Ticket #9378: cs_CZ.po

File cs_CZ.po, 72.6 KB (added by SF/tsbook, 9 years ago)
Line 
1# Czech translation for ScummVM.
2# Copyright (C) 2001-2011 ScummVM Team
3# This file is distributed under the same license as the ScummVM package.
4# Zbyněk Schwarz <zbynek.schwarz@gmail.com>, 2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel@lists.sf.net\n"
10"POT-Creation-Date: 2011-08-18 11:02+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-08-18 16:57+0100\n"
12"Last-Translator: Zbyněk Schwarz <zbynek.schwarz@gmail.com>\n"
13"Language-Team: \n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Language: Cesky\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
19"X-Poedit-Language: Czech\n"
20"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
21"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
22
23#: gui/about.cpp:91
24#, c-format
25msgid "(built on %s)"
26msgstr "(sestaveno na %s)"
27
28#: gui/about.cpp:98
29msgid "Features compiled in:"
30msgstr "Zakompilované Funkce:"
31
32#: gui/about.cpp:107
33msgid "Available engines:"
34msgstr "Dostupná jádra:"
35
36#: gui/browser.cpp:66
37msgid "Go up"
38msgstr "Jít nahoru"
39
40#: gui/browser.cpp:66
41#: gui/browser.cpp:68
42msgid "Go to previous directory level"
43msgstr "Jít na předchozí úroveň adresáře"
44
45#: gui/browser.cpp:68
46msgctxt "lowres"
47msgid "Go up"
48msgstr "Jít nahoru"
49
50#: gui/browser.cpp:69
51#: gui/chooser.cpp:45
52#: gui/KeysDialog.cpp:43
53#: gui/launcher.cpp:312
54#: gui/massadd.cpp:94
55#: gui/options.cpp:1178
56#: gui/saveload.cpp:63
57#: gui/saveload.cpp:155
58#: gui/themebrowser.cpp:54
59#: engines/engine.cpp:436
60#: engines/sword1/control.cpp:865
61#: engines/parallaction/saveload.cpp:281
62#: backends/platform/wii/options.cpp:48
63#: backends/events/default/default-events.cpp:222
64#: backends/events/default/default-events.cpp:244
65msgid "Cancel"
66msgstr "Zrušit"
67
68#: gui/browser.cpp:70
69#: gui/chooser.cpp:46
70#: gui/themebrowser.cpp:55
71msgid "Choose"
72msgstr "Zvolit"
73
74#: gui/gui-manager.cpp:116
75#: engines/scumm/help.cpp:125
76#: engines/scumm/help.cpp:140
77#: engines/scumm/help.cpp:165
78#: engines/scumm/help.cpp:190
79#: engines/scumm/help.cpp:208
80#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:52
81msgid "Close"
82msgstr "Zavřít"
83
84#: gui/gui-manager.cpp:119
85msgid "Mouse click"
86msgstr "Kliknutí myší"
87
88#: gui/gui-manager.cpp:122
89#: base/main.cpp:286
90msgid "Display keyboard"
91msgstr "Zobrazit klávesnici"
92
93#: gui/gui-manager.cpp:125
94#: base/main.cpp:289
95msgid "Remap keys"
96msgstr "Přemapovat klávesy"
97
98#: gui/KeysDialog.h:36
99#: gui/KeysDialog.cpp:145
100msgid "Choose an action to map"
101msgstr "Zvolte činnost k mapování"
102
103#: gui/KeysDialog.cpp:41
104msgid "Map"
105msgstr "Mapovat"
106
107#: gui/KeysDialog.cpp:42
108#: gui/launcher.cpp:313
109#: gui/launcher.cpp:936
110#: gui/launcher.cpp:940
111#: gui/massadd.cpp:91
112#: gui/options.cpp:1179
113#: engines/engine.cpp:359
114#: engines/engine.cpp:370
115#: engines/scumm/scumm.cpp:1770
116#: engines/agos/animation.cpp:545
117#: engines/groovie/script.cpp:420
118#: engines/sky/compact.cpp:131
119#: engines/sky/compact.cpp:141
120#: engines/sword1/animation.cpp:344
121#: engines/sword1/animation.cpp:354
122#: engines/sword1/animation.cpp:360
123#: engines/sword1/control.cpp:865
124#: engines/sword1/logic.cpp:1633
125#: engines/sword2/animation.cpp:379
126#: engines/sword2/animation.cpp:389
127#: engines/sword2/animation.cpp:398
128#: engines/parallaction/saveload.cpp:281
129#: backends/platform/wii/options.cpp:47
130#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:54
131msgid "OK"
132msgstr "OK"
133
134#: gui/KeysDialog.cpp:49
135msgid "Select an action and click 'Map'"
136msgstr "Zvolte činnost a klikněte 'Mapovat'"
137
138#: gui/KeysDialog.cpp:80
139#: gui/KeysDialog.cpp:102
140#: gui/KeysDialog.cpp:141
141#, c-format
142msgid "Associated key : %s"
143msgstr "Přiřazená klávesa: %s"
144
145#: gui/KeysDialog.cpp:82
146#: gui/KeysDialog.cpp:104
147#: gui/KeysDialog.cpp:143
148#, c-format
149msgid "Associated key : none"
150msgstr "Přiřazená klávesa: žádná"
151
152#: gui/KeysDialog.cpp:90
153msgid "Please select an action"
154msgstr "Prosím vyberte činnost"
155
156#: gui/KeysDialog.cpp:106
157msgid "Press the key to associate"
158msgstr "Zmáčkněte klávesu pro přiřazení"
159
160#: gui/launcher.cpp:165
161msgid "Game"
162msgstr "Hra"
163
164#: gui/launcher.cpp:169
165msgid "ID:"
166msgstr "ID:"
167
168#: gui/launcher.cpp:169
169#: gui/launcher.cpp:171
170#: gui/launcher.cpp:172
171msgid "Short game identifier used for referring to savegames and running the game from the command line"
172msgstr "Krátký identifikátor her, používaný jako odkaz k uloženým hrám a spuštění hry z příkazového řádku"
173
174#: gui/launcher.cpp:171
175msgctxt "lowres"
176msgid "ID:"
177msgstr "ID:"
178
179#: gui/launcher.cpp:176
180msgid "Name:"
181msgstr "Jméno"
182
183#: gui/launcher.cpp:176
184#: gui/launcher.cpp:178
185#: gui/launcher.cpp:179
186msgid "Full title of the game"
187msgstr "Úplný název hry"
188
189#: gui/launcher.cpp:178
190msgctxt "lowres"
191msgid "Name:"
192msgstr "Jméno:"
193
194#: gui/launcher.cpp:182
195msgid "Language:"
196msgstr "Jazyk:"
197
198#: gui/launcher.cpp:182
199#: gui/launcher.cpp:183
200msgid "Language of the game. This will not turn your Spanish game version into English"
201msgstr "Jazyk hry. Toto z Vaší Španělské verze neudělá Anglickou"
202
203#: gui/launcher.cpp:184
204#: gui/launcher.cpp:198
205#: gui/options.cpp:74
206#: gui/options.cpp:708
207#: gui/options.cpp:718
208#: gui/options.cpp:1149
209#: audio/null.cpp:40
210msgid "<default>"
211msgstr "<výchozí>"
212
213#: gui/launcher.cpp:194
214msgid "Platform:"
215msgstr "Platforma:"
216
217#: gui/launcher.cpp:194
218#: gui/launcher.cpp:196
219#: gui/launcher.cpp:197
220msgid "Platform the game was originally designed for"
221msgstr "Platforma, pro kterou byla hra původně vytvořena"
222
223#: gui/launcher.cpp:196
224msgctxt "lowres"
225msgid "Platform:"
226msgstr "Platforma:"
227
228#: gui/launcher.cpp:208
229#: gui/options.cpp:1018
230#: gui/options.cpp:1035
231msgid "Graphics"
232msgstr "Obraz"
233
234#: gui/launcher.cpp:208
235#: gui/options.cpp:1018
236#: gui/options.cpp:1035
237msgid "GFX"
238msgstr "GFX"
239
240#: gui/launcher.cpp:211
241msgid "Override global graphic settings"
242msgstr "Potlačit globální nastavení obrazu"
243
244#: gui/launcher.cpp:213
245msgctxt "lowres"
246msgid "Override global graphic settings"
247msgstr "Potlačit globální nastavení obrazu"
248
249#: gui/launcher.cpp:220
250#: gui/options.cpp:1041
251msgid "Audio"
252msgstr "Zvuk"
253
254#: gui/launcher.cpp:223
255msgid "Override global audio settings"
256msgstr "Potlačit globální nastavení zvuku"
257
258#: gui/launcher.cpp:225
259msgctxt "lowres"
260msgid "Override global audio settings"
261msgstr "Potlačit globální nastavení zvuku"
262
263#: gui/launcher.cpp:234
264#: gui/options.cpp:1046
265msgid "Volume"
266msgstr "Hlasitost"
267
268#: gui/launcher.cpp:236
269#: gui/options.cpp:1048
270msgctxt "lowres"
271msgid "Volume"
272msgstr "Hlasitost"
273
274#: gui/launcher.cpp:239
275msgid "Override global volume settings"
276msgstr "Potlačit globální nastavení hlasitosti"
277
278#: gui/launcher.cpp:241
279msgctxt "lowres"
280msgid "Override global volume settings"
281msgstr "Potlačit globální nastavení hlasitosti"
282
283#: gui/launcher.cpp:248
284#: gui/options.cpp:1056
285msgid "MIDI"
286msgstr "MIDI"
287
288#: gui/launcher.cpp:251
289msgid "Override global MIDI settings"
290msgstr "Potlačit globální nastavení MIDI"
291
292#: gui/launcher.cpp:253
293msgctxt "lowres"
294msgid "Override global MIDI settings"
295msgstr "Potlačit globální nastavení MIDI"
296
297#: gui/launcher.cpp:263
298#: gui/options.cpp:1062
299msgid "MT-32"
300msgstr "MT-32"
301
302#: gui/launcher.cpp:266
303msgid "Override global MT-32 settings"
304msgstr "Potlačit globální nastavení MT-32"
305
306#: gui/launcher.cpp:268
307msgctxt "lowres"
308msgid "Override global MT-32 settings"
309msgstr "Potlačit globální nastavení MT-32"
310
311#: gui/launcher.cpp:279
312#: gui/options.cpp:1069
313msgid "Paths"
314msgstr "Cesty"
315
316#: gui/launcher.cpp:281
317#: gui/options.cpp:1071
318msgctxt "lowres"
319msgid "Paths"
320msgstr "Cesty"
321
322#: gui/launcher.cpp:288
323msgid "Game Path:"
324msgstr "Cesta Hry:"
325
326#: gui/launcher.cpp:290
327msgctxt "lowres"
328msgid "Game Path:"
329msgstr "Cesta Hry:"
330
331#: gui/launcher.cpp:295
332#: gui/options.cpp:1091
333msgid "Extra Path:"
334msgstr "Dodatečná Cesta:"
335
336#: gui/launcher.cpp:295
337#: gui/launcher.cpp:297
338#: gui/launcher.cpp:298
339msgid "Specifies path to additional data used the game"
340msgstr "Stanoví cestu pro dodatečná data použitá ve hře"
341
342#: gui/launcher.cpp:297
343#: gui/options.cpp:1093
344msgctxt "lowres"
345msgid "Extra Path:"
346msgstr "Dodatečná Cesta:"
347
348#: gui/launcher.cpp:302
349#: gui/options.cpp:1079
350msgid "Save Path:"
351msgstr "Cesta pro uložení:"
352
353#: gui/launcher.cpp:302
354#: gui/launcher.cpp:304
355#: gui/launcher.cpp:305
356#: gui/options.cpp:1079
357#: gui/options.cpp:1081
358#: gui/options.cpp:1082
359msgid "Specifies where your savegames are put"
360msgstr "Stanovuje, kam jsou umístěny Vaše uložené hry"
361
362#: gui/launcher.cpp:304
363#: gui/options.cpp:1081
364msgctxt "lowres"
365msgid "Save Path:"
366msgstr "Cesta pro uložení:"
367
368#: gui/launcher.cpp:321
369#: gui/launcher.cpp:404
370#: gui/launcher.cpp:453
371#: gui/options.cpp:1088
372#: gui/options.cpp:1094
373#: gui/options.cpp:1101
374#: gui/options.cpp:1202
375#: gui/options.cpp:1208
376#: gui/options.cpp:1214
377#: gui/options.cpp:1222
378#: gui/options.cpp:1246
379#: gui/options.cpp:1250
380#: gui/options.cpp:1256
381#: gui/options.cpp:1263
382#: gui/options.cpp:1362
383msgctxt "path"
384msgid "None"
385msgstr "Žádné"
386
387#: gui/launcher.cpp:326
388#: gui/launcher.cpp:408
389#: backends/platform/wii/options.cpp:56
390msgid "Default"
391msgstr "Výchozí"
392
393#: gui/launcher.cpp:446
394#: gui/options.cpp:1356
395msgid "Select SoundFont"
396msgstr "Vybrat SoundFont"
397
398#: gui/launcher.cpp:465
399#: gui/launcher.cpp:612
400msgid "Select directory with game data"
401msgstr "Vyberte adresář s daty hry"
402
403#: gui/launcher.cpp:483
404msgid "Select additional game directory"
405msgstr "Vyberte dodatečný adresář hry"
406
407#: gui/launcher.cpp:495
408msgid "Select directory for saved games"
409msgstr "Vyberte adresář pro uložené hry"
410
411#: gui/launcher.cpp:514
412msgid "This game ID is already taken. Please choose another one."
