid "Swipe three fingers to the right to toggle."
2148msgstr "Svep åt höger med tre fingrar för att byta läge."
2149
2150#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:128
2151msgid "OpenGL"
2152msgstr "OpenGL"
2153
2154#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:129
2155msgid "OpenGL (No filtering)"
2156msgstr "OpenGL (ingen filtrering)"
2157
2158#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:47
2159#: backends/graphics/wincesdl/wincesdl-graphics.cpp:88
2160#: backends/graphics/wincesdl/wincesdl-graphics.cpp:95
2161msgid "Normal (no scaling)"
2162msgstr "Normalt (ingen skalning)"
2163
2164#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:66
2165msgctxt "lowres"
2166msgid "Normal (no scaling)"
2167msgstr "Normalt (ingen skalning)"
2168
2169#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2290
2170msgid "Enabled aspect ratio correction"
2171msgstr "Korrektion av bildförhållande på"
2172
2173#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2296
2174msgid "Disabled aspect ratio correction"
2175msgstr "Korrektion av bildförhållande av"
2176
2177#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2350
2178msgid "Active graphics filter:"
2179msgstr "Aktivt grafikfilter:"
2180
2181#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2391
2182msgid "Windowed mode"
2183msgstr "Fönsterläge"
2184
2185#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:48
2186msgid "Keymap:"
2187msgstr "Tangenter:"
2188
2189#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:67
2190msgid " (Effective)"
2191msgstr "(Effektiv)"
2192
2193#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:107
2194msgid " (Active)"
2195msgstr "(Aktiv)"
2196
2197#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:107
2198msgid " (Blocked)"
2199msgstr "(Blockerad)"
2200
2201#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:120
2202msgid " (Global)"
2203msgstr "(Global)"
2204
2205#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:128
2206msgid " (Game)"
2207msgstr "(Spel)"
2208
2209#: backends/midi/windows.cpp:165
2210msgid "Windows MIDI"
2211msgstr "Windows MIDI"
2212
2213#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:56
2214#: engines/scumm/dialogs.cpp:287
2215msgid "~C~lose"
2216msgstr "~S~täng"
2217
2218#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:57
2219msgid "ScummVM Main Menu"
2220msgstr "ScummVM huvudmeny"
2221
2222#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:63
2223msgid "~L~eft handed mode"
2224msgstr "~V~änsterhänt läge"
2225
2226#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:64
2227msgid "~I~ndy fight controls"
2228msgstr "~I~ndy slagsmålskontroller"
2229
2230#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:65
2231msgid "Show mouse cursor"
2232msgstr "Visa muspekare"
2233
2234#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:66
2235msgid "Snap to edges"
2236msgstr "Lägg till kant"
2237
2238#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:68
2239msgid "Touch X Offset"
2240msgstr "Gå till X-position"
2241
2242#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:75
2243msgid "Touch Y Offset"
2244msgstr "Gå till Y-position"
2245
2246#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:87
2247msgid "Use laptop trackpad-style cursor control"
2248msgstr "Använd bärbar trackpad-stil för pekarkontroll"
2249
2250#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:88
2251msgid "Tap for left click, double tap right click"
2252msgstr "Tappa för vänsterklick, dubbel-tappa för högerklick"
2253
2254#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:90
2255msgid "Sensitivity"
2256msgstr "Känslighet"
2257
2258#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:99
2259msgid "Initial top screen scale:"
2260msgstr "Standardskala för övre skärm:"
2261
2262#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:105
2263msgid "Main screen scaling:"
2264msgstr "Skalning huvudskärm:"
2265
2266#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:107
2267msgid "Hardware scale (fast, but low quality)"
2268msgstr "Hårdvaruskalning (snabbt, men låg kvalitet)"
2269
2270#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:108
2271msgid "Software scale (good quality, but slower)"
2272msgstr "Mjukvaruskalning (bra kvalitet, men långsamt)"
2273
2274#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:109
2275msgid "Unscaled (you must scroll left and right)"
2276msgstr "Oskalat (du måste bläddra till vänster och höger)"
2277
2278#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:111
2279msgid "Brightness:"
2280msgstr "Ljusstyrka:"
2281
2282#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:121
2283msgid "High quality audio (slower) (reboot)"
2284msgstr "Hög ljudkvalitet (långsammare) (omstart)"
2285
2286#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:122
2287msgid "Disable power off"
2288msgstr "Inaktivera strömsparning"
2289
2290#: backends/platform/ios7/ios7_osys_events.cpp:309
2291#: backends/platform/ios7/ios7_osys_events.cpp:519
2292#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:300
2293msgid "Mouse-click-and-drag mode enabled."
2294msgstr "Dra-och-släpp-läge med mus aktiverat."
2295
2296#: backends/platform/ios7/ios7_osys_events.cpp:311
2297#: backends/platform/ios7/ios7_osys_events.cpp:521
2298#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:302
2299msgid "Mouse-click-and-drag mode disabled."
2300msgstr "Dra-och-släpp-läge med mus deaktiverat."
2301
2302#: backends/platform/ios7/ios7_osys_events.cpp:322
2303#: backends/platform/ios7/ios7_osys_events.cpp:540
2304#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:313
2305msgid "Touchpad mode enabled."
2306msgstr "Touchpad-läge aktiverat."
2307
2308#: backends/platform/ios7/ios7_osys_events.cpp:324
2309#: backends/platform/ios7/ios7_osys_events.cpp:542
2310#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:315
2311msgid "Touchpad mode disabled."
2312msgstr "Touchpad-läge inaktiverat."
2313
2314#: backends/platform/maemo/maemo.cpp:208
2315msgid "Click Mode"
2316msgstr "Klickläge"
2317
2318#: backends/platform/maemo/maemo.cpp:214
2319#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:42
2320#: backends/platform/tizen/form.cpp:275
2321#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:60
2322#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:43
2323msgid "Left Click"
2324msgstr "Vänsterklick"
2325
2326#: backends/platform/maemo/maemo.cpp:217
2327msgid "Middle Click"
2328msgstr "Mittenklick"
2329
2330#: backends/platform/maemo/maemo.cpp:220
2331#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:43
2332#: backends/platform/tizen/form.cpp:267
2333#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:44
2334msgid "Right Click"
2335msgstr "Högerklick"
2336
2337#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:88
2338msgid "Hide ScummVM"
2339msgstr "Göm ScummVM"
2340
2341#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:93
2342msgid "Hide Others"
2343msgstr "Göm övriga"
2344
2345#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:98
2346msgid "Show All"
2347msgstr "Visa alla"
2348
2349#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:120
2350#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:131
2351msgid "Window"
2352msgstr "Fönster"
2353
2354#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:125
2355msgid "Minimize"
2356msgstr "Minimera"
2357
2358#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:38
2359#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:39
2360msgid "Up"
2361msgstr "Upp"
2362
2363#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:39
2364#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:40
2365msgid "Down"
2366msgstr "Ned"
2367
2368#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:40
2369#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:41
2370msgid "Left"
2371msgstr "Vänster"
2372
2373#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:41
2374#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:42
2375msgid "Right"
2376msgstr "Höger"
2377
2378#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:46
2379#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:47
2380msgid "Zone"
2381msgstr "Zon"
2382
2383#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:47
2384#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:54
2385#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:48
2386msgid "Multi Function"
2387msgstr "Multifunktion"
2388
2389#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:48
2390msgid "Swap character"
2391msgstr "Byt karaktär"
2392
2393#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:49
2394msgid "Skip text"
2395msgstr "Skippa text"
2396
2397#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:51
2398msgid "Fast mode"
2399msgstr "Snabbläge"
2400
2401#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:53
2402msgid "Debugger"
2403msgstr "Debug-konsol"
2404
2405#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:54
2406msgid "Global menu"
2407msgstr "Global meny"
2408
2409#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:55
2410msgid "Virtual keyboard"
2411msgstr "Virtuellt tangentbord"
2412
2413#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:56
2414msgid "Key mapper"
2415msgstr "Tangentinst."