413msgstr "Toto ID hry je už zabrané. Vyberte si, prosím, jiné."
414
415#: gui/launcher.cpp:555
416#: engines/dialogs.cpp:110
417msgid "~Q~uit"
418msgstr "~U~končit"
419
420#: gui/launcher.cpp:555
421#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:80
422msgid "Quit ScummVM"
423msgstr "Ukončit ScummVM"
424
425#: gui/launcher.cpp:556
426msgid "A~b~out..."
427msgstr "~O~ Programu..."
428
429#: gui/launcher.cpp:556
430#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:61
431msgid "About ScummVM"
432msgstr "O ScummVM"
433
434#: gui/launcher.cpp:557
435msgid "~O~ptions..."
436msgstr "~V~olby..."
437
438#: gui/launcher.cpp:557
439msgid "Change global ScummVM options"
440msgstr "Změnit globální volby ScummVM"
441
442#: gui/launcher.cpp:559
443msgid "~S~tart"
444msgstr "~S~pustit"
445
446#: gui/launcher.cpp:559
447msgid "Start selected game"
448msgstr "Spustit zvolenou hru"
449
450#: gui/launcher.cpp:562
451msgid "~L~oad..."
452msgstr "~N~ahrát..."
453
454#: gui/launcher.cpp:562
455msgid "Load savegame for selected game"
456msgstr "Nahrát uloženou pozici pro zvolenou hru"
457
458#: gui/launcher.cpp:567
459#: gui/launcher.cpp:1055
460msgid "~A~dd Game..."
461msgstr "~P~řidat hru..."
462
463#: gui/launcher.cpp:567
464#: gui/launcher.cpp:574
465msgid "Hold Shift for Mass Add"
466msgstr "Podržte Shift pro Hromadné Přidání"
467
468#: gui/launcher.cpp:569
469msgid "~E~dit Game..."
470msgstr "~U~pravit Hru..."
471
472#: gui/launcher.cpp:569
473#: gui/launcher.cpp:576
474msgid "Change game options"
475msgstr "Změnit volby hry"
476
477#: gui/launcher.cpp:571
478msgid "~R~emove Game"
479msgstr "~O~dstranit Hru"
480
481#: gui/launcher.cpp:571
482#: gui/launcher.cpp:578
483msgid "Remove game from the list. The game data files stay intact"
484msgstr "Odstranit hru ze seznamu. Herní data zůstanou zachována"
485
486#: gui/launcher.cpp:574
487#: gui/launcher.cpp:1055
488msgctxt "lowres"
489msgid "~A~dd Game..."
490msgstr "~P~řidat hru..."
491
492#: gui/launcher.cpp:576
493msgctxt "lowres"
494msgid "~E~dit Game..."
495msgstr "~U~pravit hru..."
496
497#: gui/launcher.cpp:578
498msgctxt "lowres"
499msgid "~R~emove Game"
500msgstr "~O~dstranit hru"
501
502#: gui/launcher.cpp:586
503msgid "Search in game list"
504msgstr "Hledat v seznamu her"
505
506#: gui/launcher.cpp:590
507#: gui/launcher.cpp:1102
508msgid "Search:"
509msgstr "Hledat:"
510
511#: gui/launcher.cpp:593
512#: gui/options.cpp:826
513msgid "Clear value"
514msgstr "Vyčistit hodnotu"
515
516#: gui/launcher.cpp:615
517#: engines/dialogs.cpp:114
518#: engines/mohawk/myst.cpp:255
519#: engines/mohawk/riven.cpp:716
520#: engines/cruise/menu.cpp:216
521msgid "Load game:"
522msgstr "Nahrát hru:"
523
524#: gui/launcher.cpp:615
525#: engines/dialogs.cpp:114
526#: engines/mohawk/myst.cpp:255
527#: engines/mohawk/riven.cpp:716
528#: engines/cruise/menu.cpp:216
529#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:267
530#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:231
531msgid "Load"
532msgstr "Nahrát"
533
534#: gui/launcher.cpp:723
535msgid "Do you really want to run the mass game detector? This could potentially add a huge number of games."
536msgstr "Opravdu chcete spustit hromadnou detekci her? Toto by mohlo potenciálně přidat velkou spoustu her. "
537
538#: gui/launcher.cpp:724
539#: gui/launcher.cpp:872
540#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:184
541#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:326
542#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
543#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
544msgid "Yes"
545msgstr "Ano"
546
547#: gui/launcher.cpp:724
548#: gui/launcher.cpp:872
549#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:184
550#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:326
551#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
552#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
553msgid "No"
554msgstr "Ne"
555
556#: gui/launcher.cpp:772
557msgid "ScummVM couldn't open the specified directory!"
558msgstr "ScummVM nemohl tento adresář otevřít!"
559
560#: gui/launcher.cpp:784
561msgid "ScummVM could not find any game in the specified directory!"
562msgstr "ScummVM nemohl v zadaném adresáři najít žádnou hru!"
563
564#: gui/launcher.cpp:798
565msgid "Pick the game:"
566msgstr "Vybrat hru:"
567
568#: gui/launcher.cpp:872
569msgid "Do you really want to remove this game configuration?"
570msgstr "Opravdu chcete odstranit nastavení této hry?"
571
572#: gui/launcher.cpp:936
573msgid "This game does not support loading games from the launcher."
574msgstr "Tato hra nepodporuje spouštění her ze spouštěče"
575
576#: gui/launcher.cpp:940
577msgid "ScummVM could not find any engine capable of running the selected game!"
578msgstr "ScummVM nemohl najít žádné jádro schopné vybranou hru spustit!"
579
580#: gui/launcher.cpp:1054
581msgctxt "lowres"
582msgid "Mass Add..."
583msgstr "Hromadné Přidání..."
584
585#: gui/launcher.cpp:1054
586msgid "Mass Add..."
587msgstr "Hromadné Přidání..."
588
589#: gui/massadd.cpp:78
590#: gui/massadd.cpp:81
591msgid "... progress ..."
592msgstr "... průběh ..."
593
594#: gui/massadd.cpp:258
595msgid "Scan complete!"
596msgstr "Hledání dokončeno!"
597
598#: gui/massadd.cpp:261
599#, c-format
600msgid "Discovered %d new games, ignored %d previously added games."
601msgstr "Objeveno %d nových her, ignorováno %d dříve přidaných her."
602
603#: gui/massadd.cpp:265
604#, c-format
605msgid "Scanned %d directories ..."
606msgstr "Prohledáno %d adresářů..."
607
608#: gui/massadd.cpp:268
609#, c-format
610msgid "Discovered %d new games, ignored %d previously added games ..."
611msgstr "Objeveno %d nových her, ignorováno %d dříve přidaných her ..."
612
613#: gui/options.cpp:72
614msgid "Never"
615msgstr "Nikdy"
616
617#: gui/options.cpp:72
618msgid "every 5 mins"
619msgstr "Každých 5 min"
620
621#: gui/options.cpp:72
622msgid "every 10 mins"
623msgstr "Každých 10 min"
624
625#: gui/options.cpp:72
626msgid "every 15 mins"
627msgstr "Každých 15 min"
628
629#: gui/options.cpp:72
630msgid "every 30 mins"
631msgstr "Každých 30 min"
632
633#: gui/options.cpp:74
634msgid "8 kHz"
635msgstr "8 kHz"
636
637#: gui/options.cpp:74
638msgid "11kHz"
639msgstr "11kHz"
640
641#: gui/options.cpp:74
642msgid "22 kHz"
643msgstr "22 kHz"
644
645#: gui/options.cpp:74
646msgid "44 kHz"
647msgstr "44 kHz"
648
649#: gui/options.cpp:74
650msgid "48 kHz"
651msgstr "48 kHz"
652
653#: gui/options.cpp:236
654#: gui/options.cpp:464
655#: gui/options.cpp:559
656#: gui/options.cpp:625
657#: gui/options.cpp:825
658msgctxt "soundfont"
659msgid "None"
660msgstr "Žádné"
661
662#: gui/options.cpp:372
663msgid "Failed to apply some of the graphic options changes:"
664msgstr "Nelze použít některé změny možností grafiky:"
665
666#: gui/options.cpp:384
667msgid "the video mode could not be changed."
668msgstr "režim obrazu nemohl být změněn."