2416
2417#: backends/platform/tizen/form.cpp:263
2418msgid "Right Click Once"
2419msgstr "Ett högerklick"
2420
2421#: backends/platform/tizen/form.cpp:271
2422msgid "Move Only"
2423msgstr "Endast rörelse"
2424
2425#: backends/platform/tizen/form.cpp:294
2426msgid "Escape Key"
2427msgstr "Escape-tangenten"
2428
2429#: backends/platform/tizen/form.cpp:299
2430msgid "Game Menu"
2431msgstr "Spelmeny"
2432
2433#: backends/platform/tizen/form.cpp:304
2434msgid "Show Keypad"
2435msgstr "Visa tangentbord"
2436
2437#: backends/platform/tizen/form.cpp:309
2438msgid "Control Mouse"
2439msgstr "Kontrollera musen"
2440
2441#: backends/platform/tizen/fs.cpp:259
2442msgid "[ Data ]"
2443msgstr "[ Data ]"
2444
2445#: backends/platform/tizen/fs.cpp:263
2446msgid "[ Resources ]"
2447msgstr "[ Resurser ]"
2448
2449#: backends/platform/tizen/fs.cpp:267
2450msgid "[ SDCard ]"
2451msgstr "[ SD-kort ]"
2452
2453#: backends/platform/tizen/fs.cpp:271
2454msgid "[ Media ]"
2455msgstr "[ Media ]"
2456
2457#: backends/platform/tizen/fs.cpp:275
2458msgid "[ Shared ]"
2459msgstr "[ Delad ]"
2460
2461#: backends/platform/wii/options.cpp:51
2462msgid "Video"
2463msgstr "Video"
2464
2465#: backends/platform/wii/options.cpp:54
2466msgid "Current video mode:"
2467msgstr "Aktivt videoläge:"
2468
2469#: backends/platform/wii/options.cpp:56
2470msgid "Double-strike"
2471msgstr "Ej sammanflätad"
2472
2473#: backends/platform/wii/options.cpp:60
2474msgid "Horizontal underscan:"
2475msgstr "Vågrät underskanning:"
2476
2477#: backends/platform/wii/options.cpp:66
2478msgid "Vertical underscan:"
2479msgstr "Lodrät underskanning:"
2480
2481#: backends/platform/wii/options.cpp:71
2482msgid "Input"
2483msgstr "Ingång"
2484
2485#: backends/platform/wii/options.cpp:74
2486msgid "GC Pad sensitivity:"
2487msgstr "GC Pad känslighet:"
2488
2489#: backends/platform/wii/options.cpp:80
2490msgid "GC Pad acceleration:"
2491msgstr "GC Pad acceleration:"
2492
2493#: backends/platform/wii/options.cpp:86
2494msgid "DVD"
2495msgstr "DVD"
2496
2497#: backends/platform/wii/options.cpp:89 backends/platform/wii/options.cpp:101
2498msgid "Status:"
2499msgstr "Status:"
2500
2501#: backends/platform/wii/options.cpp:90 backends/platform/wii/options.cpp:102
2502msgid "Unknown"
2503msgstr "Okänd"
2504
2505#: backends/platform/wii/options.cpp:93
2506msgid "Mount DVD"
2507msgstr "Montera DVD"
2508
2509#: backends/platform/wii/options.cpp:94
2510msgid "Unmount DVD"
2511msgstr "Mata ut DVD"
2512
2513#: backends/platform/wii/options.cpp:98
2514msgid "SMB"
2515msgstr "SMB"
2516
2517#: backends/platform/wii/options.cpp:106
2518msgid "Server:"
2519msgstr "Server:"
2520
2521#: backends/platform/wii/options.cpp:110
2522msgid "Share:"
2523msgstr "Delad:"
2524
2525#: backends/platform/wii/options.cpp:118
2526msgid "Password:"
2527msgstr "Lösenord:"
2528
2529#: backends/platform/wii/options.cpp:121
2530msgid "Init network"
2531msgstr "Init. nätverk"
2532
2533#: backends/platform/wii/options.cpp:123
2534msgid "Mount SMB"
2535msgstr "Montera SMB"
2536
2537#: backends/platform/wii/options.cpp:124
2538msgid "Unmount SMB"
2539msgstr "Mata ut SMB"
2540
2541#: backends/platform/wii/options.cpp:143
2542msgid "DVD Mounted successfully"
2543msgstr "Montering av DVD lyckades"
2544
2545#: backends/platform/wii/options.cpp:146
2546msgid "Error while mounting the DVD"
2547msgstr "Fel vid montering av DVD"
2548
2549#: backends/platform/wii/options.cpp:148
2550msgid "DVD not mounted"
2551msgstr "DVD ej monterad"
2552
2553#: backends/platform/wii/options.cpp:161
2554msgid "Network up, share mounted"
2555msgstr "Nätverk aktivt, delade kataloger monterade"
2556
2557#: backends/platform/wii/options.cpp:163
2558msgid "Network up"
2559msgstr "Nätverk aktivt"
2560
2561#: backends/platform/wii/options.cpp:166
2562msgid ", error while mounting the share"
2563msgstr ", fel under montering av delade kataloger"
2564
2565#: backends/platform/wii/options.cpp:168
2566msgid ", share not mounted"
2567msgstr ", delade kataloger ej monterade"
2568
2569#: backends/platform/wii/options.cpp:174
2570msgid "Network down"
2571msgstr "Nätverk inaktivt"
2572
2573#: backends/platform/wii/options.cpp:178
2574msgid "Initializing network"
2575msgstr "Initialiserar nätverk"
2576
2577#: backends/platform/wii/options.cpp:182
2578msgid "Timeout while initializing network"
2579msgstr "Timeout under initialisering av nätverk"
2580
2581#: backends/platform/wii/options.cpp:186
2582#, c-format
2583msgid "Network not initialized (%d)"
2584msgstr "Nätverk ej initialiserat (%d)"
2585
2586#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:46
2587msgid "Hide Toolbar"
2588msgstr "Göm verktygsrad"
2589
2590#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:47
2591msgid "Show Keyboard"
2592msgstr "Visa tangentbord"
2593
2594#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:48
2595msgid "Sound on/off"
2596msgstr "Ljud av/på"
2597
2598#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:49
2599msgid "Right click"
2600msgstr "Högerklick"
2601
2602#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:50
2603msgid "Show/Hide Cursor"
2604msgstr "Göm/visa pekare"
2605
2606#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:51
2607msgid "Free look"
2608msgstr "Frititt"
2609
2610#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:52
2611msgid "Zoom up"
2612msgstr "Zooma upp"
2613
2614#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:53
2615msgid "Zoom down"
2616msgstr "Zooma ned"
2617
2618#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:55
2619#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:49
2620msgid "Bind Keys"
2621msgstr "Förbind tangenter"
2622
2623#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:56
2624msgid "Cursor Up"
2625msgstr "Pekare upp"
2626
2627#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:57
2628msgid "Cursor Down"
2629msgstr "Pekare ned"
2630
2631#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:58
2632msgid "Cursor Left"
2633msgstr "Pekare vänster"
2634
2635#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:59
2636msgid "Cursor Right"
2637msgstr "Pekare höger"
2638
2639#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:267
2640#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:231
2641msgid "Do you want to load or save the game?"
2642msgstr "Vill du ladda eller spara spelet?"
2643
2644#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:326
2645#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
2646msgid " Are you sure you want to quit ? "
2647msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
2648
2649#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:50
2650msgid "Keyboard"
2651msgstr "Tangentbord"
2652
2653#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:51
2654msgid "Rotate"
2655msgstr "Rotera"
2656
2657#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:56
2658msgid "Using SDL driver "
2659msgstr "Använd SDL-driver"
2660
2661#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:60
2662msgid "Display "
2663msgstr "Skärm"
2664
2665#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
2666msgid "Do you want to perform an automatic scan ?"
2667msgstr "Vill du utföra en automatisk scan?"
2668
2669#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:516
2670msgid "Map right click action"
2671msgstr "Ställ in högerklick"
2672
2673#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:520
2674msgid "You must map a key to the 'Right Click' action to play this game"
2675msgstr ""
2676"Du måste välja en tangent för \"Högerklick\" för att spela det här spelet"
2677
2678#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:529
2679msgid "Map hide toolbar action"
2680msgstr "Ställ in göm verktygsrad"
2681
2682#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:533
2683msgid "You must map a key to the 'Hide toolbar' action to play this game"
2684msgstr ""
2685"Du måste välja en tangent för \"Göm verktygsrad\" för att spela det här "
2686"spelet"
2687
2688#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:542
2689msgid "Map Zoom Up action (optional)"
2690msgstr "Ställ in Zooma up (valfritt)"
2691
2692#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:545
2693msgid "Map Zoom Down action (optional)"
2694msgstr "Ställ in Zooma ned (valfritt)"
2695
2696#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:553
2697msgid ""
2698"Don't forget to map a key to 'Hide Toolbar' action to see the whole inventory"
2699msgstr ""
2700"Glöm inte att välja en tangent för \"Göm verktygsrad\" för att se hela "
2701"inventariet"
2702
2703#: backends/updates/macosx/macosx-updates.mm:79
2704msgid "Check for Updates..."
2705msgstr "Sök efter uppdateringar..."
2706
2707#: engines/adl/detection.cpp:45 engines/adl/detection.cpp:55
2708msgid "Color mode"
2709msgstr "Färgläge"
2710
2711#: engines/adl/detection.cpp:46 engines/adl/detection.cpp:56
2712msgid "Use color graphics"
2713msgstr "Använd färggrafik"
2714
2715#: engines/adl/detection.cpp:65
2716msgid "Scanlines"
2717msgstr "Avsökningslinjer"
2718
2719#: engines/adl/detection.cpp:66
2720msgid "Show scanlines"
2721msgstr "Visa avsökningslinjer"
2722
2723#: engines/agi/detection.cpp:147 engines/cine/detection.cpp:70
2724#: engines/drascula/detection.cpp:302 engines/dreamweb/detection.cpp:48
2725#: engines/neverhood/detection.cpp:177 engines/sci/detection.cpp:430
2726#: engines/toltecs/detection.cpp:200 engines/zvision/detection_tables.h:51
2727msgid "Use original save/load screens"
2728msgstr "Använd originalskärmar för spara/ladda"
2729
2730#: engines/agi/detection.cpp:148 engines/cine/detection.cpp:71
2731#: engines/drascula/detection.cpp:303 engines/dreamweb/detection.cpp:49
2732#: engines/neverhood/detection.cpp:178 engines/sci/detection.cpp:431
2733#: engines/toltecs/detection.cpp:201
2734msgid "Use the original save/load screens, instead of the ScummVM ones"
2735msgstr "Använder originalskärmarna för spara/ladda istället för ScummVM:s"
2736
2737#: engines/agi/detection.cpp:157
2738msgid "Use an alternative palette"
2739msgstr "Använd alternativ färgkarta"
2740
2741#: engines/agi/detection.cpp:158
2742msgid ""
2743"Use an alternative palette, common for all Amiga games. This was the old "
2744"behavior"
2745msgstr ""
2746"Använd en alternativ färgkarta typisk för alla Amiga-spel. Det här är det "
2747"mala beteendet"
2748
2749#: engines/agi/detection.cpp:167
2750msgid "Mouse support"
2751msgstr "Musstöd"
2752
2753#: engines/agi/detection.cpp:168
2754msgid ""
2755"Enables mouse support. Allows to use mouse for movement and in game menus."
2756msgstr ""
2757"Aktiverar musstöd. Möjliggör användning av musen för rörelser och i "
2758"spelmenyer."
2759
2760#: engines/agi/detection.cpp:177
2761msgid "Use Hercules hires font"
2762msgstr "Använd högupplöst typsnitt för Hercules"
2763
2764#: engines/agi/detection.cpp:178
2765msgid "Uses Hercules hires font, when font file is available."
2766msgstr ""
2767"Använd högupplöst typsnitt för Herkules när typsnittsfilen är tillgänglig."
2768
2769#: engines/agi/detection.cpp:187
2770msgid "Pause when entering commands"
2771msgstr "Pausa när kommandon anges"
2772
2773#: engines/agi/detection.cpp:188
2774msgid ""
2775"Shows a command prompt window and pauses the game (like in SCI) instead of a "
2776"real-time prompt."
2777msgstr ""
2778"Visar ett fönster med en textruta och pausar spelet (som i SCI-spel) "
2779"istället för inmatning i realtid."
2780
2781#: engines/agi/saveload.cpp:774 engines/avalanche/parser.cpp:1888
2782#: engines/cge/events.cpp:83 engines/cge2/events.cpp:76
2783#: engines/drascula/saveload.cpp:377 engines/dreamweb/saveload.cpp:170
2784#: engines/hugo/file.cpp:400 engines/neverhood/menumodule.cpp:893
2785#: engines/sci/engine/kfile.cpp:1006 engines/sci/engine/kfile.cpp:1235
2786#: engines/sherlock/scalpel/scalpel.cpp:1263
2787#: engines/sherlock/tattoo/widget_files.cpp:94 engines/toltecs/menu.cpp:266
2788#: engines/toon/toon.cpp:3432
2789msgid "Restore game:"
2790msgstr "Återställ spel:"
2791
2792#: engines/agi/saveload.cpp:774 engines/avalanche/parser.cpp:1888
2793#: engines/cge/events.cpp:83 engines/cge2/events.cpp:76
2794#: engines/drascula/saveload.cpp:377 engines/dreamweb/saveload.cpp:170
2795#: engines/hugo/file.cpp:400 engines/neverhood/menumodule.cpp:893
2796#: engines/sci/engine/kfile.cpp:1006 engines/sci/engine/kfile.cpp:1235
2797#: engines/sherlock/scalpel/scalpel.cpp:1263
2798#: engines/sherlock/tattoo/widget_files.cpp:94 engines/toltecs/menu.cpp:266
2799#: engines/toon/toon.cpp:3432
2800msgid "Restore"
2801msgstr "Återställ"
2802
2803#: engines/agos/saveload.cpp:159 engines/scumm/scumm.cpp:2435
2804#, c-format
2805msgid ""
2806"Failed to load game state from file:\n"
2807"\n"
2808"%s"
2809msgstr ""
2810"Kunde inte läsa spardata från filen:\n"
2811"\n"
2812"%s"
2813
2814#: engines/agos/saveload.cpp:194 engines/scumm/scumm.cpp:2428
2815#, c-format
2816msgid ""
2817"Failed to save game state to file:\n"
2818"\n"
2819"%s"
2820msgstr ""
2821"Kunde inte skriva spardata till filen:\n"
2822"\n"
2823"%s"
2824
2825#: engines/agos/saveload.cpp:202 engines/scumm/scumm.cpp:2446
2826#, c-format
2827msgid ""
2828"Successfully saved game state in file:\n"
2829"\n"
2830"%s"
2831msgstr ""
2832"Sparade framgångsrikt spardata i filen:\n"
2833"\n"
2834"%s"
2835
2836#: engines/agos/animation.cpp:558
2837#, c-format
2838msgid "Cutscene file '%s' not found!"
2839msgstr "Filmscensfilen '%s' hittades ej!"
2840
2841#: engines/cge/detection.cpp:105 engines/cge2/detection.cpp:101
2842msgid "Color Blind Mode"
2843msgstr "Färgblint läge"
2844
2845#: engines/cge/detection.cpp:106 engines/cge2/detection.cpp:102
2846msgid "Enable Color Blind Mode by default"
2847msgstr "Aktivera färgblint läge som standard"
2848
2849#: engines/drascula/saveload.cpp:47
2850msgid ""
2851"ScummVM found that you have old savefiles for Drascula that should be "
2852"converted.\n"
2853"The old saved game format is no longer supported, so you will not be able to "
2854"load your games if you don't convert them.\n"
2855"\n"
2856"Press OK to convert them now, otherwise you will be asked again the next "
2857"time you start the game.\n"
2858msgstr ""
2859"ScummVM upptäckte att du har gamla spardata för Drascula som borde "
2860"konverteras.\n"
2861"Det gamla spardataformatet stöds inte längre, så du kommer inte kunna ladda "
2862"dina data om du inte konverterar dem.\n"
2863"\n"
2864"Tryck på OK för att konvertera dem nu, annars kommer du tillfrågas igen "
2865"nästa gång du startar spelet.\n"
2866
2867#: engines/dreamweb/detection.cpp:58
2868msgid "Use bright palette mode"
2869msgstr "Använd ljus palett-läge"
2870
2871#: engines/dreamweb/detection.cpp:59
2872msgid "Display graphics using the game's bright palette"
2873msgstr "Visa grafik med spelets ljusa palett"
2874
2875#: engines/gob/inter_playtoons.cpp:255 engines/gob/inter_v2.cpp:1467
2876#: engines/gob/inter_geisha.cpp:232 engines/tinsel/saveload.cpp:532
2877msgid "Failed to load game state from file."
2878msgstr "Kunde inte läsa spardata från filen"
2879
2880#: engines/gob/inter_v2.cpp:1537 engines/gob/inter_geisha.cpp:263
2881#: engines/tinsel/saveload.cpp:545
2882msgid "Failed to save game state to file."
2883msgstr "Kunde inte skriva spardata till filen."
2884
2885#: engines/gob/inter_v5.cpp:107
2886msgid "Failed to delete file."
2887msgstr "Kunde inte radera filen."
2888
2889#: engines/groovie/detection.cpp:312
2890msgid "Fast movie speed"
2891msgstr "Snabb filmhastighet"
2892
2893#: engines/groovie/detection.cpp:313
2894msgid "Play movies at an increased speed"
2895msgstr "Spela filmer i högre hastighet"
2896
2897#: engines/groovie/script.cpp:407
2898msgid "Failed to save game"
2899msgstr "Kunde inte spara spelet."
2900
2901#: engines/hopkins/detection.cpp:76 engines/hopkins/detection.cpp:86
2902msgid "Gore Mode"
2903msgstr "Våldsamt läge"
2904
2905#: engines/hopkins/detection.cpp:77 engines/hopkins/detection.cpp:87
2906msgid "Enable Gore Mode when available"
2907msgstr "Aktivera våldsamt läge om tillgängligt"
2908
2909#. I18N: Studio audience adds an applause and cheering sounds whenever
2910#. Malcolm makes a joke.
2911#: engines/kyra/detection.cpp:62
2912msgid "Studio audience"
2913msgstr "Studiopublik"
2914
2915#: engines/kyra/detection.cpp:63
2916msgid "Enable studio audience"
2917msgstr "Aktivera studiopublik"
2918
2919#. I18N: This option allows the user to skip text and cutscenes.
2920#: engines/kyra/detection.cpp:73
2921msgid "Skip support"
2922msgstr "Skipp-stöd"
2923
2924#: engines/kyra/detection.cpp:74
2925msgid "Allow text and cutscenes to be skipped"
2926msgstr "Tillåter skippning av text och filmscener"
2927
2928#. I18N: Helium mode makes people sound like they've inhaled Helium.
2929#: engines/kyra/detection.cpp:84
2930msgid "Helium mode"
2931msgstr "Helium-läge"
2932
2933#: engines/kyra/detection.cpp:85
2934msgid "Enable helium mode"
2935msgstr "Aktivera heliumläge"
2936
2937#. I18N: When enabled, this option makes scrolling smoother when
2938#. changing from one screen to another.
2939#: engines/kyra/detection.cpp:99
2940msgid "Smooth scrolling"
2941msgstr "Mjuk rullning"
2942
2943#: engines/kyra/detection.cpp:100
2944msgid "Enable smooth scrolling when walking"
2945msgstr "Aktivera mjuk skärmrullning vid gångfart"
2946
2947#. I18N: When enabled, this option changes the cursor when it floats to the
2948#. edge of the screen to a directional arrow. The player can then click to
2949#. walk towards that direction.
2950#: engines/kyra/detection.cpp:112
2951msgid "Floating cursors"
2952msgstr "Flytande pekare"
2953
2954#: engines/kyra/detection.cpp:113
2955msgid "Enable floating cursors"
2956msgstr "Aktivera flytande pekare"
2957
2958#. I18N: HP stands for Hit Points
2959#: engines/kyra/detection.cpp:127
2960msgid "HP bar graphs"
2961msgstr "Livmätare"
2962
2963#: engines/kyra/detection.cpp:128
2964msgid "Enable hit point bar graphs"
2965msgstr "Aktivera livmätare"
2966
2967#: engines/kyra/lol.cpp:478
2968msgid "Attack 1"
2969msgstr "Attack 1"
2970
2971#: engines/kyra/lol.cpp:479
2972msgid "Attack 2"
2973msgstr "Attack 2"
2974
2975#: engines/kyra/lol.cpp:480
2976msgid "Attack 3"
2977msgstr "Attack 3"
2978
2979#: engines/kyra/lol.cpp:481
2980msgid "Move Forward"
2981msgstr "Steg framåt"
2982
2983#: engines/kyra/lol.cpp:482
2984msgid "Move Back"
2985msgstr "Steg bakåt"
2986
2987#: engines/kyra/lol.cpp:483
2988msgid "Slide Left"
2989msgstr "Glid vänster"
2990
2991#: engines/kyra/lol.cpp:484
2992msgid "Slide Right"
2993msgstr "Glid höger"
2994
2995#: engines/kyra/lol.cpp:485 engines/pegasus/pegasus.cpp:2509
2996msgid "Turn Left"
2997msgstr "Sväng vänster"
2998
2999#: engines/kyra/lol.cpp:486 engines/pegasus/pegasus.cpp:2510
3000msgid "Turn Right"
3001msgstr "Sväng höger"
3002
3003#: engines/kyra/lol.cpp:487
3004msgid "Rest"
3005msgstr "Vila"
3006
3007#: engines/kyra/lol.cpp:488
3008msgid "Options"
3009msgstr "Inställningar"
3010
3011#: engines/kyra/lol.cpp:489
3012msgid "Choose Spell"
3013msgstr "Välj trollformel"
3014
3015#: engines/kyra/sound_midi.cpp:477
3016msgid ""
3017"You appear to be using a General MIDI device,\n"
3018"but your game only supports Roland MT32 MIDI.\n"
3019"We try to map the Roland MT32 instruments to\n"
3020"General MIDI ones. It is still possible that\n"
3021"some tracks sound incorrect."