669
670#: gui/options.cpp:390
671msgid "the fullscreen setting could not be changed"
672msgstr "nastavení celé obrazovky nemohlo být změněno"
673
674#: gui/options.cpp:396
675msgid "the aspect ratio setting could not be changed"
676msgstr "nastavení poměru stran nemohlo být změněno"
677
678#: gui/options.cpp:705
679msgid "Graphics mode:"
680msgstr "Režim obrazu:"
681
682#: gui/options.cpp:716
683msgid "Render mode:"
684msgstr "Režim vykreslení:"
685
686#: gui/options.cpp:716
687#: gui/options.cpp:717
688msgid "Special dithering modes supported by some games"
689msgstr "Speciální režimy chvění podporované některými hrami"
690
691#: gui/options.cpp:726
692#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2247
693#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:472
694msgid "Fullscreen mode"
695msgstr "Režim celé obrazovky"
696
697#: gui/options.cpp:729
698msgid "Aspect ratio correction"
699msgstr "Korekce poměru stran"
700
701#: gui/options.cpp:729
702msgid "Correct aspect ratio for 320x200 games"
703msgstr "Korigovat poměr stran pro hry 320x200"
704
705#: gui/options.cpp:730
706msgid "EGA undithering"
707msgstr "Nerozkládání EGA"
708
709#: gui/options.cpp:730
710msgid "Enable undithering in EGA games that support it"
711msgstr "Povolit nerozkládání v EGA hrách, které to podporují"
712
713#: gui/options.cpp:738
714msgid "Preferred Device:"
715msgstr "Prioritní Zařízení:"
716
717#: gui/options.cpp:738
718msgid "Music Device:"
719msgstr "Hudební zařízení"
720
721#: gui/options.cpp:738
722#: gui/options.cpp:740
723msgid "Specifies preferred sound device or sound card emulator"
724msgstr "Stanoví prioritní zvukové zařízení nebo emulátor zvukové karty"
725
726#: gui/options.cpp:738
727#: gui/options.cpp:740
728#: gui/options.cpp:741
729msgid "Specifies output sound device or sound card emulator"
730msgstr "Stanoví výstupní zvukové zařízení nebo emulátor zvukové karty"
731
732#: gui/options.cpp:740
733msgctxt "lowres"
734msgid "Preferred Dev.:"
735msgstr "Prioritní Zař.:"
736
737#: gui/options.cpp:740
738msgctxt "lowres"
739msgid "Music Device:"
740msgstr "Hudební zařízení"
741
742#: gui/options.cpp:766
743msgid "AdLib emulator:"
744msgstr "AdLib emulátor"
745
746#: gui/options.cpp:766
747#: gui/options.cpp:767
748msgid "AdLib is used for music in many games"
749msgstr "AdLib se používá pro hudbu v mnoha hrách"
750
751#: gui/options.cpp:777
752msgid "Output rate:"
753msgstr "Výstup. frekvence:"
754
755#: gui/options.cpp:777
756#: gui/options.cpp:778
757msgid "Higher value specifies better sound quality but may be not supported by your soundcard"
758msgstr "Vyšší hodnota způsobí lepší kvalitu zvuku, ale nemusí být podporována Vaši zvukovou kartou"
759
760#: gui/options.cpp:788
761msgid "GM Device:"
762msgstr "GM Zařízení:"
763
764#: gui/options.cpp:788
765msgid "Specifies default sound device for General MIDI output"
766msgstr "Stanoví výchozí zvukové zařízení pro výstup General MIDI"
767
768#: gui/options.cpp:799
769msgid "Don't use General MIDI music"
770msgstr "Nepoužívat hudbu General MIDI"
771
772#: gui/options.cpp:810
773#: gui/options.cpp:871
774msgid "Use first available device"
775msgstr "Použít první dostupné zařízení"
776
777#: gui/options.cpp:822
778msgid "SoundFont:"
779msgstr "SoundFont:"
780
781#: gui/options.cpp:822
782#: gui/options.cpp:824
783#: gui/options.cpp:825
784msgid "SoundFont is supported by some audio cards, Fluidsynth and Timidity"
785msgstr "SoundFont je podporován některými zvukovými kartami, Fluidsynth a Timidity"
786
787#: gui/options.cpp:824
788msgctxt "lowres"
789msgid "SoundFont:"
790msgstr "SoundFont:"
791
792#: gui/options.cpp:829
793msgid "Mixed AdLib/MIDI mode"
794msgstr "Smíšený režim AdLib/MIDI"
795
796#: gui/options.cpp:829
797msgid "Use both MIDI and AdLib sound generation"
798msgstr "Použít obě zvukové generace MIDI a AdLib"
799
800#: gui/options.cpp:832
801msgid "MIDI gain:"
802msgstr "Zesílení MIDI:"
803
804#: gui/options.cpp:842
805msgid "MT-32 Device:"
806msgstr "Zařízení MT-32:"
807
808#: gui/options.cpp:842
809msgid "Specifies default sound device for Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64 output"
810msgstr "Stanoví výchozí zvukové výstupní zařízení pro Roland MT-32/LAPC1/CM32l/CM64"
811
812#: gui/options.cpp:847
813msgid "True Roland MT-32 (disable GM emulation)"
814msgstr "Opravdový Roland MT-32 (vypne GM emulaci)"
815
816#: gui/options.cpp:847
817#: gui/options.cpp:849
818msgid "Check if you want to use your real hardware Roland-compatible sound device connected to your computer"
819msgstr "Zaškrtněte, pokud chcete použít pravé hardwarové zařízení kompatibilní s Roland, připojené k Vašemu počítači"
820
821#: gui/options.cpp:849
822msgctxt "lowres"
823msgid "True Roland MT-32 (no GM emulation)"
824msgstr "Opravdový Roland MT-32 (žádná GM emulace)"
825
826#: gui/options.cpp:852
827msgid "Enable Roland GS Mode"
828msgstr "Zapnout režim Roland GS"
829
830#: gui/options.cpp:852
831msgid "Turns off General MIDI mapping for games with Roland MT-32 soundtrack"
832msgstr "Vypne mapování General MIDI pro hry s Roland MT-32 zvukovým doprovodem"
833
834#: gui/options.cpp:861
835msgid "Don't use Roland MT-32 music"
836msgstr "Nepoužívat hudbu Roland MT-32"
837
838#: gui/options.cpp:888
839msgid "Text and Speech:"
840msgstr "Text a Řeč"
841
842#: gui/options.cpp:892
843#: gui/options.cpp:902
844msgid "Speech"
845msgstr "Řeč"
846
847#: gui/options.cpp:893
848#: gui/options.cpp:903
849msgid "Subtitles"
850msgstr "Titulky"
851
852#: gui/options.cpp:894
853msgid "Both"
854msgstr "Oba"
855
856#: gui/options.cpp:896
857msgid "Subtitle speed:"
858msgstr "Rychlost titulků:"
859
860#: gui/options.cpp:898
861msgctxt "lowres"
862msgid "Text and Speech:"
863msgstr "Text a Řeč:"
864
865#: gui/options.cpp:902
866msgid "Spch"
867msgstr "Řeč"
868
869#: gui/options.cpp:903
870msgid "Subs"
871msgstr "Titl"
872
873#: gui/options.cpp:904
874msgctxt "lowres"
875msgid "Both"
876msgstr "Oba"
877
878#: gui/options.cpp:904
879msgid "Show subtitles and play speech"
880msgstr "Zobrazit titulky a přehrávat řeč"
881
882#: gui/options.cpp:906
883msgctxt "lowres"
884msgid "Subtitle speed:"
885msgstr "Rychlost titulků"
886
887#: gui/options.cpp:922
888msgid "Music volume:"
889msgstr "Hlasitost hudby"
890
891#: gui/options.cpp:924
892msgctxt "lowres"
893msgid "Music volume:"
894msgstr "Hlasitost hudby"
895
896#: gui/options.cpp:931
897msgid "Mute All"
898msgstr "Ztlumit Vše"
899
900#: gui/options.cpp:934
901msgid "SFX volume:"
902msgstr "Hlasitost zvuků"
903
904#: gui/options.cpp:934
905#: gui/options.cpp:936
906#: gui/options.cpp:937
907msgid "Special sound effects volume"
908msgstr "Hlasitost speciálních zvukových efektů"
909
910#: gui/options.cpp:936
911msgctxt "lowres"
912msgid "SFX volume:"
913msgstr "Hlasitost zvuků"
914
915#: gui/options.cpp:944
916msgid "Speech volume:"
917msgstr "Hlasitost řeči"
918
919#: gui/options.cpp:946
920msgctxt "lowres"
921msgid "Speech volume:"
922msgstr "Hlasitost řeči"
923
924#: gui/options.cpp:1085
925msgid "Theme Path:"
926msgstr "Cesta ke Vzhledu:"
927
928#: gui/options.cpp:1087
929msgctxt "lowres"
930msgid "Theme Path:"
931msgstr "Cesta ke Vzhledu:"
932
933#: gui/options.cpp:1091
934#: gui/options.cpp:1093
935#: gui/options.cpp:1094
936msgid "Specifies path to additional data used by all games or ScummVM"
937msgstr "Stanoví cestu k dodatečným datům používaná všemi hrami nebo ScummVM"
938
939#: gui/options.cpp:1098
940msgid "Plugins Path:"
941msgstr "Cesta k Pluginům:"
942
943#: gui/options.cpp:1100
944msgctxt "lowres"
945msgid "Plugins Path:"
946msgstr "Cesta k Pluginům:"
947
948#: gui/options.cpp:1109
949msgid "Misc"
950msgstr "Různé"
951
952#: gui/options.cpp:1111
953msgctxt "lowres"
954msgid "Misc"
955msgstr "Různé"
956
957#: gui/options.cpp:1113
958msgid "Theme:"
959msgstr "Vzhled:"
960
961#: gui/options.cpp:1117
962msgid "GUI Renderer:"
963msgstr "GUI Vykreslovač:"
964
965#: gui/options.cpp:1129
966msgid "Autosave:"
967msgstr "Autoukládání:"
968
969#: gui/options.cpp:1131
970msgctxt "lowres"
971msgid "Autosave:"
972msgstr "Autoukládání:"
973
974#: gui/options.cpp:1139
975msgid "Keys"
976msgstr "Klávesy"
977
978#: gui/options.cpp:1146
979msgid "GUI Language:"
980msgstr "Jazyk GUI"
981
982#: gui/options.cpp:1146
983msgid "Language of ScummVM GUI"
984msgstr "Jazyk GUI ScummVM"
985
986#: gui/options.cpp:1295
987msgid "You have to restart ScummVM before your changes will take effect."
988msgstr "Pro použití těchto nastavení musíte restartovat ScummVM."
989
990#: gui/options.cpp:1308
991msgid "Select directory for savegames"
992msgstr "Vybrat adresář pro uložené hry"
993
994#: gui/options.cpp:1315
995msgid "The chosen directory cannot be written to. Please select another one."
996msgstr "Do zvoleného adresáře nelze zapisovat. Vyberte, prosím, jiný."
997
998#: gui/options.cpp:1324
999msgid "Select directory for GUI themes"
1000msgstr "Vyberte adresář pro vhledy GUI"
1001
1002#: gui/options.cpp:1334
1003msgid "Select directory for extra files"
1004msgstr "Vyberte adresář pro dodatečné soubory"
1005
1006#: gui/options.cpp:1345
1007msgid "Select directory for plugins"
1008msgstr "Vyberte adresář pro zásuvné moduly"
1009
1010#: gui/options.cpp:1389
1011msgid "The theme you selected does not support your current language. If you want to use this theme you need to switch to another language first."
1012msgstr "Vzhled, který jste zvolili, nepodporuje Váš současný jazyk. Pokud chcete tento vzhled použít, musíte nejdříve přepnout na jiný jazyk."
1013
1014#: gui/saveload.cpp:58
1015#: gui/saveload.cpp:239
1016msgid "No date saved"
1017msgstr "Neuložena žádná data"
1018
1019#: gui/saveload.cpp:59
1020#: gui/saveload.cpp:240
1021msgid "No time saved"
1022msgstr "Žádný uložený čas"
1023
1024#: gui/saveload.cpp:60
1025#: gui/saveload.cpp:241
1026msgid "No playtime saved"
1027msgstr "Žádná uložená doba hraní"
1028
1029#: gui/saveload.cpp:67
1030#: gui/saveload.cpp:155
1031msgid "Delete"
1032msgstr "Smazat"
1033
1034#: gui/saveload.cpp:154
1035msgid "Do you really want to delete this savegame?"
1036msgstr "Opravdu chcete tuto uloženou hru vymazat"
1037
1038#: gui/saveload.cpp:264
1039msgid "Date: "
1040msgstr "Datum:"
1041
1042#: gui/saveload.cpp:268
1043msgid "Time: "
1044msgstr "Čas:"
1045
1046#: gui/saveload.cpp:274
1047msgid "Playtime: "
1048msgstr "Doba hraní:"
1049
1050#: gui/saveload.cpp:287
1051#: gui/saveload.cpp:354
1052msgid "Untitled savestate"
1053msgstr "Bezejmenný uložený stav"
1054
1055#: gui/themebrowser.cpp:44
1056msgid "Select a Theme"
1057msgstr "Vyberte Vzhled"
1058
1059#: gui/ThemeEngine.cpp:328
1060msgid "Disabled GFX"
1061msgstr "GFX zakázáno"
1062
1063#: gui/ThemeEngine.cpp:328
1064msgctxt "lowres"
1065msgid "Disabled GFX"
1066msgstr "GFX zakázáno"
1067
1068#: gui/ThemeEngine.cpp:329
1069msgid "Standard Renderer (16bpp)"
1070msgstr "Standardní Vykreslovač (16bpp)"
1071
1072#: gui/ThemeEngine.cpp:329
1073msgid "Standard (16bpp)"
1074msgstr "Standardní (16bpp)"
1075
1076#: gui/ThemeEngine.cpp:331
1077msgid "Antialiased Renderer (16bpp)"
1078msgstr "Vykreslovač s vyhlazenými hranami (16bpp)"
1079
1080#: gui/ThemeEngine.cpp:331
1081msgid "Antialiased (16bpp)"
1082msgstr "S vyhlazenými hranami (16bpp)"
1083
1084#: base/main.cpp:206
1085#, c-format
1086msgid "Engine does not support debug level '%s'"
1087msgstr "Jádro nepodporuje úroveň ladění '%s'"
1088
1089#: base/main.cpp:274
1090msgid "Menu"
1091msgstr "Menu"
1092
1093#: base/main.cpp:277
1094#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:45
1095#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:45
1096#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:46
1097msgid "Skip"
1098msgstr "Přeskočit"
1099
1100#: base/main.cpp:280
1101#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:50
1102#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:42
1103msgid "Pause"
1104msgstr "Pauza"
1105
1106#: base/main.cpp:283
1107msgid "Skip line"
1108msgstr "Přeskočit řádek"
1109
1110#: base/main.cpp:442
1111msgid "Error running game:"
1112msgstr "Chyba při spuštění hry:"
1113
1114#: base/main.cpp:466
1115msgid "Could not find any engine capable of running the selected game"
1116msgstr "Nelze nalézt žádné jádro schopné vybranou hru spustit"
1117
1118#: common/error.cpp:38
1119msgid "No error"
1120msgstr "Žádná chyba"
1121
1122#: common/error.cpp:40
1123msgid "Game data not found"
1124msgstr "Data hry nenalezena"
1125
1126#: common/error.cpp:42
1127msgid "Game id not supported"
1128msgstr "Id hry není podporováno"
1129
1130#: common/error.cpp:44
1131msgid "Unsupported color mode"
1132msgstr "Nepodporovaný barevný režim"
1133
1134#: common/error.cpp:47
1135msgid "Read permission denied"
1136msgstr "Oprávnění ke čtení zamítnuto"
1137
1138#: common/error.cpp:49
1139msgid "Write permission denied"
1140msgstr "Oprávnění k zápisu zamítnuto"
1141
1142#: common/error.cpp:52
1143msgid "Path does not exist"
1144msgstr "Cesta neexistuje"
1145
1146#: common/error.cpp:54
1147msgid "Path not a directory"
1148msgstr "Cesta není adresář"
1149
1150#: common/error.cpp:56
1151msgid "Path not a file"
1152msgstr "Cesta není soubor"
1153
1154#: common/error.cpp:59
1155msgid "Cannot create file"
1156msgstr "Nelze vytvořit soubor"
1157
1158#: common/error.cpp:61
1159msgid "Reading data failed"
1160msgstr "Čtení dat selhalo"
1161
1162#: common/error.cpp:63
1163msgid "Writing data failed"
1164msgstr "Zápis dat selhal"
1165
1166#: common/error.cpp:66
1167msgid "Could not find suitable engine plugin"
1168msgstr "Nelze nalézt vhodný zás. modul jádra"
1169
1170#: common/error.cpp:68
1171msgid "Engine plugin does not support save states"
1172msgstr "Zás. modul jádra nepodporuje uložené stavy"
1173
1174#: common/error.cpp:71
1175msgid "User canceled"
1176msgstr "Zrušeno uživatelem"
1177
1178#: common/error.cpp:75
1179msgid "Unknown error"
1180msgstr "Neznámá chyba"
1181
1182#: common/util.cpp:274
1183msgid "Hercules Green"
1184msgstr "Hercules Zelená"
1185
1186#: common/util.cpp:275
1187msgid "Hercules Amber"
1188msgstr "Hercules Jantarová"
1189
1190#: common/util.cpp:282
1191msgctxt "lowres"
1192msgid "Hercules Green"
1193msgstr "Hercules Zelená"
1194
1195#: common/util.cpp:283
1196msgctxt "lowres"
1197msgid "Hercules Amber"
1198msgstr "Hercules Jantarová"
1199
1200#: engines/advancedDetector.cpp:296
1201#, c-format
1202msgid "The game in '%s' seems to be unknown."
1203msgstr "Hra v '%s' se zdá být neznámá."
1204
1205#: engines/advancedDetector.cpp:297
1206msgid "Please, report the following data to the ScummVM team along with name"
1207msgstr "Prosím nahlaste následující data týmu ScummVM spolu se jménem"
1208
1209#: engines/advancedDetector.cpp:299
1210msgid "of the game you tried to add and its version/language/etc.:"
1211msgstr "hry, kterou jste se pokusili přidat a její verzi/jazyk/atd.:"
1212
1213#: engines/dialogs.cpp:84
1214msgid "~R~esume"
1215msgstr "~P~okračovat"
1216
1217#: engines/dialogs.cpp:86
1218msgid "~L~oad"
1219msgstr "~N~ahrát"
1220
1221#: engines/dialogs.cpp:90
1222msgid "~S~ave"
1223msgstr "~U~ložit"
1224
1225#: engines/dialogs.cpp:94
1226msgid "~O~ptions"
1227msgstr "~V~olby"
1228
1229#: engines/dialogs.cpp:99
1230msgid "~H~elp"
1231msgstr "~N~ápověda"
1232
1233#: engines/dialogs.cpp:101
1234msgid "~A~bout"
1235msgstr "~O~ programu"
1236
1237#: engines/dialogs.cpp:104
1238#: engines/dialogs.cpp:182
1239msgid "~R~eturn to Launcher"
1240msgstr "~N~ávrat do Spouštěče"
1241
1242#: engines/dialogs.cpp:106
1243#: engines/dialogs.cpp:184
1244msgctxt "lowres"
1245msgid "~R~eturn to Launcher"
1246msgstr "~N~ávrat do Spouštěče"
1247
1248#: engines/dialogs.cpp:116
1249#: engines/cruise/menu.cpp:214
1250#: engines/sci/engine/kfile.cpp:575
1251msgid "Save game:"
1252msgstr "Uložit hru:"
1253
1254#: engines/dialogs.cpp:116
1255#: engines/cruise/menu.cpp:214
1256#: engines/sci/engine/kfile.cpp:575
1257#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:44
1258#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:43
1259#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:267
1260#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:45
1261#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:231
1262msgid "Save"
1263msgstr "Uložit"
1264
1265#: engines/dialogs.cpp:146
1266msgid "Sorry, this engine does not currently provide in-game help. Please consult the README for basic information, and for instructions on how to obtain further assistance."
1267msgstr "Je nám líto, ale toto jádro v současnosti nepodporuje herní nápovědu. Prosím prohlédněte si README pro základní informace a pro instrukce jak získat další pomoc."
1268
1269#: engines/dialogs.cpp:308
1270#: engines/mohawk/dialogs.cpp:107
1271#: engines/mohawk/dialogs.cpp:172
1272msgid "~O~K"
1273msgstr "~O~K"
1274
1275#: engines/dialogs.cpp:309
1276#: engines/mohawk/dialogs.cpp:108
1277#: engines/mohawk/dialogs.cpp:173
1278msgid "~C~ancel"
1279msgstr "~Z~rušit"
1280
1281#: engines/dialogs.cpp:312
1282msgid "~K~eys"
1283msgstr "~K~lávesy"
1284
1285#: engines/engine.cpp:233
1286msgid "Could not initialize color format."
1287msgstr "Nelze zavést barevný formát."
1288
1289#: engines/engine.cpp:241
1290msgid "Could not switch to video mode: '"
1291msgstr "Nelze přepnout na režim obrazu: '"
1292
1293#: engines/engine.cpp:250
1294msgid "Could not apply aspect ratio setting."
1295msgstr "Nelze použít nastavení poměru stran."
1296
1297#: engines/engine.cpp:255
1298msgid "Could not apply fullscreen setting."
1299msgstr "Nelze použít nastavení celé obrazovky."
1300
1301#: engines/engine.cpp:355
1302msgid ""
1303"You appear to be playing this game directly\n"
1304"from the CD. This is known to cause problems,\n"
1305"and it is therefore recommended that you copy\n"
1306"the data files to your hard disk instead.\n"
1307"See the README file for details."
1308msgstr ""
1309"Vypadá to, že tuto hru hrajete přímo z\n"
1310" CD. Je známo, že toto způsobuje problémy\n"
1311" a je tedy doporučeno, ať místo toho zkopírujete\n"
1312"datové soubory na Váš pevný disk.\n"
1313"Pro podrobnosti si přečtěte README."
1314
1315#: engines/engine.cpp:366
1316msgid ""
1317"This game has audio tracks in its disk. These\n"
1318"tracks need to be ripped from the disk using\n"
1319"an appropriate CD audio extracting tool in\n"
1320"order to listen to the game's music.\n"
1321"See the README file for details."
1322msgstr ""
1323"Tato hra má na svém disku zvukové stopy. Tyto\n"
1324"stopy musí být z disku zkopírovány použitím\n"
1325"vhodného nástroje pro extrakci zvuku z CD,\n"
1326"abyste mohli poslouchat hudbu ve hře.\n"
1327"Pro podrobnosti si přečtěte README."
1328
1329#: engines/engine.cpp:433
1330msgid "WARNING: The game you are about to start is not yet fully supported by ScummVM. As such, it is likely to be unstable, and any saves you make might not work in future versions of ScummVM."
1331msgstr "VAROVÁNÍ: Hra, kterou se chystáte spustit, není ještě plně podporována ScummVM. Proto je možné, že bude nestabilní a jakékoli uložené hry nemusí fungovat v budoucích verzích ScummVM."
1332
1333#: engines/engine.cpp:436
1334msgid "Start anyway"
1335msgstr "Přesto spustit"
1336
1337#: engines/scumm/dialogs.cpp:281
1338msgid "~P~revious"
1339msgstr "~P~ředchozí"
1340
1341#: engines/scumm/dialogs.cpp:282
1342msgid "~N~ext"
1343msgstr "~D~alší"
1344
1345#: engines/scumm/dialogs.cpp:283
1346#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:56
1347msgid "~C~lose"
1348msgstr "~Z~avřít"
1349
1350#: engines/scumm/help.cpp:73
1351msgid "Common keyboard commands:"
1352msgstr "Běžné klávesové příkazy"
1353
1354#: engines/scumm/help.cpp:74
1355msgid "Save / Load dialog"
1356msgstr "Dialog Nahrát / Uložit"
1357
1358#: engines/scumm/help.cpp:76
1359msgid "Skip line of text"
1360msgstr "Přeskočit řádek textu"
1361
1362#: engines/scumm/help.cpp:77
1363msgid "Esc"
1364msgstr "Mezerník"
1365
1366#: engines/scumm/help.cpp:77
1367msgid "Skip cutscene"
1368msgstr "Přeskočit video"
1369
1370#: engines/scumm/help.cpp:78
1371msgid "Space"
1372msgstr "Mezerník"
1373
1374#: engines/scumm/help.cpp:78
1375msgid "Pause game"
1376msgstr "Pozastavit hru"
1377
1378#: engines/scumm/help.cpp:79
1379#: engines/scumm/help.cpp:84
1380#: engines/scumm/help.cpp:95
1381#: engines/scumm/help.cpp:96
1382#: engines/scumm/help.cpp:97
1383#: engines/scumm/help.cpp:98
1384#: engines/scumm/help.cpp:99
1385#: engines/scumm/help.cpp:100
1386#: engines/scumm/help.cpp:101
1387#: engines/scumm/help.cpp:102
1388msgid "Ctrl"
1389msgstr "Ctrl"
1390
1391#: engines/scumm/help.cpp:79
1392msgid "Load game state 1-10"
1393msgstr "Nahrát stav hry 1-10"
1394
1395#: engines/scumm/help.cpp:80
1396#: engines/scumm/help.cpp:84
1397#: engines/scumm/help.cpp:86
1398#: engines/scumm/help.cpp:100
1399#: engines/scumm/help.cpp:101
1400#: engines/scumm/help.cpp:102
1401msgid "Alt"
1402msgstr "Alt"
1403
1404#: engines/scumm/help.cpp:80
1405msgid "Save game state 1-10"
1406msgstr "Uložit stav hry 1-10"
1407
1408#: engines/scumm/help.cpp:82
1409#: engines/scumm/help.cpp:84
1410#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:52
1411#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:44
1412#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:52
1413#: backends/events/default/default-events.cpp:244
1414msgid "Quit"
1415msgstr "Ukončit"
1416
1417#: engines/scumm/help.cpp:86
1418#: engines/scumm/help.cpp:89
1419msgid "Enter"
1420msgstr "Enter"
1421
1422#: engines/scumm/help.cpp:86
1423msgid "Toggle fullscreen"
1424msgstr "Zapnout celou obrazovku"
1425
1426#: engines/scumm/help.cpp:87
1427msgid "Music volume up / down"
1428msgstr "Hlasitost hudby nahoru / dolů"
1429
1430#: engines/scumm/help.cpp:88
1431msgid "Text speed slower / faster"
1432msgstr "Zvýšit / Snížit rychlost textu"
1433
1434#: engines/scumm/help.cpp:89
1435msgid "Simulate left mouse button"
1436msgstr "Napodobit levé tlačítko myši"
1437
1438#: engines/scumm/help.cpp:90
1439msgid "Tab"
1440msgstr "Tab"
1441
1442#: engines/scumm/help.cpp:90
1443msgid "Simulate right mouse button"
1444msgstr "Napodobit pravé tlačítko myši"
1445
1446#: engines/scumm/help.cpp:93
1447msgid "Special keyboard commands:"
1448msgstr "Speciální klávesové příkazy"
1449
1450#: engines/scumm/help.cpp:94
1451msgid "Show / Hide console"
1452msgstr "Ukázat / Skrýt konzoli"
1453
1454#: engines/scumm/help.cpp:95
1455msgid "Start the debugger"
1456msgstr "Spustit ladící program"
1457
1458#: engines/scumm/help.cpp:96
1459msgid "Show memory consumption"
1460msgstr "Zobrazit spotřebu paměti"
1461
1462#: engines/scumm/help.cpp:97
1463msgid "Run in fast mode (*)"
1464msgstr "Spustit v rychlém režimu (*)"
1465
1466#: engines/scumm/help.cpp:98
1467msgid "Run in really fast mode (*)"
1468msgstr "Spustit ve velmi rychlém režimu (*)"
1469
1470#: engines/scumm/help.cpp:99
1471msgid "Toggle mouse capture"
1472msgstr "Povolit zachycování myši"
1473
1474#: engines/scumm/help.cpp:100
1475msgid "Switch between graphics filters"
1476msgstr "Přepínat mezi grafickými filtry"
1477
1478#: engines/scumm/help.cpp:101
1479msgid "Increase / Decrease scale factor"
1480msgstr "Zvětšit / Zmenšit faktor změny velikosti"
1481
1482#: engines/scumm/help.cpp:102
1483msgid "Toggle aspect-ratio correction"
1484msgstr "Povolit korekci poměru stran"
1485
1486#: engines/scumm/help.cpp:107
1487msgid "* Note that using ctrl-f and"
1488msgstr "Upozorňujeme, že používání ctrl-f a"
1489
1490#: engines/scumm/help.cpp:108
1491msgid " ctrl-g are not recommended"
1492msgstr " ctrl-g není doporučeno"
1493
1494#: engines/scumm/help.cpp:109
1495msgid " since they may cause crashes"
1496msgstr "jelikož můžou způsobit pád"
1497
1498#: engines/scumm/help.cpp:110
1499msgid " or incorrect game behavior."