3022msgstr ""
3023"Du verkar använda en General MIDI-enhet,\n"
3024"men ditt spel stöder endast Roland MT32 MIDI.\n"
3025"Vi försöker kartlägga Roland MT32-instrumenten till\n"
3026"General MIDI-instrument. Det kan trots allt hända\n"
3027"att ett fåtal ljudspår inte spelas korrekt."
3028
3029#: engines/kyra/saveload_eob.cpp:557
3030#, c-format
3031msgid ""
3032"The following original saved game file has been found in your game path:\n"
3033"\n"
3034"%s %s\n"
3035"\n"
3036"Do you wish to use this saved game file with ScummVM?\n"
3037"\n"
3038msgstr ""
3039"Följande originalspardata hittades i sökvägen för ditt spel:\n"
3040"\n"
3041"%s %s\n"
3042"\n"
3043"Vill du använda den här spardatan med ScummVM?\n"
3044"\n"
3045"\n"
3046
3047#: engines/kyra/saveload_eob.cpp:590
3048#, c-format
3049msgid ""
3050"A saved game file was found in the specified slot %d. Overwrite?\n"
3051"\n"
3052msgstr ""
3053"En sparfil hittades på den angivna platsen %d. Vill du skriva över den?\n"
3054"\n"
3055
3056#: engines/kyra/saveload_eob.cpp:623
3057#, c-format
3058msgid ""
3059"%d original saved game files have been successfully imported into\n"
3060"ScummVM. If you want to manually import original saved game files later you "
3061"will\n"
3062"need to open the ScummVM debug console and use the command "
3063"'import_savefile'.\n"
3064"\n"
3065msgstr ""
3066"%d originalspardata har importerats till ScummVM.\n"
3067"Om du vill importera originalspardata manuellt måste du öppna "
3068"debuggkonsolen\n"
3069"och använda kommandot 'import_savefile'.\n"
3070"\n"
3071
3072#: engines/mohawk/detection.cpp:169
3073msgid "Play the Myst fly by movie"
3074msgstr "Spela flygvideon i Myst"
3075
3076#: engines/mohawk/detection.cpp:170
3077msgid "The Myst fly by movie was not played by the original engine."
3078msgstr "Flygvideon i Myst visades inte i originalspelet."
3079
3080#. I18N: Option for fast scene switching
3081#: engines/mohawk/dialogs.cpp:181 engines/mohawk/dialogs.cpp:267
3082msgid "~Z~ip Mode Activated"
3083msgstr "~Z~ipläge aktiverat"
3084
3085#: engines/mohawk/dialogs.cpp:182
3086msgid "~T~ransitions Enabled"
3087msgstr "Öv~e~rgångar aktiverade"
3088
3089#. I18N: Drop book page
3090#: engines/mohawk/dialogs.cpp:184
3091msgid "~D~rop Page"
3092msgstr "Släpp si~d~a"
3093
3094#: engines/mohawk/dialogs.cpp:188
3095msgid "Show ~M~ap"
3096msgstr "~V~isa karta"
3097
3098#: engines/mohawk/dialogs.cpp:194
3099msgid "Main Men~u~"
3100msgstr "Huvud~m~eny"
3101
3102#: engines/mohawk/dialogs.cpp:268
3103msgid "~W~ater Effect Enabled"
3104msgstr "~V~atteneffekt aktiverad"
3105
3106#: engines/mohawk/mohawk.cpp:61
3107msgid "The game is paused. Press any key to continue."
3108msgstr "Spelet pausat. Tryck på valfri tangent för att fortsätta."
3109
3110#: engines/neverhood/detection.cpp:184
3111msgid "Skip the Hall of Records storyboard scenes"
3112msgstr "Skippa Hall of Records storyboard-scenerna"
3113
3114#: engines/neverhood/detection.cpp:185
3115msgid "Allows the player to skip past the Hall of Records storyboard scenes"
3116msgstr "Låter spelaren skippa Hall of Records storyboard-scenerna"
3117
3118#: engines/neverhood/detection.cpp:191
3119msgid "Scale the making of videos to full screen"
3120msgstr "Skala dokumentärvideor till helskärm"
3121
3122#: engines/neverhood/detection.cpp:192
3123msgid "Scale the making of videos, so that they use the whole screen"
3124msgstr "Skala dokumentärvideorna så att de använder hela skärmen"
3125
3126#: engines/parallaction/saveload.cpp:130
3127#, c-format
3128msgid ""
3129"Can't save game in slot %i\n"
3130"\n"
3131msgstr ""
3132"Kan inte spara data i position %i\n"
3133"\n"
3134
3135#: engines/parallaction/saveload.cpp:194
3136msgid "Load file"
3137msgstr "Ladda fil"
3138
3139#: engines/parallaction/saveload.cpp:201
3140msgid "Loading game..."
3141msgstr "Laddar speldata..."
3142
3143#: engines/parallaction/saveload.cpp:209
3144msgid "Save file"
3145msgstr "Spara fil"
3146
3147#: engines/parallaction/saveload.cpp:216
3148msgid "Saving game..."
3149msgstr "Sparar speldata..."
3150
3151#: engines/parallaction/saveload.cpp:269
3152msgid ""
3153"ScummVM found that you have old savefiles for Nippon Safes that should be "
3154"renamed.\n"
3155"The old names are no longer supported, so you will not be able to load your "
3156"games if you don't convert them.\n"
3157"\n"
3158"Press OK to convert them now, otherwise you will be asked next time.\n"
3159msgstr ""
3160"ScummVM upptäckte att du har gamla spardata för Nippon Safes som borde byta "
3161"namn.\n"
3162"De gamla filnamnen stöds inte längre, så du kommer inte kunna ladda dina "
3163"data om du inte konverterar dem.\n"
3164"\n"
3165"Tryck \"OK\" för att konvertera dem nu, annars kommer du tillfrågas igen "
3166"nästa gång du startar spelet.\n"
3167
3168#: engines/parallaction/saveload.cpp:316
3169msgid "ScummVM successfully converted all your savefiles."
3170msgstr "ScummVM lyckades konvertera alla dina spardata."
3171
3172#: engines/parallaction/saveload.cpp:318
3173msgid ""
3174"ScummVM printed some warnings in your console window and can't guarantee all "
3175"your files have been converted.\n"
3176"\n"
3177"Please report to the team."
3178msgstr ""
3179"ScummVM skrev ut några varningar i ditt konsolfönster och kan inte garantera "
3180"att alla dina filer har konverterats.\n"
3181"\n"
3182"Var god rapportera till teamet."
3183
3184#: engines/pegasus/pegasus.cpp:714
3185msgid "Invalid save file name"
3186msgstr "Ogiltigt namn på sparfil"
3187
3188#: engines/pegasus/pegasus.cpp:2507
3189msgid "Up/Zoom In/Move Forward/Open Doors"
3190msgstr "Upp/Zooma in/Gå framåt/Öppna dörrar"
3191
3192#: engines/pegasus/pegasus.cpp:2508
3193msgid "Down/Zoom Out"
3194msgstr "Ned/Zooma ut"
3195
3196#: engines/pegasus/pegasus.cpp:2511
3197msgid "Display/Hide Inventory Tray"
3198msgstr "Visa/dölj inventarium"
3199
3200#: engines/pegasus/pegasus.cpp:2512
3201msgid "Display/Hide Biochip Tray"
3202msgstr "Visa/dölj biochip"
3203
3204#: engines/pegasus/pegasus.cpp:2513
3205msgid "Action/Select"
3206msgstr "Handling/Välj"
3207
3208#: engines/pegasus/pegasus.cpp:2514
3209msgid "Toggle Center Data Display"
3210msgstr "Aktivera centrerad dataskärm"
3211
3212#: engines/pegasus/pegasus.cpp:2515
3213msgid "Display/Hide Info Screen"
3214msgstr "Visa/dölj informationsskärm"
3215
3216#: engines/pegasus/pegasus.cpp:2516
3217msgid "Display/Hide Pause Menu"
3218msgstr "Visa/dölj pausmeny"
3219
3220#: engines/queen/detection.cpp:56
3221msgid "Alternative intro"
3222msgstr "Alternativt intro"
3223
3224#: engines/queen/detection.cpp:57
3225msgid "Use an alternative game intro (CD version only)"
3226msgstr "Använd alternativt spelintro (endast CD-version)"
3227
3228#: engines/sci/detection.cpp:390
3229msgid "Skip EGA dithering pass (full color backgrounds)"
3230msgstr "Skippa EGA-gitterpass (bakgrunder i full färg)"
3231
3232#: engines/sci/detection.cpp:391
3233msgid "Skip dithering pass in EGA games, graphics are shown with full colors"
3234msgstr "Skippa gitterpass i EGA-spel. Grafik visas i full färg."