1500msgstr " nebo nesprávné chování hry."
1501
1502#: engines/scumm/help.cpp:114
1503msgid "Spinning drafts on the keyboard:"
1504msgstr "Pletení náčrtků na klávesnici:"
1505
1506#: engines/scumm/help.cpp:116
1507msgid "Main game controls:"
1508msgstr "Hlavní ovládací prvky:"
1509
1510#: engines/scumm/help.cpp:121
1511#: engines/scumm/help.cpp:136
1512#: engines/scumm/help.cpp:161
1513msgid "Push"
1514msgstr "Tlačit"
1515
1516#: engines/scumm/help.cpp:122
1517#: engines/scumm/help.cpp:137
1518#: engines/scumm/help.cpp:162
1519msgid "Pull"
1520msgstr "Táhnout"
1521
1522#: engines/scumm/help.cpp:123
1523#: engines/scumm/help.cpp:138
1524#: engines/scumm/help.cpp:163
1525#: engines/scumm/help.cpp:196
1526#: engines/scumm/help.cpp:206
1527msgid "Give"
1528msgstr "Dát"
1529
1530#: engines/scumm/help.cpp:124
1531#: engines/scumm/help.cpp:139
1532#: engines/scumm/help.cpp:164
1533#: engines/scumm/help.cpp:189
1534#: engines/scumm/help.cpp:207
1535msgid "Open"
1536msgstr "Otevřít"
1537
1538#: engines/scumm/help.cpp:126
1539msgid "Go to"
1540msgstr "Jít do"
1541
1542#: engines/scumm/help.cpp:127
1543msgid "Get"
1544msgstr "Vzít"
1545
1546#: engines/scumm/help.cpp:128
1547#: engines/scumm/help.cpp:152
1548#: engines/scumm/help.cpp:170
1549#: engines/scumm/help.cpp:197
1550#: engines/scumm/help.cpp:212
1551#: engines/scumm/help.cpp:223
1552#: engines/scumm/help.cpp:248
1553msgid "Use"
1554msgstr "Použít"
1555
1556#: engines/scumm/help.cpp:129
1557#: engines/scumm/help.cpp:141
1558msgid "Read"
1559msgstr "Přečíst"
1560
1561#: engines/scumm/help.cpp:130
1562#: engines/scumm/help.cpp:147
1563msgid "New kid"
1564msgstr "Nové dítě"
1565
1566#: engines/scumm/help.cpp:131
1567#: engines/scumm/help.cpp:153
1568#: engines/scumm/help.cpp:171
1569msgid "Turn on"
1570msgstr "Zapnout"
1571
1572#: engines/scumm/help.cpp:132
1573#: engines/scumm/help.cpp:154
1574#: engines/scumm/help.cpp:172
1575msgid "Turn off"
1576msgstr "Vypnout"
1577
1578#: engines/scumm/help.cpp:142
1579#: engines/scumm/help.cpp:167
1580#: engines/scumm/help.cpp:193
1581msgid "Walk to"
1582msgstr "Přejít na"
1583
1584#: engines/scumm/help.cpp:143
1585#: engines/scumm/help.cpp:168
1586#: engines/scumm/help.cpp:194
1587#: engines/scumm/help.cpp:209
1588#: engines/scumm/help.cpp:226
1589msgid "Pick up"
1590msgstr "Sebrat"
1591
1592#: engines/scumm/help.cpp:144
1593#: engines/scumm/help.cpp:169
1594msgid "What is"
1595msgstr "Co je"
1596
1597#: engines/scumm/help.cpp:146
1598msgid "Unlock"
1599msgstr "Odemknout"
1600
1601#: engines/scumm/help.cpp:149
1602msgid "Put on"
1603msgstr "Obléct"
1604
1605#: engines/scumm/help.cpp:150
1606msgid "Take off"
1607msgstr "Svléct"
1608
1609#: engines/scumm/help.cpp:156
1610msgid "Fix"
1611msgstr "Spravit"
1612
1613#: engines/scumm/help.cpp:158
1614msgid "Switch"
1615msgstr "Přepnout"
1616
1617#: engines/scumm/help.cpp:166
1618#: engines/scumm/help.cpp:227
1619msgid "Look"
1620msgstr "Dívat se"
1621
1622#: engines/scumm/help.cpp:173
1623#: engines/scumm/help.cpp:222
1624msgid "Talk"
1625msgstr "Mluvit"
1626
1627#: engines/scumm/help.cpp:174
1628msgid "Travel"
1629msgstr "Cestovat"
1630
1631#: engines/scumm/help.cpp:175
1632msgid "To Henry / To Indy"
1633msgstr "Henrymu / Indymu"
1634
1635#: engines/scumm/help.cpp:178
1636msgid "play C minor on distaff"
1637msgstr "zahrát c moll na přeslici"
1638
1639#: engines/scumm/help.cpp:179
1640msgid "play D on distaff"
1641msgstr "zahrát D na přeslici"
1642
1643#: engines/scumm/help.cpp:180
1644msgid "play E on distaff"
1645msgstr "zahrát E na přeslici"
1646
1647#: engines/scumm/help.cpp:181
1648msgid "play F on distaff"
1649msgstr "zahrát F na přeslici"
1650
1651#: engines/scumm/help.cpp:182
1652msgid "play G on distaff"
1653msgstr "zahrát G na přeslici"
1654
1655#: engines/scumm/help.cpp:183
1656msgid "play A on distaff"
1657msgstr "zahrát A na přeslici"
1658
1659#: engines/scumm/help.cpp:184
1660msgid "play B on distaff"
1661msgstr "zahrát B na přeslici"
1662
1663#: engines/scumm/help.cpp:185
1664msgid "play C major on distaff"
1665msgstr "zahrát C dur na přeslici"
1666
1667#: engines/scumm/help.cpp:191
1668#: engines/scumm/help.cpp:213
1669msgid "puSh"
1670msgstr "tlačIt"
1671
1672#: engines/scumm/help.cpp:192
1673#: engines/scumm/help.cpp:214
1674msgid "pull (Yank)"
1675msgstr "táhnout (Škubnout)"
1676
1677#: engines/scumm/help.cpp:195
1678#: engines/scumm/help.cpp:211
1679#: engines/scumm/help.cpp:246
1680msgid "Talk to"
1681msgstr "Mluvit s"
1682
1683#: engines/scumm/help.cpp:198
1684#: engines/scumm/help.cpp:210
1685msgid "Look at"
1686msgstr "Dívat se na"
1687
1688#: engines/scumm/help.cpp:199
1689msgid "turn oN"
1690msgstr "zapnouT"
1691
1692#: engines/scumm/help.cpp:200
1693msgid "turn oFf"
1694msgstr "vypnoUt"
1695
1696#: engines/scumm/help.cpp:216
1697msgid "KeyUp"
1698msgstr "KlávesaNahoru"
1699
1700#: engines/scumm/help.cpp:216
1701msgid "Highlight prev dialogue"
1702msgstr "Zvýraznit předchozí dialog"
1703
1704#: engines/scumm/help.cpp:217
1705msgid "KeyDown"
1706msgstr "KlávesaDolů"
1707
1708#: engines/scumm/help.cpp:217
1709msgid "Highlight next dialogue"
1710msgstr "Zvýraznit následující dialog"
1711
1712#: engines/scumm/help.cpp:221
1713msgid "Walk"
1714msgstr "Jít"
1715
1716#: engines/scumm/help.cpp:224
1717#: engines/scumm/help.cpp:233
1718#: engines/scumm/help.cpp:240
1719#: engines/scumm/help.cpp:247
1720msgid "Inventory"
1721msgstr "Inventář"
1722
1723#: engines/scumm/help.cpp:225
1724msgid "Object"
1725msgstr "Objekt"
1726
1727#: engines/scumm/help.cpp:228
1728msgid "Black and White / Color"
1729msgstr "Černobílé / Barva"
1730
1731#: engines/scumm/help.cpp:231
1732msgid "Eyes"
1733msgstr "Oči"
1734
1735#: engines/scumm/help.cpp:232
1736msgid "Tongue"
1737msgstr "Jazyk"
1738
1739#: engines/scumm/help.cpp:234
1740msgid "Punch"
1741msgstr "Udeřit"
1742
1743#: engines/scumm/help.cpp:235
1744msgid "Kick"
1745msgstr "Kopnout"
1746
1747#: engines/scumm/help.cpp:238
1748#: engines/scumm/help.cpp:245
1749msgid "Examine"
1750msgstr "Prohlédnout"
1751
1752#: engines/scumm/help.cpp:239
1753msgid "Regular cursor"
1754msgstr "Obyčejný kurzor"
1755
1756#: engines/scumm/help.cpp:241
1757msgid "Comm"
1758msgstr "Komunikace"
1759
1760#: engines/scumm/help.cpp:244
1761msgid "Save / Load / Options"
1762msgstr "Uložit / Nahrát / Volby"
1763
1764#: engines/scumm/help.cpp:253
1765msgid "Other game controls:"
1766msgstr "Další ovládací prvky hry"
1767
1768#: engines/scumm/help.cpp:255
1769#: engines/scumm/help.cpp:265
1770msgid "Inventory:"
1771msgstr "Inventář:"
1772
1773#: engines/scumm/help.cpp:256
1774#: engines/scumm/help.cpp:272
1775msgid "Scroll list up"
1776msgstr "Posunout seznam nahoru"
1777
1778#: engines/scumm/help.cpp:257
1779#: engines/scumm/help.cpp:273
1780msgid "Scroll list down"
1781msgstr "Posunout seznam dolu"
1782
1783#: engines/scumm/help.cpp:258
1784#: engines/scumm/help.cpp:266
1785msgid "Upper left item"
1786msgstr "Položka vlevo nahoře"
1787
1788#: engines/scumm/help.cpp:259
1789#: engines/scumm/help.cpp:268
1790msgid "Lower left item"
1791msgstr "Položka vlevo dole"
1792
1793#: engines/scumm/help.cpp:260
1794#: engines/scumm/help.cpp:269
1795msgid "Upper right item"
1796msgstr "Položka vpravo nahoře"
1797
1798#: engines/scumm/help.cpp:261
1799#: engines/scumm/help.cpp:271
1800msgid "Lower right item"
1801msgstr "Položka vpravo dole"
1802
1803#: engines/scumm/help.cpp:267
1804msgid "Middle left item"
1805msgstr "Položka vlevo uprostřed"
1806
1807#: engines/scumm/help.cpp:270
1808msgid "Middle right item"
1809msgstr "Položka vpravo uprostřed"
1810
1811#: engines/scumm/help.cpp:277
1812#: engines/scumm/help.cpp:282
1813msgid "Switching characters:"
1814msgstr "Měnění postav:"
1815
1816#: engines/scumm/help.cpp:279
1817msgid "Second kid"
1818msgstr "Druhé dítě"
1819
1820#: engines/scumm/help.cpp:280
1821msgid "Third kid"
1822msgstr "Třetí dítě"
1823
1824#: engines/scumm/help.cpp:292
1825msgid "Fighting controls (numpad):"
1826msgstr "Ovládání boje (num. kláv.)"
1827
1828#: engines/scumm/help.cpp:293
1829#: engines/scumm/help.cpp:294
1830#: engines/scumm/help.cpp:295
1831msgid "Step back"
1832msgstr "Ustoupit"
1833
1834#: engines/scumm/help.cpp:296
1835msgid "Block high"
1836msgstr "Bránit nahoře"
1837
1838#: engines/scumm/help.cpp:297
1839msgid "Block middle"
1840msgstr "Bránit uprostřed"
1841
1842#: engines/scumm/help.cpp:298
1843msgid "Block low"
1844msgstr "Bránit dole"
1845
1846#: engines/scumm/help.cpp:299
1847msgid "Punch high"
1848msgstr "Udeřit nahoru"
1849
1850#: engines/scumm/help.cpp:300
1851msgid "Punch middle"
1852msgstr "Udeřit doprostřed"
1853
1854#: engines/scumm/help.cpp:301
1855msgid "Punch low"
1856msgstr "Udeřit dolů"
1857
1858#: engines/scumm/help.cpp:304
1859msgid "These are for Indy on left."
1860msgstr "Tyto jsou pro Indyho nalevo."
1861
1862#: engines/scumm/help.cpp:305
1863msgid "When Indy is on the right,"
1864msgstr "Když je Indy napravo,"
1865
1866#: engines/scumm/help.cpp:306
1867msgid "7, 4, and 1 are switched with"
1868msgstr "71 4 a 1 jsou zaměněny s"
1869
1870#: engines/scumm/help.cpp:307
1871msgid "9, 6, and 3, respectively."
1872msgstr "9, 6 a 3, v tomto pořadí."
1873
1874#: engines/scumm/help.cpp:314
1875msgid "Biplane controls (numpad):"
1876msgstr "Kontrola dvojplošníku (numerická klávesnice)"
1877
1878#: engines/scumm/help.cpp:315
1879msgid "Fly to upper left"
1880msgstr "Letět doprava nahoru"
1881
1882#: engines/scumm/help.cpp:316
1883msgid "Fly to left"
1884msgstr "Letět doleva"
1885
1886#: engines/scumm/help.cpp:317
1887msgid "Fly to lower left"
1888msgstr "Letět doleva dolů"
1889
1890#: engines/scumm/help.cpp:318
1891msgid "Fly upwards"
1892msgstr "Letět nahoru"
1893
1894#: engines/scumm/help.cpp:319
1895msgid "Fly straight"
1896msgstr "Letět rovně"
1897
1898#: engines/scumm/help.cpp:320
1899msgid "Fly down"
1900msgstr "Letět dolů"
1901
1902#: engines/scumm/help.cpp:321
1903msgid "Fly to upper right"
1904msgstr "Letět doprava nahoru"
1905
1906#: engines/scumm/help.cpp:322
1907msgid "Fly to right"
1908msgstr "Letět doprava"
1909
1910#: engines/scumm/help.cpp:323
1911msgid "Fly to lower right"
1912msgstr "Letět doprava dolů"
1913
1914#: engines/scumm/scumm.cpp:1768
1915#, c-format
1916msgid ""
1917"Native MIDI support requires the Roland Upgrade from LucasArts,\n"
1918"but %s is missing. Using AdLib instead."
1919msgstr ""
1920"Přirozená podpora MIDI vyžaduje Aktualizaci Roland od LucasArts,\n"
1921"ale %s chybí. Místo toho je použit AdLib."
1922
1923#: engines/scumm/scumm.cpp:2258
1924#: engines/agos/saveload.cpp:189
1925#, c-format
1926msgid ""
1927"Failed to save game state to file:\n"
1928"\n"
1929"%s"
1930msgstr ""
1931"Uložení stavu hry selhalo do souboru:\n"
1932"\n"
1933"%s"
1934
1935#: engines/scumm/scumm.cpp:2265
1936#: engines/agos/saveload.cpp:154
1937#, c-format
1938msgid ""
1939"Failed to load game state from file:\n"
1940"\n"
1941"%s"
1942msgstr ""
1943"Nahrání stavu hry selhalo ze souboru:\n"
1944"\n"
1945"%s"
1946
1947#: engines/scumm/scumm.cpp:2277
1948#: engines/agos/saveload.cpp:197
1949#, c-format
1950msgid ""
1951"Successfully saved game state in file:\n"
1952"\n"
1953"%s"
1954msgstr ""
1955"Stav hry úspěšně uložen do:\n"
1956"\n"
1957"%s"
1958
1959#: engines/scumm/scumm.cpp:2492
1960msgid "Usually, Maniac Mansion would start now. But ScummVM doesn't do that yet. To play it, go to 'Add Game' in the ScummVM start menu and select the 'Maniac' directory inside the Tentacle game directory."
1961msgstr "Normálně by teď Maniac Mansion byl spuštěn. Ale ScummVM toto zatím nedělá. Abyste toto mohli hrát, přejděte do 'Přidat Hru' v počátečním menu ScummVM a vyberte adresář 'Maniac' uvnitř herního adresáře Tentacle."
1962
1963#: engines/mohawk/dialogs.cpp:91
1964#: engines/mohawk/dialogs.cpp:169
1965msgid "~Z~ip Mode Activated"
1966msgstr "~R~ežim Svištění Aktivován"
1967
1968#: engines/mohawk/dialogs.cpp:92
1969msgid "~T~ransitions Enabled"
1970msgstr "~P~řechody zapnuty"
1971
1972#: engines/mohawk/dialogs.cpp:93
1973msgid "~D~rop Page"
1974msgstr "~Z~ahodit Stránku"
1975
1976#: engines/mohawk/dialogs.cpp:97
1977msgid "~S~how Map"
1978msgstr "~Z~obrazit Mapu"
1979
1980#: engines/mohawk/dialogs.cpp:103
1981msgid "~M~ain Menu"
1982msgstr "~H~lavní Menu"
1983
1984#: engines/mohawk/dialogs.cpp:170
1985msgid "~W~ater Effect Enabled"
1986msgstr "~E~fekt Vody Zapnut"
1987
1988#: engines/sci/engine/kfile.cpp:678
1989msgid "Restore game:"
1990msgstr "Obnovit hru"
1991
1992#: engines/sci/engine/kfile.cpp:678
1993msgid "Restore"
1994msgstr "Obnovit"
1995
1996#: engines/agos/animation.cpp:544
1997#, c-format
1998msgid "Cutscene file '%s' not found!"
1999msgstr "Soubor videa '%s' nenalezen'"
2000
2001#: engines/gob/inter_playtoons.cpp:256
2002#: engines/gob/inter_v2.cpp:1283
2003#: engines/tinsel/saveload.cpp:475
2004msgid "Failed to load game state from file."
2005msgstr "Nelze načíst stav hry ze souboru."
2006
2007#: engines/gob/inter_v2.cpp:1353
2008#: engines/tinsel/saveload.cpp:553
2009msgid "Failed to save game state to file."
2010msgstr "Nelze uložit stav hry do souboru."
2011
2012#: engines/gob/inter_v5.cpp:107
2013msgid "Failed to delete file."
2014msgstr "Nelze smazat soubor."
2015
2016#: engines/groovie/script.cpp:420
2017msgid "Failed to save game"
2018msgstr "Nelze uložit hru."
2019
2020#: engines/kyra/sound_midi.cpp:475
2021msgid ""
2022"You appear to be using a General MIDI device,\n"
2023"but your game only supports Roland MT32 MIDI.\n"
2024"We try to map the Roland MT32 instruments to\n"
2025"General MIDI ones. After all it might happen\n"
2026"that a few tracks will not be correctly played."
2027msgstr ""
2028"Zdá se, že používáte zařízení General MIDI,\n"
2029"ale Vaše hra podporuje pouze Roland MT32 MIDI.\n"
2030"Snažíme se mapovat nástroje Roland MT32 na\n"
2031"ty od General MIDI. Po tomto se může stát,\n"
2032"že pár stop nebude správně přehráno."
2033
2034#: engines/m4/m4_menus.cpp:138
2035msgid "Save game failed!"
2036msgstr "Ukládání hry selhalo!"
2037
2038#: engines/sky/compact.cpp:130
2039msgid ""
2040"Unable to find \"sky.cpt\" file!\n"
2041"Please download it from www.scummvm.org"
2042msgstr ""
2043"Nelze nalézt soubor \"sky.cpt\"!\n"
2044"Stáhněte si ho, prosím z www.scummvm.org"
2045
2046#: engines/sky/compact.cpp:141
2047msgid ""
2048"The \"sky.cpt\" file has an incorrect size.\n"
2049"Please (re)download it from www.scummvm.org"
2050msgstr ""
2051"Soubor \"sky.cpt\" má nesprávnou velikost.\n"
2052"Stáhněte si ho, prosím, (znovu) z www.scummvm.org"
2053
2054#: engines/sword1/animation.cpp:344
2055#: engines/sword2/animation.cpp:379
2056msgid "DXA cutscenes found but ScummVM has been built without zlib support"
2057msgstr "Videa DXA nalezena, ale ScummVM byl sestaven bez podpory zlib"
2058
2059#: engines/sword1/animation.cpp:354
2060#: engines/sword2/animation.cpp:389
2061msgid "MPEG2 cutscenes are no longer supported"
2062msgstr "Videa MPGE2 již nejsou podporována"
2063
2064#: engines/sword1/animation.cpp:359
2065#: engines/sword2/animation.cpp:397
2066#, c-format
2067msgid "Cutscene '%s' not found"
2068msgstr "Video '%s' nenalezeno"
2069
2070#: engines/sword1/control.cpp:863
2071msgid ""
2072"ScummVM found that you have old savefiles for Broken Sword 1 that should be converted.\n"
2073"The old save game format is no longer supported, so you will not be able to load your games if you don't convert them.\n"
2074"\n"
2075"Press OK to convert them now, otherwise you will be asked again the next time you start the game.\n"
2076msgstr ""
2077"ScummVM zjistil, že máte staré uložené pozice pro Broken Sword 1, které by měly být převedeny.\n"
2078"Starý formát uložených her již není podporován, takže pokud je nepřevedete, nebudete moci Vaše hry načíst.\n"
2079"\n"
2080"Stiskněte OK, abyste je převedli teď, jinak budete požádáni znovu, při spuštění této hry.\n"
2081
2082#: engines/sword1/control.cpp:1232
2083#, c-format
2084msgid ""
2085"Target new save game already exists!\n"
2086"Would you like to keep the old save game (%s) or the new one (%s)?\n"
2087msgstr ""
2088"Nová cílová uložená hra již existuje!\n"
2089"Chtěli byste ponechat starou uloženou hru (%s), nebo novou (%s)?\n"
2090
2091#: engines/sword1/control.cpp:1235
2092msgid "Keep the old one"
2093msgstr "Ponechat starou"
2094
2095#: engines/sword1/control.cpp:1235
2096msgid "Keep the new one"
2097msgstr "Ponechat novou"
2098
2099#: engines/sword1/logic.cpp:1633
2100msgid "This is the end of the Broken Sword 1 Demo"
2101msgstr "Toto je konec Dema Broken Sword 1"
2102
2103#: engines/parallaction/saveload.cpp:133
2104#, c-format
2105msgid ""
2106"Can't save game in slot %i\n"
2107"\n"
2108msgstr ""
2109"Nelze uložit hru do pozice %i\n"
2110"\n"
2111
2112#: engines/parallaction/saveload.cpp:211
2113msgid "Loading game..."