3235
3236#: engines/sci/detection.cpp:400
3237msgid "Enable high resolution graphics"
3238msgstr "Aktivera högupplöst grafik"
3239
3240#: engines/sci/detection.cpp:401
3241msgid "Enable high resolution graphics/content"
3242msgstr "Aktivera högupplöst grafik/innehåll"
3243
3244#: engines/sci/detection.cpp:410
3245msgid "Enable black-lined video"
3246msgstr "Aktivera videoränder"
3247
3248#: engines/sci/detection.cpp:411
3249msgid "Draw black lines over videos to increase their apparent sharpness"
3250msgstr "Rita svarta linjer över videor för att få dem att se skarpare ut"
3251
3252#: engines/sci/detection.cpp:420
3253msgid "Prefer digital sound effects"
3254msgstr "Föredra digitala ljudeffekter"
3255
3256#: engines/sci/detection.cpp:421
3257msgid "Prefer digital sound effects instead of synthesized ones"
3258msgstr "Föredra digitala ljudeffekter istället för syntetiserade"
3259
3260#: engines/sci/detection.cpp:440
3261msgid "Use IMF/Yamaha FB-01 for MIDI output"
3262msgstr "Använd IMF/Yamaha FB-01 för MIDI-uppspelning"
3263
3264#: engines/sci/detection.cpp:441
3265msgid ""
3266"Use an IBM Music Feature card or a Yamaha FB-01 FM synth module for MIDI "
3267"output"
3268msgstr ""
3269"Använd ett IMB Music Feature-kort eller en Yamaha FB-01 FM synthmodul för "
3270"MIDI-uppspelning"
3271
3272#: engines/sci/detection.cpp:451
3273msgid "Use CD audio"
3274msgstr "Använd CD-ljud"
3275
3276#: engines/sci/detection.cpp:452
3277msgid "Use CD audio instead of in-game audio, if available"
3278msgstr "Använd CD-ljud istället för spelets ljud, om tillgängligt"
3279
3280#: engines/sci/detection.cpp:462
3281msgid "Use Windows cursors"
3282msgstr "Använd Windows muspekare"
3283
3284#: engines/sci/detection.cpp:463
3285msgid ""
3286"Use the Windows cursors (smaller and monochrome) instead of the DOS ones"
3287msgstr ""
3288"Använd Windows muspekare (mindre och svartvit) istället för DOS-pekaren"
3289
3290#: engines/sci/detection.cpp:473
3291msgid "Use silver cursors"
3292msgstr "Använd silverpekare"
3293
3294#: engines/sci/detection.cpp:474
3295msgid ""
3296"Use the alternate set of silver cursors, instead of the normal golden ones"
3297msgstr ""
3298"Använd de alternativa silverpekarna istället för de normala guldpekarna"
3299
3300#: engines/scumm/detection.cpp:1341
3301msgid "Show Object Line"
3302msgstr "Visa objektrad"
3303
3304#: engines/scumm/detection.cpp:1342
3305msgid "Show the names of objects at the bottom of the screen"
3306msgstr "Visa namnen på objekt på botten av skärmen"
3307
3308#: engines/scumm/dialogs.cpp:172
3309#, c-format
3310msgid "Insert Disk %c and Press Button to Continue."
3311msgstr "Mata in skivan %c och tryck på knappen för att fortsätta."
3312
3313#: engines/scumm/dialogs.cpp:173
3314#, c-format
3315msgid "Unable to Find %s, (%c%d) Press Button."
3316msgstr "Kunde inte hitta %s, (%c%d) tryck på knappen."
3317
3318#: engines/scumm/dialogs.cpp:174
3319#, c-format
3320msgid "Error reading disk %c, (%c%d) Press Button."
3321msgstr "Fel vid inläsning av skivan %c, (%c%d) tryck på knappen."
3322
3323#: engines/scumm/dialogs.cpp:175
3324msgid "Game Paused. Press SPACE to Continue."
3325msgstr "Spelet pausat. Tryck MELLANSLAG för att fortsätta."
3326
3327#. I18N: You may specify 'Yes' symbol at the end of the line, like this:
3328#. "Moechten Sie wirklich neu starten? (J/N)J"
3329#. Will react to J as 'Yes'
3330#: engines/scumm/dialogs.cpp:179
3331msgid "Are you sure you want to restart? (Y/N)Y"
3332msgstr "Är du säker på att du vill starta om? (J/N)J"
3333
3334#. I18N: you may specify 'Yes' symbol at the end of the line. See previous comment
3335#: engines/scumm/dialogs.cpp:181
3336msgid "Are you sure you want to quit? (Y/N)Y"
3337msgstr "Är du säker på att du vill avsluta? (J/N)J"
3338
3339#: engines/scumm/dialogs.cpp:186
3340msgid "Play"
3341msgstr "Spela"
3342
3343#: engines/scumm/dialogs.cpp:190
3344msgid "Insert save/load game disk"
3345msgstr "Mata in skiva för spardata"
3346
3347#: engines/scumm/dialogs.cpp:191
3348msgid "You must enter a name"
3349msgstr "Du måste ange ett namn"
3350
3351#: engines/scumm/dialogs.cpp:192
3352msgid "The game was NOT saved (disk full?)"
3353msgstr "Spelet sprades EJ (skivan full?)"
3354
3355#: engines/scumm/dialogs.cpp:193
3356msgid "The game was NOT loaded"
3357msgstr "Spelet laddades EJ"
3358
3359#: engines/scumm/dialogs.cpp:194
3360#, c-format
3361msgid "Saving '%s'"
3362msgstr "Sparar '%s'"
3363
3364#: engines/scumm/dialogs.cpp:195
3365#, c-format
3366msgid "Loading '%s'"
3367msgstr "Laddar '%s'"
3368
3369#: engines/scumm/dialogs.cpp:196
3370msgid "Name your SAVE game"
3371msgstr "Namnge ditt SPARADE spel"
3372
3373#: engines/scumm/dialogs.cpp:197
3374msgid "Select a game to LOAD"
3375msgstr "Välj ett spel att LADDA"
3376
3377#: engines/scumm/dialogs.cpp:198
3378msgid "Game title)"
3379msgstr "Speltitel)"
3380
3381#. I18N: Previous page button
3382#: engines/scumm/dialogs.cpp:284
3383msgid "~P~revious"
3384msgstr "~F~öregående"
3385
3386#. I18N: Next page button
3387#: engines/scumm/dialogs.cpp:286
3388msgid "~N~ext"
3389msgstr "~N~ästa"
3390
3391#: engines/scumm/dialogs.cpp:598
3392msgid "Speech Only"
3393msgstr "Endast tal"
3394
3395#: engines/scumm/dialogs.cpp:599
3396msgid "Speech and Subtitles"
3397msgstr "Tal och undertexter"
3398
3399#: engines/scumm/dialogs.cpp:600
3400msgid "Subtitles Only"
3401msgstr "Endast undertexter"
3402
3403#: engines/scumm/dialogs.cpp:608
3404msgctxt "lowres"
3405msgid "Speech & Subs"
3406msgstr "Tal & text"
3407
3408#: engines/scumm/dialogs.cpp:654
3409msgid "Select a Proficiency Level."
3410msgstr "Välj en skicklighetsnivå."
3411
3412#: engines/scumm/dialogs.cpp:656
3413msgid "Refer to your Loom(TM) manual for help."
3414msgstr "Hänvisa till din Loom(TM)-manual för hjälp."
3415
3416#: engines/scumm/dialogs.cpp:660
3417msgid "Practice"
3418msgstr "Övning"
3419
3420#: engines/scumm/dialogs.cpp:661
3421msgid "Expert"
3422msgstr "Expert"
3423
3424#: engines/scumm/help.cpp:74
3425msgid "Common keyboard commands:"
3426msgstr "Vanliga kortkommandon:"
3427
3428#: engines/scumm/help.cpp:75
3429msgid "Save / Load dialog"
3430msgstr "Spara / Ladda-fönster"
3431
3432#: engines/scumm/help.cpp:77
3433msgid "Skip line of text"
3434msgstr "Skippa textrad"
3435
3436#: engines/scumm/help.cpp:78
3437msgid "Esc"
3438msgstr "Esc"
3439
3440#: engines/scumm/help.cpp:78
3441msgid "Skip cutscene"
3442msgstr "Skippa scen"
3443
3444#: engines/scumm/help.cpp:79
3445msgid "Space"
3446msgstr "Mellanslag"
3447
3448#: engines/scumm/help.cpp:79
3449msgid "Pause game"
3450msgstr "Pausa spelet"
3451
3452#: engines/scumm/help.cpp:80 engines/scumm/help.cpp:85
3453#: engines/scumm/help.cpp:96 engines/scumm/help.cpp:97
3454#: engines/scumm/help.cpp:98 engines/scumm/help.cpp:99
3455#: engines/scumm/help.cpp:100 engines/scumm/help.cpp:101
3456#: engines/scumm/help.cpp:102 engines/scumm/help.cpp:103
3457msgid "Ctrl"
3458msgstr "Ctrl"
3459
3460#: engines/scumm/help.cpp:80
3461msgid "Load game state 1-10"
3462msgstr "Ladda spardata 1-10"
3463
3464#: engines/scumm/help.cpp:81 engines/scumm/help.cpp:85
3465#: engines/scumm/help.cpp:87 engines/scumm/help.cpp:101
3466#: engines/scumm/help.cpp:102 engines/scumm/help.cpp:103
3467msgid "Alt"
3468msgstr "Alt"
3469
3470#: engines/scumm/help.cpp:81
3471msgid "Save game state 1-10"
3472msgstr "Spara speldata 1-10"
3473
3474#: engines/scumm/help.cpp:87 engines/scumm/help.cpp:90
3475msgid "Enter"
3476msgstr "Enter"
3477
3478#: engines/scumm/help.cpp:88
3479msgid "Music volume up / down"
3480msgstr "Musikvolym höj / sänk"
3481
3482#: engines/scumm/help.cpp:89
3483msgid "Text speed slower / faster"
3484msgstr "Texthastighet sänk / öka"
3485
3486#: engines/scumm/help.cpp:90
3487msgid "Simulate left mouse button"
3488msgstr "Simulera vänster musknapp"
3489
3490#: engines/scumm/help.cpp:91
3491msgid "Tab"
3492msgstr "Tab"
3493
3494#: engines/scumm/help.cpp:91
3495msgid "Simulate right mouse button"
3496msgstr "Simulera höger musknapp"
3497
3498#: engines/scumm/help.cpp:94
3499msgid "Special keyboard commands:"
3500msgstr "Specialkortkommandon:"
3501
3502#: engines/scumm/help.cpp:95
3503msgid "Show / Hide console"
3504msgstr "Visa / göm konsol"
3505
3506#: engines/scumm/help.cpp:96
3507msgid "Start the debugger"
3508msgstr "Öppna debug-konsolen"
3509
3510#: engines/scumm/help.cpp:97
3511msgid "Show memory consumption"
3512msgstr "Visa minnesförbrukning"
3513
3514#: engines/scumm/help.cpp:98
3515msgid "Run in fast mode (*)"
3516msgstr "Kör i snabbläge (*)"
3517
3518#: engines/scumm/help.cpp:99
3519msgid "Run in really fast mode (*)"
3520msgstr "Kör i extra snabbt läge (*)"
3521
3522#: engines/scumm/help.cpp:100
3523msgid "Toggle mouse capture"
3524msgstr "Musrestriktion av/på"
3525
3526#: engines/scumm/help.cpp:101
3527msgid "Switch between graphics filters"
3528msgstr "Växla grafikfilter"
3529
3530#: engines/scumm/help.cpp:102
3531msgid "Increase / Decrease scale factor"
3532msgstr "Öka / sänk skalningsfaktor"
3533
3534#: engines/scumm/help.cpp:103
3535msgid "Toggle aspect-ratio correction"
3536msgstr "Korrektion av bildförhållande på/av"
3537
3538#: engines/scumm/help.cpp:108
3539msgid "* Note that using ctrl-f and"
3540msgstr "* Observera att användning av ctrl-f"
3541
3542#: engines/scumm/help.cpp:109
3543msgid " ctrl-g are not recommended"
3544msgstr "och ctrl-g inte rekommenderas"
3545
3546#: engines/scumm/help.cpp:110
3547msgid " since they may cause crashes"
3548msgstr "då detta kan orsaka krascher"
3549
3550#: engines/scumm/help.cpp:111
3551msgid " or incorrect game behavior."
3552msgstr " eller felaktigt spelbeteende."
3553
3554#: engines/scumm/help.cpp:115
3555msgid "Spinning drafts on the keyboard:"
3556msgstr "Väva melodier med tangentbordet:"
3557
3558#: engines/scumm/help.cpp:117
3559msgid "Main game controls:"
3560msgstr "Huvudkontroller:"
3561
3562#: engines/scumm/help.cpp:122 engines/scumm/help.cpp:137
3563#: engines/scumm/help.cpp:162
3564msgid "Push"
3565msgstr "Tryck"
3566
3567#: engines/scumm/help.cpp:123 engines/scumm/help.cpp:138
3568#: engines/scumm/help.cpp:163
3569msgid "Pull"
3570msgstr "Dra"
3571
3572#: engines/scumm/help.cpp:124 engines/scumm/help.cpp:139
3573#: engines/scumm/help.cpp:164 engines/scumm/help.cpp:198
3574#: engines/scumm/help.cpp:208
3575msgid "Give"
3576msgstr "Ge"
3577
3578#: engines/scumm/help.cpp:125 engines/scumm/help.cpp:140
3579#: engines/scumm/help.cpp:165 engines/scumm/help.cpp:191
3580#: engines/scumm/help.cpp:209
3581msgid "Open"
3582msgstr "Öppna"
3583
3584#: engines/scumm/help.cpp:127
3585msgid "Go to"
3586msgstr "Gå till"
3587
3588#: engines/scumm/help.cpp:128
3589msgid "Get"
3590msgstr "Ta emot"
3591
3592#: engines/scumm/help.cpp:129 engines/scumm/help.cpp:153
3593#: engines/scumm/help.cpp:171 engines/scumm/help.cpp:199
3594#: engines/scumm/help.cpp:214 engines/scumm/help.cpp:225
3595#: engines/scumm/help.cpp:251
3596msgid "Use"
3597msgstr "Använd"
3598
3599#: engines/scumm/help.cpp:130 engines/scumm/help.cpp:142
3600msgid "Read"
3601msgstr "Läs"
3602
3603#: engines/scumm/help.cpp:131 engines/scumm/help.cpp:148
3604msgid "New kid"
3605msgstr "Ny unge"
3606
3607#: engines/scumm/help.cpp:132 engines/scumm/help.cpp:154
3608#: engines/scumm/help.cpp:172
3609msgid "Turn on"
3610msgstr "Sätt på"
3611
3612#: engines/scumm/help.cpp:133 engines/scumm/help.cpp:155
3613#: engines/scumm/help.cpp:173
3614msgid "Turn off"
3615msgstr "Stäng av"
3616
3617#: engines/scumm/help.cpp:143 engines/scumm/help.cpp:168
3618#: engines/scumm/help.cpp:195
3619msgid "Walk to"
3620msgstr "Gå till"
3621
3622#: engines/scumm/help.cpp:144 engines/scumm/help.cpp:169
3623#: engines/scumm/help.cpp:196 engines/scumm/help.cpp:211
3624#: engines/scumm/help.cpp:228
3625msgid "Pick up"
3626msgstr "Ta"
3627
3628#: engines/scumm/help.cpp:145 engines/scumm/help.cpp:170
3629msgid "What is"
3630msgstr "Vad är"
3631
3632#: engines/scumm/help.cpp:147
3633msgid "Unlock"
3634msgstr "Lås upp"
3635
3636#: engines/scumm/help.cpp:150
3637msgid "Put on"
3638msgstr "Ta på"
3639
3640#: engines/scumm/help.cpp:151
3641msgid "Take off"
3642msgstr "Ta av"
3643
3644#: engines/scumm/help.cpp:157
3645msgid "Fix"
3646msgstr "Laga"
3647
3648#: engines/scumm/help.cpp:159
3649msgid "Switch"
3650msgstr "Byt"
3651
3652#: engines/scumm/help.cpp:167 engines/scumm/help.cpp:229
3653msgid "Look"
3654msgstr "Titta"
3655
3656#: engines/scumm/help.cpp:174 engines/scumm/help.cpp:224
3657msgid "Talk"
3658msgstr "Tala"
3659
3660#: engines/scumm/help.cpp:175
3661msgid "Travel"
3662msgstr "Res"
3663
3664#: engines/scumm/help.cpp:176
3665msgid "To Henry / To Indy"
3666msgstr "Till Henry / Till Indy"
3667
3668#. I18N: These are different musical notes
3669#: engines/scumm/help.cpp:180
3670msgid "play C minor on distaff"
3671msgstr "spela C-moll på staven"
3672
3673#: engines/scumm/help.cpp:181
3674msgid "play D on distaff"
3675msgstr "spela D på staven"
3676
3677#: engines/scumm/help.cpp:182
3678msgid "play E on distaff"
3679msgstr "spela E på staven"
3680
3681#: engines/scumm/help.cpp:183
3682msgid "play F on distaff"
3683msgstr "spela F på staven"
3684
3685#: engines/scumm/help.cpp:184
3686msgid "play G on distaff"
3687msgstr "spela G på staven"
3688
3689#: engines/scumm/help.cpp:185
3690msgid "play A on distaff"
3691msgstr "spela A på staven"
3692
3693#: engines/scumm/help.cpp:186
3694msgid "play B on distaff"
3695msgstr "spela H på staven"
3696
3697#: engines/scumm/help.cpp:187
3698msgid "play C major on distaff"
3699msgstr "spela C-dur på staven"
3700
3701#: engines/scumm/help.cpp:193 engines/scumm/help.cpp:215
3702msgid "puSh"
3703msgstr "Tryck"
3704
3705#: engines/scumm/help.cpp:194 engines/scumm/help.cpp:216
3706msgid "pull (Yank)"
3707msgstr "Dra"
3708
3709#: engines/scumm/help.cpp:197 engines/scumm/help.cpp:213
3710#: engines/scumm/help.cpp:249
3711msgid "Talk to"
3712msgstr "Tala med"
3713
3714#: engines/scumm/help.cpp:200 engines/scumm/help.cpp:212
3715msgid "Look at"
3716msgstr "Titta på"
3717
3718#: engines/scumm/help.cpp:201
3719msgid "turn oN"
3720msgstr "Sätt på"
3721
3722#: engines/scumm/help.cpp:202
3723msgid "turn oFf"
3724msgstr "Stäng av"
3725
3726#: engines/scumm/help.cpp:218
3727msgid "KeyUp"
3728msgstr "Piltangent upp"
3729
3730#: engines/scumm/help.cpp:218
3731msgid "Highlight prev dialogue"
3732msgstr "Markera föreg. dialog"
3733
3734#: engines/scumm/help.cpp:219
3735msgid "KeyDown"
3736msgstr "Piltangent ned"
3737
3738#: engines/scumm/help.cpp:219
3739msgid "Highlight next dialogue"
3740msgstr "Markera nästa dialog"
3741
3742#: engines/scumm/help.cpp:223
3743msgid "Walk"
3744msgstr "Gå"
3745
3746#: engines/scumm/help.cpp:226 engines/scumm/help.cpp:235
3747#: engines/scumm/help.cpp:242 engines/scumm/help.cpp:250
3748msgid "Inventory"
3749msgstr "Inventarie"
3750
3751#: engines/scumm/help.cpp:227
3752msgid "Object"
3753msgstr "Objekt"
3754
3755#: engines/scumm/help.cpp:230
3756msgid "Black and White / Color"
3757msgstr "Svartvitt / Färg"
3758
3759#: engines/scumm/help.cpp:233
3760msgid "Eyes"
3761msgstr "Ögon"
3762
3763#: engines/scumm/help.cpp:234
3764msgid "Tongue"
3765msgstr "Tunga"
3766
3767#: engines/scumm/help.cpp:236
3768msgid "Punch"
3769msgstr "Slå"
3770
3771#: engines/scumm/help.cpp:237
3772msgid "Kick"
3773msgstr "Sparka"
3774
3775#: engines/scumm/help.cpp:240 engines/scumm/help.cpp:248
3776msgid "Examine"
3777msgstr "Undersök"
3778
3779#: engines/scumm/help.cpp:241
3780msgid "Regular cursor"
3781msgstr "Vanlig pekare"
3782
3783#. I18N: Comm is a communication device
3784#: engines/scumm/help.cpp:244
3785msgid "Comm"
3786msgstr "Comm"
3787
3788#: engines/scumm/help.cpp:247
3789msgid "Save / Load / Options"
3790msgstr "Spara / Ladda / Inst."