2114msgstr "Nahrávání hry..."
2115
2116#: engines/parallaction/saveload.cpp:226
2117msgid "Saving game..."
2118msgstr "Ukládání hry..."
2119
2120#: engines/parallaction/saveload.cpp:279
2121msgid ""
2122"ScummVM found that you have old savefiles for Nippon Safes that should be renamed.\n"
2123"The old names are no longer supported, so you will not be able to load your games if you don't convert them.\n"
2124"\n"
2125"Press OK to convert them now, otherwise you will be asked next time.\n"
2126msgstr ""
2127"ScummVM zjistil, že máte staré uložené pozice pro Nippon Safes, které by měly být přejmenovány.\n"
2128"Staré názvy již nejsou podporovány, takže pokud je nepřevedete, nebudete moci Vaše hry načíst.\n"
2129"\n"
2130"Stiskněte OK, abyste je převedli teď, jinak budete požádáni příště.\n"
2131
2132#: engines/parallaction/saveload.cpp:326
2133msgid "ScummVM successfully converted all your savefiles."
2134msgstr "ScummVM úspěšně převedl všechny Vaše uložené pozice. "
2135
2136#: engines/parallaction/saveload.cpp:328
2137msgid ""
2138"ScummVM printed some warnings in your console window and can't guarantee all your files have been converted.\n"
2139"\n"
2140"Please report to the team."
2141msgstr ""
2142"ScummVM vytiskl některá varování ve Vašem okně konzole a nemůže zaručit, že všechny Vaše soubory byly převedeny.\n"
2143"\n"
2144"Prosím nahlaste to týmu"
2145
2146#: audio/fmopl.cpp:49
2147msgid "MAME OPL emulator"
2148msgstr "MAME OPL Emulátor"
2149
2150#: audio/fmopl.cpp:51
2151msgid "DOSBox OPL emulator"
2152msgstr "DOSBox OPL Emulátor"
2153
2154#: audio/mididrv.cpp:205
2155#, c-format
2156msgid "The selected audio device '%s' was not found (e.g. might be turned off or disconnected)."
2157msgstr "Zvolené zvukové zařízení '%s' nebylo nalezeno (např. může být vypnuto nebo odpojeno)."
2158
2159#: audio/mididrv.cpp:205
2160#: audio/mididrv.cpp:217
2161#: audio/mididrv.cpp:253
2162#: audio/mididrv.cpp:268
2163msgid "Attempting to fall back to the next available device..."
2164msgstr "Pokus o navrácení na nejbližší dostupné zařízení..."
2165
2166#: audio/mididrv.cpp:217
2167#, c-format
2168msgid "The selected audio device '%s' cannot be used. See log file for more information."
2169msgstr "Zvolené zvukové zařízení '%s' nelze použít. Podívejte se na záznam pro více informací."
2170
2171#: audio/mididrv.cpp:253
2172#, c-format
2173msgid "The preferred audio device '%s' was not found (e.g. might be turned off or disconnected)."
2174msgstr "Upřednostňované zvukové zařízení '%s' nebylo nalezeno (např. může být vypnuto nebo odpojeno)."
2175
2176#: audio/mididrv.cpp:268
2177#, c-format
2178msgid "The preferred audio device '%s' cannot be used. See log file for more information."
2179msgstr "Upřednostňované zvukové zařízení '%s' nelze použít. Podívejte se na záznam pro více informací."
2180
2181#: audio/null.h:43
2182msgid "No music"
2183msgstr "Bez hudby"
2184
2185#: audio/mods/paula.cpp:189
2186msgid "Amiga Audio Emulator"
2187msgstr "Emulátor zvuku Amiga"
2188
2189#: audio/softsynth/adlib.cpp:1594
2190msgid "AdLib Emulator"
2191msgstr "AdLib Emulátor"
2192
2193#: audio/softsynth/appleiigs.cpp:33
2194msgid "Apple II GS Emulator (NOT IMPLEMENTED)"
2195msgstr "Apple II GS Emulátor (NENÍ ZAVEDEN)"
2196
2197#: audio/softsynth/sid.cpp:1430
2198msgid "C64 Audio Emulator"
2199msgstr "Emulátor zvuku C64"
2200
2201#: audio/softsynth/mt32.cpp:329
2202msgid "Initializing MT-32 Emulator"
2203msgstr "Zavádím MT-32 Emulátor"
2204
2205#: audio/softsynth/mt32.cpp:543
2206msgid "MT-32 Emulator"
2207msgstr "MT-32 Emulátor"
2208
2209#: audio/softsynth/pcspk.cpp:139
2210msgid "PC Speaker Emulator"
2211msgstr "PC Speaker Emulátor"
2212
2213#: audio/softsynth/pcspk.cpp:158
2214msgid "IBM PCjr Emulator"
2215msgstr "IBM PCjr Emulátor"
2216
2217#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:47
2218msgid "Keymap:"
2219msgstr "Mapa Kláves:"
2220
2221#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:64
2222msgid " (Active)"
2223msgstr "(Aktivní)"
2224
2225#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:98
2226msgid " (Global)"
2227msgstr "(Globální)"
2228
2229#: backends/keymapper/remap-dialog.cpp:108
2230msgid " (Game)"
2231msgstr "(Hra)"
2232
2233#: backends/midi/windows.cpp:164
2234msgid "Windows MIDI"
2235msgstr "Windows MIDI"
2236
2237#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:57
2238msgid "ScummVM Main Menu"
2239msgstr "Hlavní Menu ScummVM"
2240
2241#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:63
2242msgid "~L~eft handed mode"
2243msgstr "~R~ežim pro leváky"
2244
2245#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:64
2246msgid "~I~ndy fight controls"
2247msgstr "~O~vládání Indyho boje"
2248
2249#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:65
2250msgid "Show mouse cursor"
2251msgstr "Zobrazit kurzor myši"
2252
2253#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:66
2254msgid "Snap to edges"
2255msgstr "Přichytit k okrajům"
2256
2257#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:68
2258msgid "Touch X Offset"
2259msgstr "Dotykové vyrovnáni na ose X"
2260
2261#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:75
2262msgid "Touch Y Offset"
2263msgstr "Dotykové vyrovnáni na ose Y"
2264
2265#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:87
2266msgid "Use laptop trackpad-style cursor control"
2267msgstr "Použít styl kontroly kurzoru jako u ovládací podušky laptopu"
2268
2269#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:88
2270msgid "Tap for left click, double tap right click"
2271msgstr "Ťukněte pro levé kliknutí, dvakrát pro pravé kliknutí"
2272
2273#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:90
2274msgid "Sensitivity"
2275msgstr "Citlivost"
2276
2277#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:99
2278msgid "Initial top screen scale:"
2279msgstr "Počáteční změna velikosti horní obrazovky:"
2280
2281#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:105
2282msgid "Main screen scaling:"
2283msgstr "Změna velikosti hlavní obrazovky:"
2284
2285#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:107
2286msgid "Hardware scale (fast, but low quality)"
2287msgstr "Hardwarová změna velikosti (rychlé, ale nízká kvalita)"
2288
2289#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:108
2290msgid "Software scale (good quality, but slower)"
2291msgstr "Softwarová změna velikosti (dobrá kvalita, ale pomalejší)"
2292
2293#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:109
2294msgid "Unscaled (you must scroll left and right)"
2295msgstr "Beze změny velikosti (musíte posunovat doleva a doprava)"
2296
2297#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:111
2298msgid "Brightness:"
2299msgstr "Jas:"
2300
2301#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:121
2302msgid "High quality audio (slower) (reboot)"
2303msgstr "Vysoká kvalita zvuku (pomalejší) (restart) "
2304
2305#: backends/platform/ds/arm9/source/dsoptions.cpp:122
2306msgid "Disable power off"
2307msgstr "Zakázat vypnutí"
2308
2309#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:338
2310msgid "Mouse-click-and-drag mode enabled."
2311msgstr "Režim přetáhnutí myši zapnut."
2312
2313#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:340
2314msgid "Mouse-click-and-drag mode disabled."
2315msgstr "Režim přetáhnutí myši vypnut."
2316
2317#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:351
2318msgid "Touchpad mode enabled."
2319msgstr "Touchpad režim zapnut"
2320
2321#: backends/platform/iphone/osys_events.cpp:353
2322msgid "Touchpad mode disabled."
2323msgstr "Touchpad režim vypnut"
2324
2325#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:67
2326msgid "Hide ScummVM"
2327msgstr "Skrýt ScummVM"
2328
2329#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:70
2330msgid "Hide Others"
2331msgstr "Skrýt Ostatní"
2332
2333#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:74
2334msgid "Show All"
2335msgstr "Zobrazit Vše"
2336
2337#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:92
2338#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:99
2339msgid "Window"
2340msgstr "Okno"
2341
2342#: backends/platform/sdl/macosx/appmenu_osx.mm:95
2343msgid "Minimize"
2344msgstr "Minimalizovat"
2345
2346#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:45
2347msgid "Normal (no scaling)"
2348msgstr "Normální (bez změny velikosti)"
2349
2350#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:64
2351msgctxt "lowres"
2352msgid "Normal (no scaling)"
2353msgstr "Normální (bez změny velikosti)"
2354
2355#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2146
2356#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:533
2357msgid "Enabled aspect ratio correction"
2358msgstr "Povolena korekce poměru stran"
2359
2360#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2152
2361#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:538
2362msgid "Disabled aspect ratio correction"
2363msgstr "Zakázána korekce poměru stran"
2364
2365#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2207
2366msgid "Active graphics filter:"
2367msgstr "Aktivní grafický filtr:"
2368
2369#: backends/graphics/surfacesdl/surfacesdl-graphics.cpp:2249
2370#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:477
2371msgid "Windowed mode"
2372msgstr "Režim do okna"
2373
2374#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:130
2375msgid "OpenGL Normal"
2376msgstr "OpenGL Normální"
2377
2378#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:131
2379msgid "OpenGL Conserve"
2380msgstr "OpenGL Zachovávající"
2381
2382#: backends/graphics/opengl/opengl-graphics.cpp:132
2383msgid "OpenGL Original"
2384msgstr "OpenGL Původní"
2385
2386#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:415
2387msgid "Current display mode"
2388msgstr "Současný režim obrazu"
2389
2390#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:428
2391msgid "Current scale"
2392msgstr "Současná velikost"
2393
2394#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:558
2395msgid "Active filter mode: Linear"
2396msgstr "Aktivní režim filtru: Lineární"
2397
2398#: backends/graphics/openglsdl/openglsdl-graphics.cpp:560
2399msgid "Active filter mode: Nearest"
2400msgstr "Aktivní režim filtru: Nejbližší"
2401
2402#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:38
2403#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:39
2404msgid "Up"
2405msgstr "Nahoru"
2406
2407#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:39
2408#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:40
2409msgid "Down"
2410msgstr "Dolů"
2411
2412#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:40
2413#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:41
2414msgid "Left"
2415msgstr "Doleva"
2416
2417#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:41
2418#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:42
2419msgid "Right"
2420msgstr "Doprava"
2421
2422#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:42
2423#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:60
2424#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:43
2425msgid "Left Click"
2426msgstr "Levé Kliknutí"
2427
2428#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:43
2429#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:44
2430msgid "Right Click"
2431msgstr "Pravé kliknutí"
2432
2433#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:46
2434#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:47
2435msgid "Zone"
2436msgstr "Oblast"
2437
2438#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:47
2439#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:54
2440#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:48
2441msgid "Multi Function"
2442msgstr "Multi Funkce"
2443
2444#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:48
2445msgid "Swap character"
2446msgstr "Zaměnit znaky"
2447
2448#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:49
2449msgid "Skip text"
2450msgstr "Přeskočit text"
2451
2452#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:51
2453msgid "Fast mode"
2454msgstr "Rychlý režim"
2455
2456#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:53
2457msgid "Debugger"
2458msgstr "Ladící program"
2459
2460#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:54
2461msgid "Global menu"
2462msgstr "Globální menu"
2463
2464#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:55
2465msgid "Virtual keyboard"
2466msgstr "Virtuální klávesnice"
2467
2468#: backends/platform/symbian/src/SymbianActions.cpp:56
2469msgid "Key mapper"
2470msgstr "Mapovač kláves"
2471
2472#: backends/events/symbiansdl/symbiansdl-events.cpp:184
2473msgid "Do you want to quit ?"