3791
3792#: engines/scumm/help.cpp:256
3793msgid "Other game controls:"
3794msgstr "Övriga spelkontroller:"
3795
3796#: engines/scumm/help.cpp:258 engines/scumm/help.cpp:268
3797msgid "Inventory:"
3798msgstr "Inventarie:"
3799
3800#: engines/scumm/help.cpp:259 engines/scumm/help.cpp:275
3801msgid "Scroll list up"
3802msgstr "Bläddra listan uppåt"
3803
3804#: engines/scumm/help.cpp:260 engines/scumm/help.cpp:276
3805msgid "Scroll list down"
3806msgstr "Bläddra listan nedåt"
3807
3808#: engines/scumm/help.cpp:261 engines/scumm/help.cpp:269
3809msgid "Upper left item"
3810msgstr "Övre vänstra föremålet"
3811
3812#: engines/scumm/help.cpp:262 engines/scumm/help.cpp:271
3813msgid "Lower left item"
3814msgstr "Nedre vänstra föremålet"
3815
3816#: engines/scumm/help.cpp:263 engines/scumm/help.cpp:272
3817msgid "Upper right item"
3818msgstr "Övre högra föremålet"
3819
3820#: engines/scumm/help.cpp:264 engines/scumm/help.cpp:274
3821msgid "Lower right item"
3822msgstr "Nedre högra föremålet"
3823
3824#: engines/scumm/help.cpp:270
3825msgid "Middle left item"
3826msgstr "Mellersta vänstra föremålet"
3827
3828#: engines/scumm/help.cpp:273
3829msgid "Middle right item"
3830msgstr "Mellersta högra föremålet"
3831
3832#: engines/scumm/help.cpp:280 engines/scumm/help.cpp:285
3833msgid "Switching characters:"
3834msgstr "Byta karaktärer:"
3835
3836#: engines/scumm/help.cpp:282
3837msgid "Second kid"
3838msgstr "Andra ungen"
3839
3840#: engines/scumm/help.cpp:283
3841msgid "Third kid"
3842msgstr "Tredje ungen"
3843
3844#: engines/scumm/help.cpp:292
3845msgid "Toggle Inventory/IQ Points display"
3846msgstr "Visa inventarie/IQ-poäng"
3847
3848#: engines/scumm/help.cpp:293
3849msgid "Toggle Keyboard/Mouse Fighting (*)"
3850msgstr "Aktivera slagsmål med tangentbord/mus (*)"
3851
3852#: engines/scumm/help.cpp:295
3853msgid "* Keyboard Fighting is always on,"
3854msgstr "(*) Slagsmål med tangentbord är alltid på,"
3855
3856#: engines/scumm/help.cpp:296
3857msgid " so despite the in-game message this"
3858msgstr "så trots meddelandet i spelet"
3859
3860#: engines/scumm/help.cpp:297
3861msgid " actually toggles Mouse Fighting Off/On"
3862msgstr "aktiverar det här endast slagsmål med mus."
3863
3864#: engines/scumm/help.cpp:304
3865msgid "Fighting controls (numpad):"
3866msgstr "Slagsmålskontroller (nr. tangenter)"
3867
3868#: engines/scumm/help.cpp:305 engines/scumm/help.cpp:306
3869#: engines/scumm/help.cpp:307
3870msgid "Step back"
3871msgstr "Steg bakåt"
3872
3873#: engines/scumm/help.cpp:308
3874msgid "Block high"
3875msgstr "Blockera högt"
3876
3877#: engines/scumm/help.cpp:309
3878msgid "Block middle"
3879msgstr "Blockera midjehöjd"
3880
3881#: engines/scumm/help.cpp:310
3882msgid "Block low"
3883msgstr "Blockera lågt"
3884
3885#: engines/scumm/help.cpp:311
3886msgid "Punch high"
3887msgstr "Slå högt"
3888
3889#: engines/scumm/help.cpp:312
3890msgid "Punch middle"
3891msgstr "Slå midjehöjd"
3892
3893#: engines/scumm/help.cpp:313
3894msgid "Punch low"
3895msgstr "Slå lågt"
3896
3897#: engines/scumm/help.cpp:315
3898msgid "Sucker punch"
3899msgstr "Smocka"
3900
3901#: engines/scumm/help.cpp:318
3902msgid "These are for Indy on left."
3903msgstr "Gäller när Indy står till vänster."
3904
3905#: engines/scumm/help.cpp:319
3906msgid "When Indy is on the right,"
3907msgstr "När Indy står till höger byter"
3908
3909#: engines/scumm/help.cpp:320
3910msgid "7, 4, and 1 are switched with"
3911msgstr "7, 4 och 1 plats med"
3912
3913#: engines/scumm/help.cpp:321
3914msgid "9, 6, and 3, respectively."
3915msgstr "9, 6 och 3."
3916
3917#: engines/scumm/help.cpp:328
3918msgid "Biplane controls (numpad):"
3919msgstr "Biplanskontroller (nr. tangenter)"
3920
3921#: engines/scumm/help.cpp:329
3922msgid "Fly to upper left"
3923msgstr "Flyg åt övre vänster"
3924
3925#: engines/scumm/help.cpp:330
3926msgid "Fly to left"
3927msgstr "Flyg åt vänster"
3928
3929#: engines/scumm/help.cpp:331
3930msgid "Fly to lower left"
3931msgstr "Flyg åt nedre vänster"
3932
3933#: engines/scumm/help.cpp:332
3934msgid "Fly upwards"
3935msgstr "Flyg uppåt"
3936
3937#: engines/scumm/help.cpp:333
3938msgid "Fly straight"
3939msgstr "Flyg rakt fram"
3940
3941#: engines/scumm/help.cpp:334
3942msgid "Fly down"
3943msgstr "Flyg nedåt"
3944
3945#: engines/scumm/help.cpp:335
3946msgid "Fly to upper right"
3947msgstr "Flyg åt övre höger"
3948
3949#: engines/scumm/help.cpp:336
3950msgid "Fly to right"
3951msgstr "Flyg åt höger"
3952
3953#: engines/scumm/help.cpp:337
3954msgid "Fly to lower right"
3955msgstr "Flyg åt nedre höger"
3956
3957#: engines/scumm/input.cpp:578
3958msgid "Snap scroll on"
3959msgstr "Snäpprullning på"
3960
3961#: engines/scumm/input.cpp:580
3962msgid "Snap scroll off"
3963msgstr "Snäpprullning av"
3964
3965#: engines/scumm/input.cpp:593
3966msgid "Music volume: "
3967msgstr "Musikvolym: "
3968
3969#: engines/scumm/input.cpp:610
3970msgid "Subtitle speed: "
3971msgstr "Texthastighet: "
3972
3973#: engines/scumm/scumm.cpp:1879
3974#, c-format
3975msgid ""
3976"Native MIDI support requires the Roland Upgrade from LucasArts,\n"
3977"but %s is missing. Using AdLib instead."
3978msgstr ""
3979"Stöd för Native MIDI kräver Roland-uppdateringen från LucasArts,\n"
3980"men %s saknas. Använder AdLib istället."
3981
3982#: engines/scumm/scumm.cpp:2732
3983msgid ""
3984"Usually, Maniac Mansion would start now. But for that to work, the game "
3985"files for Maniac Mansion have to be in the 'Maniac' directory inside the "
3986"Tentacle game directory, and the game has to be added to ScummVM."
3987msgstr ""
3988"Vanligtvis hade Maniac Mansion startat nu, men för att det ska fungera måste "
3989"Maniac Mansion-filerna placeras i 'Maniac'-katalogen i 'Tentacle'-katalogen. "
3990"Spelet måste även läggas till i ScummVM."
3991
3992#: engines/scumm/players/player_v3m.cpp:129
3993msgid ""
3994"Could not find the 'Loom' Macintosh executable to read the\n"
3995"instruments from. Music will be disabled."
3996msgstr ""
3997"Kunde inte hitta Macintosh-programmet för 'Loom'\n"
3998"för att läsa instrumenten. Musiken kommer att avaktiveras."
3999
4000#: engines/scumm/players/player_v5m.cpp:107
4001msgid ""
4002"Could not find the 'Monkey Island' Macintosh executable to read the\n"
4003"instruments from. Music will be disabled."
4004msgstr ""
4005"Kunde inte hitta Macintosh-programmet för 'Monkey Island'\n"
4006"för att läsa instrumenten. Musiken kommer att avaktiveras."
4007
4008#: engines/sherlock/detection.cpp:71
4009msgid "Use original savegame dialog"
4010msgstr "Använd originalskärmar för spara/ladda"
4011
4012#: engines/sherlock/detection.cpp:72
4013msgid ""
4014"Files button in-game shows original savegame dialog rather than the ScummVM "
4015"menu"
4016msgstr ""
4017"Filknappen i spelet visar originalskärmen för spara/ladda istället för "
4018"ScummVM-menyn"
4019
4020#: engines/sherlock/detection.cpp:81
4021msgid "Pixellated scene transitions"
4022msgstr "Pixliga scenövergångar"
4023
4024#: engines/sherlock/detection.cpp:82
4025msgid "When changing scenes, a randomized pixel transition is done"
4026msgstr "En slumpmässig pixelövergång visas vid scenbyten"
4027
4028#: engines/sherlock/detection.cpp:91
4029msgid "Don't show hotspots when moving mouse"
4030msgstr "Visa inte aktiveringspunkter vid musrörelse"
4031
4032#: engines/sherlock/detection.cpp:92
4033msgid ""
4034"Only show hotspot names after you actually click on a hotspot or action "
4035"button"
4036msgstr ""
4037"Visar endast namn för aktiveringspunkter när du klickar på en "
4038"aktiveringspunkt eller handlingsknapp"
4039
4040#: engines/sherlock/detection.cpp:101
4041msgid "Show character portraits"
4042msgstr "Visa karaktärsporträtt"
4043
4044#: engines/sherlock/detection.cpp:102
4045msgid "Show portraits for the characters when conversing"
4046msgstr "Visa porträtt för karaktärerna under dialoger"
4047
4048#: engines/sherlock/detection.cpp:111
4049msgid "Slide dialogs into view"
4050msgstr "Låt dialogrutor glida in"
4051
4052#: engines/sherlock/detection.cpp:112
4053msgid "Slide UI dialogs into view, rather than simply showing them immediately"
4054msgstr ""
4055"Låter gränssnittets dialogrutor glida in i bilden istället för att bara visa "
4056"dem direkt"
4057
4058#: engines/sherlock/detection.cpp:121
4059msgid "Transparent windows"
4060msgstr "Genomskinliga fönster"
4061
4062#: engines/sherlock/detection.cpp:122
4063msgid "Show windows with a partially transparent background"
4064msgstr "Visar fönster med en delvis genomskinlig bakgrund"
4065
4066#: engines/sky/compact.cpp:130
4067msgid ""
4068"Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
4069"Please download it from www.scummvm.org"
4070msgstr ""
4071"Kunde inte hitta \"sky.cpt\"-filen!\n"
4072"Var god ladda hem den från www.scummvm.org"
4073
4074#: engines/sky/compact.cpp:141
4075msgid ""
4076"The \"sky.cpt\" file has an incorrect size.\n"
4077"Please (re)download it from www.scummvm.org"
4078msgstr ""
4079"Filen \"sky.cpt\" har inkorrekt filstorlek.\n"
4080"Var god ladda hem den igen från www.scummvm.org"
4081
4082#: engines/sky/detection.cpp:44
4083msgid "Floppy intro"
4084msgstr "Diskettintro"
4085
4086#: engines/sky/detection.cpp:45
4087msgid "Use the floppy version's intro (CD version only)"
4088msgstr "Använd diskettversionens intro (endast CD-version)"
4089
4090#: engines/sword1/animation.cpp:524
4091#, c-format
4092msgid "PSX stream cutscene '%s' cannot be played in paletted mode"
4093msgstr "PSX-filmscenen '%s' kan inte visas i palettläget"
4094
4095#: engines/sword1/animation.cpp:545 engines/sword2/animation.cpp:445
4096msgid "DXA cutscenes found but ScummVM has been built without zlib"
4097msgstr "DXA filmscener hittades men ScummVM har byggts utan stöd för zlib"
4098
4099#: engines/sword1/animation.cpp:561 engines/sword2/animation.cpp:461
4100msgid ""
4101"MPEG-2 cutscenes found but ScummVM has been built without MPEG-2 support"
4102msgstr "MPEG-2-filmscener hittades men ScummVM har byggts utan stöd för MPEG-2"
4103
4104#: engines/sword1/animation.cpp:568 engines/sword2/animation.cpp:470
4105#, c-format
4106msgid "Cutscene '%s' not found"
4107msgstr "Filmscenen '%s' hittades ej"
4108
4109#: engines/sword1/control.cpp:863
4110msgid ""
4111"ScummVM found that you have old savefiles for Broken Sword 1 that should be "
4112"converted.\n"
4113"The old saved game format is no longer supported, so you will not be able to "
4114"load your games if you don't convert them.\n"
4115"\n"
4116"Press OK to convert them now, otherwise you will be asked again the next "
4117"time you start the game.\n"
4118msgstr ""
4119"ScummVM upptäckte att du har gamla spardata för Broken Sword 1 som borde "
4120"konverteras.\n"
4121"Det gamla spardataformatet stöds inte längre, så du kommer inte kunna ladda "
4122"dina data om du inte konverterar dem.\n"
4123"\n"
4124"Tryck \"OK\" för att konvertera dem nu, annars kommer du tillfrågas igen "
4125"nästa gång du startar spelet.\n"
4126
4127#: engines/sword1/control.cpp:1232
4128#, c-format
4129msgid ""
4130"Target new saved game already exists!\n"
4131"Would you like to keep the old saved game (%s) or the new one (%s)?\n"
4132msgstr ""
4133"Den valda spardatan existerar redan!\n"
4134"Vill du behålla den gamla spardatan (%s) eller den nya (%s)?\n"
4135
4136#: engines/sword1/control.cpp:1235
4137msgid "Keep the old one"
4138msgstr "Behåll den gamla"
4139
4140#: engines/sword1/control.cpp:1235
4141msgid "Keep the new one"
4142msgstr "Behåll den nya"
4143
4144#: engines/sword1/logic.cpp:1633
4145msgid "This is the end of the Broken Sword 1 Demo"
4146msgstr "Här slutar Broken Sword 1-demon"
4147
4148#: engines/sword2/animation.cpp:425
4149msgid ""
4150"PSX cutscenes found but ScummVM has been built without RGB color support"
4151msgstr "PSX-filmscener hittades men ScummVM har byggts utan stöd för RGB-färg"
4152
4153#: engines/sword2/sword2.cpp:79
4154msgid "Show object labels"
4155msgstr "Visa etiketter"
4156
4157#: engines/sword2/sword2.cpp:80
4158msgid "Show labels for objects on mouse hover"
4159msgstr "Visar etiketter för objekten som musen pekar på"
4160
4161#: engines/sword25/detection.cpp:46
4162msgid "Use English speech"
4163msgstr "Använd engelskt tal"
4164
4165#: engines/sword25/detection.cpp:47
4166msgid ""
4167"Use English speech instead of German for every language other than German"
4168msgstr "Använd engelskt tal istället för tyska för alla språk utom tyska"
4169
4170#: engines/teenagent/resources.cpp:96
4171msgid ""
4172"You're missing the 'teenagent.dat' file. Get it from the ScummVM website"
4173msgstr "Du har inte 'teenagent.dat'-filen. Hämta den från ScummVM:s webbsida"
4174
4175#: engines/teenagent/resources.cpp:117
4176msgid ""
4177"The teenagent.dat file is compressed and zlib hasn't been included in this "
4178"executable. Please decompress it"
4179msgstr ""
4180"Teenagent.dat-filen är komprimerad och zlib har inte inkluderats i det här "
4181"programmet. Var god dekomprimera den"
4182
4183#: engines/wintermute/detection.cpp:58
4184msgid "Show FPS-counter"
4185msgstr "Visa FPS-räknare"
4186
4187#: engines/wintermute/detection.cpp:59
4188msgid "Show the current number of frames per second in the upper left corner"
4189msgstr ""
4190"Visar det aktuella antalet bildrutor per sekund i det övre vänstra hörnet"
4191
4192#: engines/zvision/detection_tables.h:52
4193msgid "Use the original save/load screens instead of the ScummVM interface"
4194msgstr "Använd originalskärmarna för spara/ladda istället för ScummVM:s"
4195
4196#: engines/zvision/detection_tables.h:61
4197msgid "Double FPS"
4198msgstr "Dubbel FPS"
4199
4200#: engines/zvision/detection_tables.h:62
4201msgid "Increase framerate from 30 to 60 FPS"
4202msgstr "Öka antalet bildrutor per sekund från 30 till 60"
4203
4204#: engines/zvision/detection_tables.h:71
4205msgid "Enable Venus"
4206msgstr "Aktivera Venus"
4207
4208#: engines/zvision/detection_tables.h:72
4209msgid "Enable the Venus help system"
4210msgstr "Aktivera Venus-hjälpsystemet"
4211
4212#: engines/zvision/detection_tables.h:81
4213msgid "Disable animation while turning"
4214msgstr "Avaktivera animering när skärmen vänds"
4215
4216#: engines/zvision/detection_tables.h:82
4217msgid "Disable animation while turning in panorama mode"
4218msgstr "Avaktivera animering medan skärmen vänds i panorama-läge"
4219
4220#: engines/zvision/detection_tables.h:91
4221msgid "Use high resolution MPEG video"
4222msgstr "Använd högupplöst MPEG-video"
4223
4224#: engines/zvision/detection_tables.h:92
4225msgid "Use MPEG video from the DVD version, instead of lower resolution AVI"
4226msgstr ""
4227"Använd högupplöst MPEG-video från DVD-versionen istället för lågupplöst AVI"
4228
4229#, fuzzy
4230#~ msgid "Specifies where Files Manager can access to"
4231#~ msgstr "Bestämmer var dina spardata lagras"
4232
4233#~ msgid "EGA undithering"
4234#~ msgstr "EGA anti-gitter"
4235
4236#~ msgid "Enable undithering in EGA games"
4237#~ msgstr "Aktivera anti-gitter i EGA-spel"
4238
4239#~ msgid "MPEG-2 cutscenes found but ScummVM has been built without MPEG-2"
4240#~ msgstr "MPEG-2-filmscener hittades men ScummVM har byggts utan MPEG-2"
4241
4242#~ msgctxt "lowres"
4243#~ msgid "Mass Add..."
4244#~ msgstr "Masstillägg..."
4245
4246#~ msgid ""
4247#~ "Turns off General MIDI mapping for games with Roland MT-32 soundtrack"
4248#~ msgstr ""
4249#~ "Stänger av General MIDI-kartläggning för spel med Roland MT-32 soundtrack"
4250
4251#~ msgid "Standard (16bpp)"
4252#~ msgstr "Standard (16 bpp)"
4253
4254#~ msgid "MPEG2 cutscenes are no longer supported"
4255#~ msgstr "MPEG2 filmscener stöds inte längre"
4256
4257#~ msgid "OpenGL Normal"
4258#~ msgstr "OpenGL normal"
4259
4260#~ msgid "OpenGL Conserve"
4261#~ msgstr "OpenGL konservation"
4262
4263#~ msgid "OpenGL Original"
4264#~ msgstr "OpenGL original"
4265
4266#~ msgid "Current display mode"
4267#~ msgstr "Nuvarande visningsläge"
4268
4269#~ msgid "Current scale"
4270#~ msgstr "Nuvarande skala"
4271
4272#~ msgid "Active filter mode: Linear"
4273#~ msgstr "Aktivt filterläge: Linjärt"
4274
4275#~ msgid "Active filter mode: Nearest"
4276#~ msgstr "Aktivt filterläge: Närmast"
4277
4278#~ msgctxt "lowres"
4279#~ msgid "Add Game..."
4280#~ msgstr "Lägg till spel..."
4281
4282#~ msgid "Add Game..."
4283#~ msgstr "Lägg till spel..."
4284
4285#~ msgid "Discovered %d new games."
4286#~ msgstr "Nya spel upptäckta: %d."
4287
4288#, fuzzy
4289#~ msgid "Command line argument not processed"
4290#~ msgstr "Argument i kommandoraden ej verkställt"