2474msgstr "Chcete ukončit ?"
2475
2476#: backends/platform/wii/options.cpp:51
2477msgid "Video"
2478msgstr "Video"
2479
2480#: backends/platform/wii/options.cpp:54
2481msgid "Current video mode:"
2482msgstr "Současný režim obrazu:"
2483
2484#: backends/platform/wii/options.cpp:56
2485msgid "Double-strike"
2486msgstr "Dvojité přeškrtnutí"
2487
2488#: backends/platform/wii/options.cpp:60
2489msgid "Horizontal underscan:"
2490msgstr "Horizontální zmenšení"
2491
2492#: backends/platform/wii/options.cpp:66
2493msgid "Vertical underscan:"
2494msgstr "Vertikální zmenšení"
2495
2496#: backends/platform/wii/options.cpp:71
2497msgid "Input"
2498msgstr "Vstup"
2499
2500#: backends/platform/wii/options.cpp:74
2501msgid "GC Pad sensitivity:"
2502msgstr "Citlivost GC Padu"
2503
2504#: backends/platform/wii/options.cpp:80
2505msgid "GC Pad acceleration:"
2506msgstr "Zrychlení GC Padu"
2507
2508#: backends/platform/wii/options.cpp:86
2509msgid "DVD"
2510msgstr "DVD"
2511
2512#: backends/platform/wii/options.cpp:89
2513#: backends/platform/wii/options.cpp:101
2514msgid "Status:"
2515msgstr "Stav:"
2516
2517#: backends/platform/wii/options.cpp:90
2518#: backends/platform/wii/options.cpp:102
2519msgid "Unknown"
2520msgstr "Neznámé"
2521
2522#: backends/platform/wii/options.cpp:93
2523msgid "Mount DVD"
2524msgstr "Připojit DVD"
2525
2526#: backends/platform/wii/options.cpp:94
2527msgid "Unmount DVD"
2528msgstr "Odpojit DVD"
2529
2530#: backends/platform/wii/options.cpp:98
2531msgid "SMB"
2532msgstr "SMB"
2533
2534#: backends/platform/wii/options.cpp:106
2535msgid "Server:"
2536msgstr "Server:"
2537
2538#: backends/platform/wii/options.cpp:110
2539msgid "Share:"
2540msgstr "Sdílení:"
2541
2542#: backends/platform/wii/options.cpp:114
2543msgid "Username:"
2544msgstr "Uživatelské jméno"
2545
2546#: backends/platform/wii/options.cpp:118
2547msgid "Password:"
2548msgstr "Heslo"
2549
2550#: backends/platform/wii/options.cpp:121
2551msgid "Init network"
2552msgstr "Spustit síť"
2553
2554#: backends/platform/wii/options.cpp:123
2555msgid "Mount SMB"
2556msgstr "Připojit SMB"
2557
2558#: backends/platform/wii/options.cpp:124
2559msgid "Unmount SMB"
2560msgstr "Odpojit SMB"
2561
2562#: backends/platform/wii/options.cpp:143
2563msgid "DVD Mounted successfully"
2564msgstr "DVD úspěšně připojeno"
2565
2566#: backends/platform/wii/options.cpp:146
2567msgid "Error while mounting the DVD"
2568msgstr "Chyba při připojování DVD"
2569
2570#: backends/platform/wii/options.cpp:148
2571msgid "DVD not mounted"
2572msgstr "DVD nepřipojeno"
2573
2574#: backends/platform/wii/options.cpp:161
2575msgid "Network up, share mounted"
2576msgstr "Síť je zapnuta, sdílení připojeno"
2577
2578#: backends/platform/wii/options.cpp:163
2579msgid "Network up"
2580msgstr "Síť je zapnuta"
2581
2582#: backends/platform/wii/options.cpp:166
2583msgid ", error while mounting the share"
2584msgstr ", chyba při připojování sdílení"
2585
2586#: backends/platform/wii/options.cpp:168
2587msgid ", share not mounted"
2588msgstr ", sdílení není připojeno"
2589
2590#: backends/platform/wii/options.cpp:174
2591msgid "Network down"
2592msgstr "Síť je nedostupná"
2593
2594#: backends/platform/wii/options.cpp:178
2595msgid "Initializing network"
2596msgstr "Zavádím síť"
2597
2598#: backends/platform/wii/options.cpp:182
2599msgid "Timeout while initializing network"
2600msgstr "Při zavádění sítě vypršel limit"
2601
2602#: backends/platform/wii/options.cpp:186
2603#, c-format
2604msgid "Network not initialized (%d)"
2605msgstr "Síť není zavedena (%d)"
2606
2607#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:46
2608msgid "Hide Toolbar"
2609msgstr "Skrýt Panel nástrojů"
2610
2611#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:47
2612msgid "Show Keyboard"
2613msgstr "Zobrazit klávesnici"
2614
2615#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:48
2616msgid "Sound on/off"
2617msgstr "Zvuk zapnout/vypnout"
2618
2619#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:49
2620msgid "Right click"
2621msgstr "Pravé kliknutí"
2622
2623#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:50
2624msgid "Show/Hide Cursor"
2625msgstr "Ukázat/Skrýt Kurzor"
2626
2627#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:51
2628msgid "Free look"
2629msgstr "Rozhlížení pomocí myši"
2630
2631#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:52
2632msgid "Zoom up"
2633msgstr "Přiblížení nahoru"
2634
2635#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:53
2636msgid "Zoom down"
2637msgstr "Přiblížení dolů"
2638
2639#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:55
2640#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:49
2641msgid "Bind Keys"
2642msgstr "Přiřadit klávesy"
2643
2644#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:56
2645msgid "Cursor Up"
2646msgstr "Šipka Nahoru"
2647
2648#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:57
2649msgid "Cursor Down"
2650msgstr "Šipka Dolů"
2651
2652#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:58
2653msgid "Cursor Left"
2654msgstr "Šipka Doleva"
2655
2656#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:59
2657msgid "Cursor Right"
2658msgstr "Šipka Doprava"
2659
2660#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:267
2661#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:231
2662msgid "Do you want to load or save the game?"
2663msgstr "Chcete hru nahrát nebo uložit?"
2664
2665#: backends/platform/wince/CEActionsPocket.cpp:326
2666#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:287
2667msgid " Are you sure you want to quit ? "
2668msgstr " Jste si jisti, že chcete odejít ? "
2669
2670#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:50
2671msgid "Keyboard"
2672msgstr "Klávesnice"
2673
2674#: backends/platform/wince/CEActionsSmartphone.cpp:51
2675msgid "Rotate"
2676msgstr "Otáčet"
2677
2678#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:56
2679msgid "Using SDL driver "
2680msgstr "Používá ovladač SDL"
2681
2682#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:60
2683msgid "Display "
2684msgstr "Displej"
2685
2686#: backends/platform/wince/CELauncherDialog.cpp:83
2687msgid "Do you want to perform an automatic scan ?"
2688msgstr "Chcete provést automatické hledání ?"
2689
2690#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:471
2691msgid "Map right click action"
2692msgstr "Mapovat činnost pravé kliknutí"
2693
2694#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:475
2695msgid "You must map a key to the 'Right Click' action to play this game"
2696msgstr "Musíte namapovat klávesu pro činnost 'Pravé Kliknutí', abyste tuto hru mohli hrát"
2697
2698#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:484
2699msgid "Map hide toolbar action"
2700msgstr "Mapovat činnost skrýt panel nástrojů"
2701
2702#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:488
2703msgid "You must map a key to the 'Hide toolbar' action to play this game"
2704msgstr "Musíte namapovat klávesu pro činnost 'Skrýt Panel nástrojů', abyste tuto hru mohli hrát"
2705
2706#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:497
2707msgid "Map Zoom Up action (optional)"
2708msgstr "Namapovat činnost Přiblížit Nahoru (nepovinné)"
2709
2710#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:500
2711msgid "Map Zoom Down action (optional)"
2712msgstr "Namapovat činnost Přiblížit Dolů (nepovinné)"
2713
2714#: backends/platform/wince/wince-sdl.cpp:508
2715msgid "Don't forget to map a key to 'Hide Toolbar' action to see the whole inventory"
2716msgstr "Nezapomeňte namapovat klávesu k činnosti 'Skrýt Panel Nástrojů, abyste viděli celý inventář"
2717
2718#: backends/events/default/default-events.cpp:222
2719msgid "Do you really want to return to the Launcher?"
2720msgstr "Opravdu se chcete vrátit tuto do Spouštěče?"
2721
2722#: backends/events/default/default-events.cpp:222
2723msgid "Launcher"
2724msgstr "Spouštěč"
2725
2726#: backends/events/default/default-events.cpp:244
2727msgid "Do you really want to quit?"
2728msgstr "Opravdu chcete skončit?"
2729
2730#: backends/events/gph/gph-events.cpp:366
2731#: backends/events/gph/gph-events.cpp:409
2732#: backends/events/openpandora/op-events.cpp:141
2733msgid "Touchscreen 'Tap Mode' - Left Click"
2734msgstr "'Režim Ťuknutí' Dotykové Obrazovky - Levé Kliknutí"
2735
2736#: backends/events/gph/gph-events.cpp:368
2737#: backends/events/gph/gph-events.cpp:411
2738#: backends/events/openpandora/op-events.cpp:143
2739msgid "Touchscreen 'Tap Mode' - Right Click"
2740msgstr "'Režim Ťuknutí' Dotykové Obrazovky - Pravé Kliknutí"
2741
2742#: backends/events/gph/gph-events.cpp:370
2743#: backends/events/gph/gph-events.cpp:413
2744#: backends/events/openpandora/op-events.cpp:145
2745msgid "Touchscreen 'Tap Mode' - Hover (No Click)"
2746msgstr "'Režim Ťuknutí' Dotykové Obrazovky - Najetí (Bez Kliknutí)"
2747
2748#: backends/events/gph/gph-events.cpp:390
2749msgid "Maximum Volume"
2750msgstr "Maximální Hlasitost"
2751
2752#: backends/events/gph/gph-events.cpp:392
2753msgid "Increasing Volume"
2754msgstr "Zvyšuji Hlasitost"
2755
2756#: backends/events/gph/gph-events.cpp:398
2757msgid "Minimal Volume"
2758msgstr "Minimální Hlasitost"
2759
2760#: backends/events/gph/gph-events.cpp:400
2761msgid "Decreasing Volume"
2762msgstr "Snižuji Hlasitost"
2763
2764#: backends/updates/macosx/macosx-updates.mm:65
2765msgid "Check for Updates..."
2766msgstr "Zkontrolovat Aktualizace..."
2767
2768#~ msgctxt "lowres"
2769
2770#~ msgid "Add Game..."
2771#~ msgstr "Přidat Hru..."
2772
2773#~ msgid "Add Game..."
2774#~ msgstr "Přidat Hru..."
2775
2776#~ msgid ""
2777#~ "Your game version has been detected using filename matching as a variant "
2778#~ "of %s."
2779#~ msgstr ""
2780#~ "Bylo zjištěno, že Vaše verze hry používá jméno souboru shodující se s "
2781#~ "variantou %s."
2782
2783#~ msgid "If this is an original and unmodified version, please report any"
2784#~ msgstr "Pokud je toto původní a nezměněná verze, ohlaste prosím jakékoli"
2785
2786#~ msgid "information previously printed by ScummVM to the team."
2787#~ msgstr "předešle vypsané informace od ScummVM zpátky týmu."
2788
2789#~ msgid "Discovered %d new games."
2790#~ msgstr "Objeveno %d nových her."
2791
2792#~ msgid "Command line argument not processed"
2793#~ msgstr "Argument příkazové řádky nebyl zpracován"
2794
2795#~ msgid "FM Towns Emulator"
2796#~ msgstr "FM Towns Emulátor"
2797
2798#~ msgid "Invalid Path"
2799#~ msgstr "Neplatná Cesta"